logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Fotovoltaika a plynové teplárny převažují v žádostech modernizačního fondu

Obrovský zájem o modernizační fond ukazuje, že Česko je na změnu energetiky připravené. Začátkem dubna odstartují první ostré výzvy.

Reklama

Zejména projekty na přechod tepláren na zemní plyn, pozemní fotovoltaické elektrárny a solární panely na střechách, včetně modernizace průmyslu se objevily v podaných 9 tisících záměrech za stovky miliard korun – takový zájem byl u předregistračních výzev v 3 oblastech Modernizačního fondu. Jejich cílem bylo mimo jiné zmapovat, jaké projekty se chystají a nakolik jsou připravené.

Cílem předregistračních výzev bylo aktivování investorů a ověření jejich připravenosti na čerpání dotačních prostředků z Modernizačního fondu. „Získali jsme přehled o tom, jak obrovský je aktuální zájem, jaké projekty se chystají, jakých technologií se týkají a v jaké fázi připravenosti jsou. To je výborný základ pro další nastavení Modernizačního fondu a rozdělování dotací a také možnost s potenciálními žadateli inovativní technologie konzultovat,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Státní fond životního prostředí ČR zjišťoval zájem u tří z devíti programů Modernizačního fondu – konkrétně v programech Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS).

V devítitisícovém balíku záměrů převažují projekty z oblasti nových obnovitelných zdrojů energie zaměřené na výstavbu fotovoltaických elektráren, a to z 90 procent. Z toho více než polovina počítá s umístěním panelů na budovách. Do oblasti teplárenství bylo registrováno více než 500 záměrů s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 113 miliard korun, ne všechny záměry ale naplnily předběžně zveřejněné podmínky programů, což SFŽP ČR již identifikoval na základě posouzení žádostí z předregistračních výzev. Nejčastější volbou nové palivové základny je zemní plyn, se kterým počítá více než 45 % modernizovaných zdrojů a modernizaci průmyslových zařízení spadajících pod EU ETS míří 154 projektových záměrů.

Všechny projekty nyní Fond posuzuje. „Vyhodnocujeme jejich relevantnost a realizovatelnost, technické parametry, intenzivně komunikujeme s předkladateli. Podstatná je pro nás otázka způsobilosti výdajů, projektové připravenosti a plánu investic, zejména v programu HEAT, kde budoucí investory nejvíce tlačí čas, protože menším teplárnám do 200 MW vyprší přechodné období pro emisní limity už koncem roku 2022. Do té doby musí mít nové technologie, které nahradí dnešní uhelné kotle,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

V plném proudu je nyní příprava ostrých výzev a finálních podmínek programů, probíhá intenzivní komunikace s Evropskou investiční bankou, který v červnu stanoví alokaci na první letošní výzvy, a Evropskou komisí. Pokud vše dopadne dobře, na začátku dubna by se měla otevřít „teplárenská“ výzva (HEAT), pro další dva zmiňované programy (RES+ a ENERG ETS) se spustí v květnu. Do nich se mohou přihlásit pouze ti, kteří poslali projekt do předregistračních výzev. „Ve všech třech programech začneme žádosti přijímat v červenci. U některých výzev počítáme i se zavedením zásobníků. Vede nás k tomu i nutná flexibilita s ohledem na mechanismus přerozdělování prostředků ze strany Evropské investiční banky,“ uvádí Petr Valdman. „Do konce roku bychom chtěli zároveň představit zbylé programy v detailu pro přípravu projektů a tam, kde to bude žádoucí, vyhlásit předregistrační výzvy,“ dodává.

Kdo nestihl letošní předregistraci, může se zapojit do ostrých výzev, které budou vyhlášeny v příštím roce.

Souhrnná bilance předregistračních výzev

Přijato – 9 067 projektových záměrů
Požadavek na dotaci – 669 mld. Kč
Bilance podle programů

HEAT

Přijato – 554 projektových záměrů
Požadavek na dotaci – 113 mld. Kč

Graf č. 1: HEAT – Rozdělení projektových záměrů podle druhu paliva nového zdroje
Graf č. 1: HEAT – Rozdělení projektových záměrů podle druhu paliva nového zdroje

RES+

Přijato – 8 359 projektových záměrů
Požadavek na dotaci – 523 mld. Kč

Graf č. 2: RES+ – Rozdělení projektových záměrů podle typu zdroje
Graf č. 2: RES+ – Rozdělení projektových záměrů podle typu zdroje

ENER ETS

Přijato – 154 projektových záměrů
Požadavek na dotaci – 33 mld. Kč

Graf č. 3: ENERG ETS – Rozdělení projektových záměrů podle typu opatření
Graf č. 3: ENERG ETS – Rozdělení projektových záměrů podle typu opatření
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.