logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Menší projekty z programu HEAT mohou získat podporu i po naplnění alokace


Elektrárna Ledvice, foto © ČEZ, a.s.

I po dosažení limitu financí určených na podporu modernizací hlavně teplárenských systémů z programu Heat vznikla šance pro další projekty. MŽP limit zrušilo, vytvoří zásobník projektů a postupně bude projekty nad limit řešit, jak budou přicházet prostředky z prodejů emisních povolenek.

Reklama

Zásadní zdražení emisních povolenek spojených se spalováním uhlí se netýká jen čistě tepláren, ale i technicky špičkových kombinovaných zdrojů tepla a elektřiny, například elektrárny Ledvice. Málokdo si s tím spojuje nutný růst cen elektřiny, pozn. red.

Státní fond životního prostředí ještě před spuštěním příjmu žádostí v rámci prvních výzev z programu HEAT přichází s pozitivní zprávou pro potenciální žadatele. Podmínka ukončení příjmu žádostí na podporu menších projektů po naplnění dvojnásobku alokace je zrušena. Veškeré žádosti předložené po naplnění původní alokace budou zařazeny do zásobníku.

Úprava první výzvy se vztahuje na podporu projektů zaměřených na modernizaci zdrojů v teplárenství, jejichž požadovaná podpora nepřesahuje 15 mil. EUR. Veškeré žádosti, které budou předkládány i po naplnění alokace výzvy, budou v případě splnění všech stanovených podmínek zařazeny do zásobníku. Prostředky na podporu budou navýšeny z dalších financí zobchodovaných emisních povolenek. Díky tomu se žadatelům otevře cesta k rychlejšímu financování.

Snažíme se, aby co nejvíce provozovatelů soustav zásobování teplem mělo možnost předložit své žádosti o dotaci, a proto jsme přistoupili ke zrušení tohoto omezení. Úprava je reakcí i na vzrůstající cenu emisních povolenek v Evropské unii, v jejímž důsledku zdražuje elektřina. Oba faktory ohrožují provoz některých tepláren a my tímto krokem umožňujeme rychlejší přípravu a kontrolu projektů i přesto, že Česká republika má na počátku čerpání prostředků z Modernizačního fondu pouze jejich omezené množství,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Cílem dotačních výzev z programu HEAT, které čerpají peníze z Modernizačního fondu, je naopak zajistit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie pro výrobu tepla. Tato zásadní transformace přinese čistší vzduch a zajistí i nadále cenově dostupné teplo,“ dodává Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Žádosti mohou podávat všichni zájemci, kteří se již dříve zapojili do předregistrační výzvy, a to od 24. května 2021 od 12:00 do 14. ledna 2022 prostřednictvím informačního systému AIS SFŽP ČR.

Výzva HEAT č. 1/2021 – Malé projekty

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.