logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

SEI a její pravomoc v oblasti rozúčtování tepla

Reklama

Podnětem ke vzniku tohoto článku byla především žádost majitelky bytu o vysvětlení založená na její nespokojenosti s rozdělováním nákladů za vytápění a teplou vodu. Svou žádost adresovala na Státní energetickou inspekci. Odpověď pro ni zpracovalo územní pracoviště SEI, Unhošť, (SEI 188/16/90.211/No, ze dne 3.3.2016). Z odpovědi citujeme:

„Státní energetická inspekce nemá ve své kompetenci kontrolu rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápěni a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jehož dodržování má SEI v kompetenci, stanovuje vlastníkům budovy či SVJ povinnost vybavit ve stanovených případech přístroji registrujícími dodávku tepelné energie (tedy i poměrové indikátory) každý byt a nebytový prostor. Vlastník či uživatel bytu má pak povinnost umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů. Zákon č. 406/2000 Sb. tedy řeší fyzickou instalaci přístrojů, problematiku rozúčtování nákladů na vytápění a používání náměrů z těchto indikátorů při výpočtu nákladů na vytápění již řeší zákon č. 67/2013 Sb., jež je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Doporučujeme Vám proto obrátit se na gestora problematiky rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR“

V návaznosti na výše uvedené lze chápat i vyjádření ústředního ředitele Státní energetické inspekce, Ing. Pavla Gebauera. Toto vyjádření bylo publikováno v časopise Energetika, 1 – 2017 a na webu SEI se objevilo SEI 17.2.2017 (http://www.cr-sei.cz/?p=3516). Dvě otázky směřovaly k problematice rozdělování nákladů:

V polovině minulého roku jste po delší době zahájili i kontroly přístrojů registrujících dodávku tepelné energie v bytových domech a víceúčelových stavbách. Jak tyto kontroly probíhají?

Prakticky se kontroly týkaly spíše bytových domů a často byly zahájeny z podnětu. Jelikož Ministerstvo průmyslu a obchodu vyjasnilo situaci okolo účinné legislativy, zahájila SEI i tyto kontroly z vlastní iniciativy, původně odkládané pro účely možné změny zákona, potažmo vyhlášky.

S jakými nedostatky jste se nejčastěji setkávali?

Nejčastěji se setkáváme s tím, že přístroje registrující dodávku tepelné energie instalované vůbec nejsou.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.