logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Evropská komise začala prošetřovat energetické kauzy na Slovensku

Tlačová správa k mimoriadnej tlačovej besede Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE

Stížnost slovenských výrobců zelené energie padla na úrodnou půdu. Ve čtvrtek 3. března přišel oficiální dopis od Evropské komise, která po ročním vyhodnocování důkazů začíná v rámci svého programu EU Pilot oficiálně prošetřovat, zda Slovensko neporušilo evropskou legislativu ve třech energetických kauzách.

Reklama

Jedná sa o tieto priepady:

  • nezákonné odobratie podpory výrobcom energie (tzv. kauza 1508)
  • zavedenie poplatku nazývaného G-komponent
  • tzv. „stop-stav“ distribučných spoločností, ktoré nepripájajú žiadne nové zdroje do siete už vyše 2 rokov

Európska komisia sa každý rok zaoberá rozsiahlym počtom konaní vo veci možného porušovania práva EÚ. „EU Pilot“ je určený na to, aby sa zaoberal žiadosťami o informácie a sťažnosťami občanov a podnikov v súvislosti s otázkou správneho uplatňovania práva EÚ.

Objasnenia alebo riešenia musia členské štáty poskytovať v krátkom časovom rámci, ako aj nápravné opatrenia, aby sa porušovanie práva EÚ napravilo. Tento proces predchádza spusteniu oficálneho konania voči členskému štátu (tzv. infringement).

Odpovede je štát povinný poslať do 10 týždňov, Európska komisia má taktiež 10 týždňov na vyhodnotenie. Ak odpovede nie sú uspokojivé, potom môže začať infringement a ten sa môže skončiť žalobou na Súdnom dvore.

1. Odobratie podpory

S podnetom na Európsku komisiu sa ešte v marci 2015 obrátili Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Slovenská bioplynová asociácia a Asociácia výrobcov elektriny z malých vodných elektrární do 500 kW. Práve tieto tri skupiny výrobcov sú totiž najviac poškodené.

Dôvodom bolo nezákonné odobratie zákonom zaručenej podpory cca 1200 výrobcom elektriny zo slnka, vody a bioplynu. Títo – väčšinou malí a strední podnikatelia s cca 3600 zamestnancami – sa ocitli pod likvidačným tlakom, a to všetko bez riadneho správneho konania, bez možnosti odvolať sa.

Výrobcovia zaslali podnet podpredsedovi Komisie Marošovi Šefčovičovi a eurokomisárovi pre klímu a energetiku Miguelovi Ariasovi Caňetemu.

2. G-komponent

Pod poplatkom s názvom G-komponent sa skrýva poplatok, ktorý musia výrobcovia platiť prenosovej sústave, resp. distribučným spoločnostiam za to, že do siete dodávajú energiu. Poplatok za dodávanie energie do prenosovej sústavy predstavuje 50 centov za každú megawathodinu.

V prípade distribučiek však ide o poplatok za rezervovanú kapacitu, teda niečo ako paušál pri mobilnom operátorovi. Pre fotovoltické zdroje sa výška takto nastaveného poplatku predražuje na celých 20 eur za megawatthodinu, čo je 40násobok tarify.

Diskriminačný charakter G-komponentu a jeho výšky bola aj príčinou podania na Ústavný súd.

3. Paušálny stop stav regionálnych distribučných spoločností

Distribučné spoločnosti majú stále tzv. „stop-stav“, teda odmietajú pripájať nové zdroje energie do siete. Toto trvá už dva roky a výsledkom je, že nepribúdajú žiadne nové zelené zdroje. Navyše, nebola zverejnená žiadna technická štúdia, ktorá by tento stav zdôvodňovala.

Práve vo februári bol pre Slovensko spustený ešte jeden EU Pilot, ktorý sa týka nedostatočného prebratia tretieho energetického balíka do našej legislatívy a tzv. unbundlingu. Cieľom postupu EÚ je vytvoriť nediskriminačné prostredie pre všetkých účastníkov trhu s energiami a znemožniť využívanie dominantného postavenia subjektov, ktoré sú výrobcom/distribútorom/obchodníkom. Najväčší profit by mal mať konečný spotrebiteľ.

4. Záver

  • Všetky tri prípady ukazujú, ako štát (ne)podporuje obnoviteľné zdroje energie.
  • Pritom sa Slovensko, podobne ako všetky ostatné krajiny EÚ zaviazalo k zvyšovaniu ich podielu v rámci európskej smernice 20-20-20, čo znamená 20percentný podiel OZE. Záväzok Slovenska v prípade elektrickej energie predstavuje 14 percent, zatiaľ dosahujeme necelých 11.
  • OZE však nepodporujeme kvôli Bruselu ale najmä kvôli sebe, pretože sú výhodné. Potvrdzuje to aj enormný záujem ľudí o program Zelená domácnostiam a menovite o fotovoltiku.
  • Je otázkou, nakoľko bude tento program úspešný, keďže domácnosti v prípade fotovoltiky opäť narážajú na zložitú procedúru pri pripájaní a teda je možné, že vydaná poukážka domácnosti prepadne, pretože ju zhotoviteľ kvôli prílišnej byrokracii nestihne uplatniť.
  • Obnoviteľné zdroje by môžu rozvíjať bez toho, aby na to doplácali ostatní odoberatelia energie – stav grid-parity znamená, že OZE už nepotrebujú dotácie. Vo svete patria OZE medzi odvetvia s najrýchlejším tempom rozvoja. Zamestnávajú viac ľudí, než sektor fosílnej energetiky. Svetová kapacita fotovoltických zdrojov v roku 2015 dosiahla 233 GW, prírastok tvorí 55 GW. Na Slovensku zanedbateľné množstvo.

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI),
Slovenská bioplynová asociácia
Asociácia výrobcov elektriny z malých vodných elektrární do 500 kW.

 
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Adresa: Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava, www.sapi.sk Kontakt: tel.: +421 905 86 22 15, e-mail: info@sapi.sk
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.