logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Rekonstrukce Základní školy Těšetice

V posledních letech dostala spousta českých škol i mateřských školek pěkné barevné „kabátky“ a nová okna díky dotacím ze státního programu OPŽP. Ovšem bez výměny zastaralého nehospodárného otopného systému by taková rekonstrukce přinesla ekonomické úspory jen částečně. Absorpční technologie s využitím plynu je velmi hospodárný způsob vytápění, který se osvědčil již na několika desítkách škol po celé ČR. Jako příkladovou instalaci uvádíme Základní školu Těšetice na Olomoucku.

V několika posledních letech dostala spousta českých škol i mateřských školek, které mohly na děti v mnoha případech působit nesympatickým někdy až strašidelným dojmem, pěkné barevné „kabátky“ a nová okna díky dotacím ze státního programu OPŽP. Ovšem bez výměny zastaralého nehospodárného otopného systému by taková rekonstrukce přinesla ekonomické úspory jen částečně. Absorpční technologie s využitím plynu je nejúčinnější a velmi hospodárný způsob vytápění, který se osvědčil již na několika desítkách škol po celé ČR. Jako příkladovou instalaci uvádíme Základní školu Těšetice na Olomoucku.

Obecný popis objektu

První zmínky o škole v Těšeticích pocházejí už ze 17. století. Dlouhodobý vývoj struktury školy zaznamenal spoustu změn. V roce 2003 došlo ke spojení Základní školy Těšetice a Mateřské školy Těšetice. Budova základní školy zahrnuje provoz ZŠ, tělocvičny a školní družiny. Školní kuchyně vaří obědy pro ZŠ, pro dvě MŠ a další strávníky. Kulturní dům je využíván spíše nárazově.

Hlavní objekt školy byl spolu s objektem kulturního domu, se kterým je stavebně spojen, postaven kolem roku 1948. Hlavní křídlo je dvoupodlažní, kolmo na něj přiléhá jednopodlažní, částečné podsklepená tělocvična. V roce 1977 byla přistavěna nepodsklepená dvoupodlažní budova školní jídelny s plochou střechou, která je se školou propojena jednopodlažní spojovací chodbou.

Stav budovy školy před rekonstrukcí
Stav budovy školy před rekonstrukcí
Vzhled školy po zateplení fasády
Vzhled školy po zateplení fasády

Výchozí stav

Z důvodu vysoké energetické náročnosti budovy si město Těšetice nechalo zhotovit Energetický Audit (EA). V hodnocení výchozího stabu dle ČSN vyšla budova Základní školy, Kulturního domu a Školní jídelny z hlediska průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy hodnocena jako F – VELMI NEHOSPODÁRNÁ. Budova je navíc vytápěna zastaralou otopnou soustavou a zdroje tepla stávající kotelny jsou již technologicky dožité.

Nový zdroj tepla pro vytápění školy
Nový zdroj tepla pro vytápění školy

Navrhované opatření

Z výše uvedených závěrů se formulovaly následující energeticky úsporná opatření:

  • Opatření č. 1 – Zvýšení tepelné ochrany výměnou oken a vstupních dveří
  • Opatření č. 2 – Zvýšení tepelné ochrany střešní konstrukce
  • Opatření č. 3 – Zvýšení tepelné ochrany stropní konstrukce
  • Opatření č. 4 – Zvýšení tepelné ochrany neprůsvitného svislého pláště budovy
  • Opatření č. 5 – Rekonstrukce zdroje tepla s využitím OZE, rekonstrukce soustavy ÚT

Vyhodnocení navrhovaného opatření

Porovnání energetická bilance navrhovaného stavu s výchozím stavem:

Energetická bilanceNormovaná
[GJ]
Roční náklady
[Kč/rok]
Navrhovaná
[GJ]
Roční náklady
[Kč/rok]
Vstupy paliva a energie1891,981 024 420881,36611 830
Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech154,80100 510172,0132 920
Spotřeba energie na vytápění a TV1534,87626 620851,06347 450
Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy202,31297 290202,31297 290

Realizací doporučené varianty se předpokládá dosažení následujících základních technicko ekonomických parametrů:

Předpokládaná roční úspora primární energie [GJ]1010,62
Předpokládaná roční úspora nákladů na energie [Kč/rok]412 590
Cena nakupovaného tepla v palivu řešené varianty [Kč/GJ]408,25
Snížení spotřeby situace oproti výchozí situaci [%]53

Enviromentální hodnocení navrhovaných změn:


 

Skutečná přepočtená výše energetických úspor po provedení navrhovaných opatření

Za rok 2014 proběhlo vyhodnocení provozu po provedení opatření z energetického auditu. Přepočtená spotřeba byla nižší než plánovaná, jak je patrné v níže uvedené tabulce:

Přepočtená spotřeba
Vstupy paliv a energie [GJ/rok]798
Úspora paliv a energie [GJ/rok]1093

Z uvedeného je patrné, že projekt dostál vypočteným úsporám a lze ho tedy označit za úspěšný. Úspěch projektu je výsledkem práce celé řady subjektů, přičemž významnou měrou se na výsledku podílela také technologie Robur. Ta tímto dokázala splnění požadavků plynoucích z EA.


ROBUR, s.r.o.
logo ROBUR, s.r.o.

Firma Robur s.r.o. byla založena v roce 1993 jako výhradní obchodní partner italské značky Robur v České republice a na Slovensku. Zajišťuje dodávky, prodej a servis plynových vytápěcích jednotek, plynových absorpčních tepelných čerpadel a ostatních ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.