logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

E. coli ve vodě

Odstranění E. coli z vody je důležitým krokem pro zajištění mikrobiální bezpečnosti. Existuje několik metod, které lze pro tento účel použít.

Escherichia coli, často zkráceně nazývaná E. coli, je bakterie patřící do skupiny koliformních bakterií, které jsou běžně nalezeny ve střevech teplokrevných živočichů, včetně lidí. Většina kmenů E. coli je neškodná a dokonce žádoucí, protože pomáhá s trávením potravy a syntézou vitamínů. Avšak některé kmeny E. coli mohou způsobit nemoci.

Jak E. coli z vody odstranit?

Než se přistoupí k odstraňování bakterií, je důležité zjistit příčinu kontaminace. V případě studní či vlastního vrtu se často jedná o unik ze septiku či průsak hnojiv z okolích polí. Pro samotné odstranění E. coli z vody je možné použít několik metod:

1.Var

Vaření vody je jednou z nejjednodušších a nejspolehlivějších způsobů, jak zabít E. coli a další bakterie. Tato metoda je samozřejmě spíš nárazovějšího charakteru a nelze ji považovat za definitivní řešení.

2.Chemická dezinfekce

K běžným chemickým dezinfekčním látkám patří chlor, jod nebo chloramin. Pro větší provozy je vhodný chlordioxid

3.Filtrace

Je však potřeba mikrofiltrace nebo lépe nanofiltrace a reverzní osmóza. Filtrace se primárně pro odstranění bakterií z vody nepoužívá. 

4. UV dezinfekce

Tato technologie využívá UV záření k ničení DNA mikroorganismů, což zabraňuje jejich reprodukci a šíření. UV dezinfekce není chemický proces, což znamená, že do vody nejsou přidávány žádné chemikálie, což je jedna z hlavních výhod této metody. Naopak nevýhoda této metody je, že přestává být účinná v okamžiku vypnutí UV lampy.

 

Máte ve vodě bakterie?

 

E. coli odstranění z vody


EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.