logo TZB-info

TZB studio

Jak snížit konduktivitu vody

V mnoha průmyslových aplikacích je potřebné snižování obsahu rozpuštěných minerálních látek ve vodě. A právě ke kontrole účinnosti toho procesu se běžně využívá stanovení konduktivity vody.

Pojďme se podívat o čem kondutktivita vody vypovídá a jak ji snížit. 

Co je konduktivita (vodivost) vody?

Konduktivita vody je ukazatel celkového množství rozpuštěných minerálů obsažených ve vodě. Například dešťová voda má vodivost nízkou, odpadní voda vyšší. 

Vyšší vodivost neznamená nutně zdravotní problém. Konzumace vody z vysokým obsahem např. minerálních látek, je naopak zdraví prospěšné. Z hlediska dlouhodobé konzumace už to tak ideální není.

V průmyslové oblasti příliš mineralizovaná voda způsobuje řadu problémů. Má vyšší korozivní a inkrustační účinky, zanáší citlivé přístroje a znehodnocuje produkty. 

Úsady v potrubí způsobené minerálními látkami ve vodě mohou zanášet kotle, tepelné výměníky či membrány reverzních osmóz, snižují účinnost zařízení a zanáší teplosměnné plochy. 

Jak snížit konduktivitu (vodivost) vody


EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.