logo TZB-info

Nové video instalace nádrže Columbus XL 8500 l

Společnost Aquanix instalovala nádrž Columbus XL 8500 l v obci Bělá na Havlíčkobrodsku. Podívejte se na její instruktážní video. Instalace samonosných monolitických nádrží GARANTIA je opravdu snadná.

Monolitické samonosné nádrže mají velkou výhodu z hlediska manipulace a montáže. Nemusí se obetonovávat a oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Nádrž ukládáme do výkopu, který je vhodné připravit asi 15 cm hlubší, než zamýšlené dno nádrže. Na každé straně by měl být výkop o cca 50cm širší než nádrž. Pro podsyp a obsyp je vhodný štěrk, ideálně frakce 8/16, po domluvě s technikem Nicoll je možné zvolit případně i písek nebo sypkou zeminu. Uložit menší nádrže je možné v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí stavební mechanizace. Na hutnění podsypu je vhodné použít vibrační desku, obsyp doporučujeme hutnit ručně, např. kůlem. Je velmi důležité správně si spočítat výšku usazení nádrže vůči terénu a vůči přívodu vody. Je potřeba dodržet sklon od dešťových svodů (min. 0,5%, lépe 1%) a rozmyslet budoucí výšku terénních úprav. V šachtové kopuli lze výšku upravit vysunutím/zasunutím teleskopického poklopu. Toto výškové nastavení lze ještě upravit, v případě, že okolní terén po čase klese. Popř. lze přidat prodlužovací modul, který umožní využití maximálního krytí nad touto nádrží, což jsou až 2m. 

Nádrže GARANTIA mají velmi masivní monolitickou konstrukci. Jsou samonosné a není potřeba je obetonovávat. Oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Na nádrže Garantia je poskytována záruka 20 let (na nádrže XL a XXL 30 let), ale jejich životnost je prakticky neomezená.


Nicoll Česká republika, s.r.o.
logo Nicoll Česká republika, s.r.o.

Nicoll Česká republika, s.r.o. je vaším spolehlivým dodavatelem stavebních materiálů - pro odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou od střechy až po vsakování dešťové vody a liniové odvodnění a dále sortiment pro vnitřní instalace a sanitu.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.