logo TZB-info

Reklama

Nová opatření v oblasti ekodesignu pro výrobky

Komise přijala nová opatření v oblasti ekodesignu pro výrobky, jako jsou ledničky, pračky, myčky nádobí a televizory. Opatření poprvé zahrnují požadavky na opravitelnost a recyklovatelnost.

Reklama

Nová opatření v oblasti ekodesignu pro domácí spotřebiče

V rámci pokračujícího úsilí o snižování uhlíkové stopy v Evropě a zlevňování účtů za energii pro evropské spotřebitele dnes Komise přijala nová opatření v oblasti ekodesignu pro výrobky, jako jsou ledničky, pračky, myčky nádobí a televizory.

Opatření poprvé zahrnují požadavky na opravitelnost a recyklovatelnost

Zlepšení ekodesignu výrobků přispívá k provádění zásady „energetické účinnosti jako první“ priority energetické unie EU. Opatření poprvé zahrnují požadavky na opravitelnost a recyklovatelnost, což přispívá k cílům oběhové ekonomiky zlepšením životnosti, údržby, opětovného použití, upgradu, recyklovatelnosti a nakládání s odpady u spotřebičů.

Místopředseda Evropské komise pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen uvedl:
„Ať už díky podpoře opravitelnosti nebo znižování spotřeby vody, inteligentní ekodesign nám umožňuje efektivněji využívat naše zdroje a přináší jasné ekonomické a ekologické výhody. Čísla hovoří sama za sebe: tato opatření mohou evropským domácnostem ušetřit v průměru 150 EUR ročně a přispět k úsporám energie rovnajícím se roční spotřebě energie v Dánsku do roku 2030. Právě s těmito konkrétními kroky přijímá Evropa jako celek oběhové hospodářství. Ve prospěch občanů, našeho životního prostředí a evropských podniků. “

Celý text New rules make household appliances more sustainable

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.