logo TZB-info


Odborné recenzované články

od 17.7.2017 do 28.8.2017


   1  2  3  4  5   


Konstrukční principy hrázděných staveb (4. část)

28.8.2017 | Ing. Jan Vinař


Porovnání různých způsobů vytápění z pohledu potřeby energie

21.8.2017 | Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.


Konstrukční principy hrázděných staveb (3. část)

21.8.2017 | Ing. Jan Vinař


Decentrál, stále nechtěné dítě

21.8.2017 | Ing. Karel Plotěný


Informační povinnost o provozu kamerového systému v obytném domě platí již dnes

21.8.2017 | JUDr. Alena Kučerová


Jaké náklady má energeticky nulový dům?

14.8.2017 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Vilém Ťopek


Měření tepelných ztrát horkovodů – porovnání jednotlivých metod výpočtu s naměřenými výsledky II.

14.8.2017 | Ing. Pavel Sláma


Hamr na Jezeře - Konstrukční principy hrázděných staveb

Konstrukční principy hrázděných staveb (2. část)

14.8.2017 | Ing. Jan Vinař


Právo a znalci: Destrukce dvouplášťového ohřívače teplé vody s konstrukcí nádrž v nádrži

7.8.2017 | Ing. Roman Vavřička, Ph.D.


Výbuchové parametry nebezpečných chemických látek – směs plynů vznikající zplyňováním biomasy

7.8.2017 | Ing. Jan Skřínský, Ph.D.


V ČR se začalo využívání tzv. šedých vod skloňovat ve všech pádech

7.8.2017 | Ing. Martina Beránková, Ing. Dagmar Vološinová, Mgr. Lada Stejskalová, Ing. Elžbieta Čejková


© 100ker - Fotolia.com

Konstrukční principy hrázděných staveb (1. část)

7.8.2017 | Ing. Jan Vinař


Vodoměrná šachta

Komentář ke Změně Z1 ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

31.7.2017 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.


© Fotolia.com

Kotlíkové dotace v praxi – kotle na pevná paliva

31.7.2017 | Ing. Zdeněk Lyčka


Polotuhé pôsobenie prípojov v drevených konštrukciách

31.7.2017 | Ing. Attila Rácz, Ing. Roman Katler, doc. Ing. Kristián Sógel, PhD., doc. Jaroslav Sandanus, Ph.D.


Odpadní voda – odpad nebo poklad?

24.7.2017 | Ing. Martina Beránková


Měření tepelných ztrát horkovodů – porovnání jednotlivých metod výpočtu s naměřenými výsledky I.

24.7.2017 | Ing. Pavel Sláma


Přepočet parametrů kotlů (účinnost a emise) na tuhá paliva dle požadavků nařízení Komise EU 2015/1189 (Ekodesign)

24.7.2017 | Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Petr Kubesa


Únosnost spojů s ocelovými úhelníky

24.7.2017 | Ing. Jan Pošta, Ph.D., Ing. Martin Hataj, Ing. Robert Jára, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.


Hydroizolace z asfaltových pásů, ilustrační foto: Petr Bohuslávek, redakce

Pevnosti spojů při namáhání asfaltových pásů a stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích

17.7.2017 | Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D.


   1  2  3  4  5   

 
 ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, všechna práva vyhrazena.