logo TZB-info


Odborné recenzované články

od 15.5.2017 do 19.6.2017


   1  2  3  4  5   


Zimní provoz klimatizačních systémů v nových administrativních budovách

19.6.2017 | Ing. Miloš Lain, Ph.D.


Bytové domy v Praze © TZB-info

Co jsou společné části bytového domu?

19.6.2017 | Ing. Petr Bohuslávek


Administrativní budova Tamedia v Curychu

Technická normalizace a vícepodlažní dřevostavby

19.6.2017 | doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Lukáš Velebil, Ing. arch. Bc. Anna Gregorová


Předpověď výroby fotovoltaických systémů

19.6.2017 | Ing. Petr Wolf, Ph.D.


Ověření funkce a vlivu regulace teploty vratné vody u kotle na tuhá paliva v zapojení s akumulační nádobou

19.6.2017 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Vendula Laciok, Ph.D.


Právo a znalci: Nedostatek teplé vody s dvouplášťovým ohřívačem

12.6.2017 | Ing. Jiří Matějček, CSc.


Lepené spoje dřevěných nosníků s využitím LVL

12.6.2017 | doc.Ing. Antonín Lokaj, Ph.D., Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D., Ing. David Mikolášek, Ph.D., Ing. Oldřich Sucharda, Ph.D.


Jaké parametry musí splnit kotle na tuhá paliva?

5.6.2017 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Jiří Dvořák, Ing. Milan Holomek, Ing. Stanislav Buchta, Ing. František Hopan, Ph.D.


GDPR – kamery v bytovém domě v roce 2018

5.6.2017 | JUDr. Alena Kučerová


tesařské spoje © martinfredy - Fotolia.com

Aktuální problematika navrhování tesařských spojů

5.6.2017 | Ing. Martin Hataj, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.


Změny průtoku v dvoutrubkové protiproudé otopné soustavě

29.5.2017 | prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.


Právo a znalci: Destrukce solárního tepelného kolektoru

29.5.2017 | Ing. Jiří Matějček, CSc.


Zajištění zděných staveb proti účinkům technické seizmicity

29.5.2017 | doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.


Solární kolektory a tepelná čerpadla – k čemu je jejich testování a parametry?

22.5.2017 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.


Moderní rotační výměníky tepla

22.5.2017 | Ing. Martin Postupa


Přerušovaný způsob vytápění v cyklu 3 h vytápění a 1 h chladnutí a jeho důsledky na potřebu tepla

22.5.2017 | doc. Jaroslav Řehánek, DrSc.


Tepelnětechnické posouzení vnitřních stěnových dutin při návrhu sanace vlhkého zdiva

22.5.2017 | doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.


Rámový roh – návrh a skúšanie

22.5.2017 | doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., doc. Ing. Kristián Sógel, PhD., Ing. František Lužica, Ing. Tomáš Klas, PhD.


Víte, jak se provádí rozúčtování ročních nákladů na vytápění?

15.5.2017 | Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení společnosti ista Česká republika


Analytický model pro stanovení únosnosti a chování kolmého lípnutého tesařského spoje

15.5.2017 | Ing. Martin Hataj, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.


   1  2  3  4  5   

 
 ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2016, všechna práva vyhrazena.