logo TZB-info


Odborné recenzované články

od 10.4.2017 do 15.5.2017


   1  2  3  4  5   


Víte, jak se provádí rozúčtování ročních nákladů na vytápění?

15.5.2017 | Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení společnosti ista Česká republika


Analytický model pro stanovení únosnosti a chování kolmého lípnutého tesařského spoje

15.5.2017 | Ing. Martin Hataj, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.


Kondenzační uhelné kotle – nechtěné dítě ekodesignu

15.5.2017 | Ing. Zdeněk Lyčka


Platforma pro monitoring vnitřního prostředí

15.5.2017 | Ing. Jan Včelák, Ph.D., Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Bc. Jan Mrňa, Ing. Aleš Vodička, Ing. Marek Maška


Práce s aktéry městských stavebních projektů: informovat, naslouchat a spoluplánovat

8.5.2017 | Mgr. Martina Bacúrová, Mrg. Tomáš Vácha


Jaká jsou pravidla pro rozúčtování teplé vody?

8.5.2017 | Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení společnosti ista Česká republika


Výzkum a metodika pro eliminaci požáru na zpřístupněných památkách

8.5.2017 | Ing. Petr Svoboda, Eva Polatová


sklad dřeva © industrieblick - Fotolia.com

Charakterizace pórového systému dřeva pomocí rtuťové porozimetrie

8.5.2017 | Ing. Martin Keppert, Ph.D.


Aplikace požárně bezpečnostních zařízení pro památkové objekty

1.5.2017 | pplk. Ing. Marek Hütter


Vliv velikosti zásobníku teplé vody na spotřebu tepelného čerpadla

1.5.2017 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Yauheni Kachalouski


Využití uhlíkových nanovláken pro zlepšení teplotní odolnosti kompozitů

1.5.2017 | Ing. Tomáš Melichar, Ph.D., doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.


Dřevo-betonový strop - spřažená konstrukce

Kompozitní dřevobetonové stropní konstrukce s mechanickými spojovacími prostředky

24.4.2017 | doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Anna Kuklíková, Ph.D., Ing. arch. Bc. Anna Gregorová


Měření teploty termočlánky při požárních zkouškách

24.4.2017 | Ing. Otto Dvořák, Ph.D., Ing. Jan Koller, Ph.D.


Zásady instalace pojistného ventilu

24.4.2017 | Ing. Roman Vavřička, Ph.D.


Industrial building, průmyslová budova

Energetická náročnost průmyslových budov – ČÁST 3 – BUDOVA S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE

24.4.2017 | Ing. Jiří Cihlář


K možnostem nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu

17.4.2017 | prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., prof. Ing. Jiří Vala, CSc.


průmyslová budova s téměř nulovou spotřebou energie

Energetická náročnost průmyslových budov – ČÁST 2 – NÁVRH OBÁLKY BUDOVY

17.4.2017 | Ing. Jiří Cihlář


Zvýšení hasebního účinku vodní mlhy elektrizací

17.4.2017 | Ing. Otto Dvořák, Ph.D., Ing. Jan Koller, Ph.D.


Systémy tepelné aktivace betonového jádra a jejich využití pro zvýšení uživatelského komfortu budov

17.4.2017 | Ing. Jan Kohout, Ing. Jiří Cigler, Ph.D., Ing. Jan Široký, Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.


Studie vlastností otopných těles

10.4.2017 | Ing. Jindřich Boháč, Ing. Roman Vavřička, Ph.D.


   1  2  3  4  5   

 
 ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2016, všechna práva vyhrazena.