logo TZB-info


Odborné recenzované články

od 26.6.2017 do 7.8.2017


   1  2  3  4  5   


Právo a znalci: Destrukce dvouplášťového ohřívače teplé vody s konstrukcí nádrž v nádrži

7.8.2017 | Ing. Roman Vavřička, Ph.D.


Výbuchové parametry nebezpečných chemických látek – směs plynů vznikající zplyňováním biomasy

7.8.2017 | Ing. Jan Skřínský, Ph.D.


V ČR se začalo využívání tzv. šedých vod skloňovat ve všech pádech

7.8.2017 | Ing. Martina Beránková, Ing. Dagmar Vološinová, Mgr. Lada Stejskalová, Ing. Elžbieta Čejková


© 100ker - Fotolia.com

Konstrukční principy hrázděných staveb (1. část)

7.8.2017 | Ing. Jan Vinař


Vodoměrná šachta

Komentář ke Změně Z1 ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

31.7.2017 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.


© Fotolia.com

Kotlíkové dotace v praxi – kotle na pevná paliva

31.7.2017 | Ing. Zdeněk Lyčka


Polotuhé pôsobenie prípojov v drevených konštrukciách

31.7.2017 | Ing. Attila Rácz, Ing. Roman Katler, doc. Ing. Kristián Sógel, PhD., doc. Jaroslav Sandanus, Ph.D.


Odpadní voda – odpad nebo poklad?

24.7.2017 | Ing. Martina Beránková


Měření tepelných ztrát horkovodů – porovnání jednotlivých metod výpočtu s naměřenými výsledky I.

24.7.2017 | Ing. Pavel Sláma


Přepočet parametrů kotlů (účinnost a emise) na tuhá paliva dle požadavků nařízení Komise EU 2015/1189 (Ekodesign)

24.7.2017 | Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Petr Kubesa


Únosnost spojů s ocelovými úhelníky

24.7.2017 | Ing. Jan Pošta, Ph.D., Ing. Martin Hataj, Ing. Robert Jára, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.


Hydroizolace z asfaltových pásů, ilustrační foto: Petr Bohuslávek, redakce

Pevnosti spojů při namáhání asfaltových pásů a stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích

17.7.2017 | Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D.


Otopné těleco, ilustrační obrázek © Robert Kneschke - Fotolia.com

Vliv tepelných ztrát rozvodů a ochlazování otopné vody na návrh otopné soustavy

17.7.2017 | Ing. Jakub Spurný, Ing. Michal Kabrhel


Předpínání překladů při rekonstrukcích pro eliminaci průhybu

10.7.2017 | Ing. Jiří Strnad, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.


Právo a znalec: zavzdušňování otopných soustav

10.7.2017 | Ing. Jiří Matějček, CSc.


Tepelné namáhání a hluková hlediska provozu potrubních sítí

3.7.2017 | Ing. Roman Vavřička, Ph.D.


Drevené konštrukcie telocviční T18

3.7.2017 | doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., doc. Ing. Kristián Sógel, PhD.


Jak se zlepšila podpora fotovoltaiky s akumulací pro firmy v roce 2017?

3.7.2017 | Ing. Petr Novotný


Je možné využít nevyužívaný průduch komína k instalaci odpadního potrubí kanalizace?

26.6.2017 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ing. Waltr Sodomka


Vysušovanie muriva pomocou mikrovlnného žiarenia v praxi

26.6.2017 | Ing. Kamil Binek, doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.


   1  2  3  4  5   

 
 ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2016, všechna práva vyhrazena.