logo TZB-info

TZB studio

Reklama

Školky mají zájem o podporu Nadace Proměny Karla Komárka

Velkému zájmu mateřských škol z celé České republiky se těší nové kolo programu Zahrada hrou, který od roku 2009 rozvíjí Nadace Proměny Karla Komárka. Do grantové výzvy na rok 2022 se jich přihlásilo skoro 40. Nadace vybere do konce února pět školek, každá z nich tak získá na proměnu své zahrady a na odborné poradenství finanční podporu ve výši až 400 tisíc korun.

Reklama

Možnosti jednoho ze tří programů, jimiž nadace dlouhodobě naplňuje poslání kultivovat veřejný prostor, se rozhodlo využít 39 mateřských škol z jedenácti krajů, nejvíce žádostí dorazilo z kraje Středočeského. Všechny školky projevily zájem o příspěvek a odbornou pomoc v programu Zahrada hrou, čímž se zároveň přihlásily k myšlence zahrnout do obnovy prvky pro udržitelnou budoucnost.

„Zájemci o podporu zastupují mnoho typů školek v České republice. Novou zahradu s naší podporou chtějí malé jednotřídní, velké městské i ty církevní. Některé sdílejí zahradu se základní školou. I samotné zahrady, které projdou obnovou, mají různou rozlohu – nejmenší 300 m2, největší pak 7 000 m2. Vysoký počet přihlášek považuji za výborný signál, že školky chtějí mít zahradu, která jim umožní být s dětmi venku a uskutečňovat s nimi pestré aktivity, a že chtějí zavádět prvky pro udržitelnou budoucnost. To je ostatně letos poprvé podmínkou úspěšné žádosti,“ řekla ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.

Prvky pro udržitelnou budoucnost zahrnují například nádrže na dešťovou vodu, jezírko, zasakovací pásy, průlehy, plochy s propustným povrchem, zelené střechy, výsadbu zeleně nebo třeba bezzásahové zóny na podporu biodiverzity.

Přečtěte si také Zdravá architektura Více k tématu

Pět nových zahrad se stane výsledkem spolupráce odborníků, pedagogů, dětí a rodičů. Nadace Proměny Karla Komárka pomůže školkám zorientovat též v oblasti PR a fundraisingu nebo v trendech v oblasti adaptačních opatřeních, tedy prvků, které odrážejí potřebu činit veřejný prostor dlouhodobě udržitelným. Za dobu fungování programu rozdělila nadace více než 12 milionů korun a na cestě k nové zahradě pomohla 17 mateřským školám.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.