logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Generační změna v nejvyšším vedení společnosti ZIEHL-ABEGG

S účinností od 1. ledna 2021 odstoupil z funkce předsedy dozorčí rady pan Uwe Ziehl, který předal předsednictví dozorčí rady svému synovi Dennisovi Ziehl. Pan Uwe Ziehl je vnuk zakladatele společnosti Ziehl-Abegg. Jeho dcera Sindia Ziehl převzala mandát jako členka dozorčí rady.

Dennis Ziehl poděkoval svému otci za vynikající technický rozvoj a globalizaci společnosti za posledních 20 let. Sindia Ziehl je nyní také členkou dozorčí rady skupiny ZIEHL-ABEGG. Pan Uwe Ziehl bude i nadále podporovat činnost celé skupiny. Dennis a Sindia Ziehl jsou pravnoučaty zakladatele společnosti Emila Ziehl. Dennis Ziehl je navíc jednatelem společnosti ZIEHL industrie-elektronik GmbH & Co KG ve Schwäbisch Hall.

Pan Uwe Ziehl vždy zdůrazňoval a podporoval úzkou rodinnou soudržnost. Zajistil kontinuální přechod vedení společnosti na svoje děti. Sindia a Dennis se už v posledních několika letech zúčastnili více než 80-ti zasedání dozorčí rady, a to i bez mandátu. „V mnoha společnostech jsou generační změny rychlé a problematické, ale pan Uwe Ziehl se snažil po celou dobu zajistit, aby společnost Ziehl-Abegg mohla navázat na svoje úspěchy a plynule pokračovala ve své oblasti podnikání jako technologický lídr,“ říká generální ředitel Peter Fenkl.

Uwe Ziehl je podnikatel s vášní a skvělým technickým porozuměním. Ministr financí pan Nils Schmid udělil panu Uwe Ziehl medaili za profesionální přístup, podnikatelské úspěchy a přínos Bádensko-Württembergské ekonomice. „Jste příkladným podnikatelem a svou prací jste přispěl k tomu, že Bádensko-Württembersko je a zůstane regionem s pevnou ekonomikou.“ Toto jsou slova chvály pana Schmid, ke kterým dodává ‚ZIEHL-ABEGG jako atraktivní zaměstnavatel a inovativní společnost zvýšil pod vaším vedením konkurenceschopnost a ekonomiku celého regionu.“

Už během studií založil Uwe Ziehl ve Schwäbisch Hall v roce 1967 společnost ZIEHL industrie-elektronik GmbH & Co KG. Tato společnost vyrábí elektronické moduly pro měření, regulaci a hlídání elektrických veličin. ZIEHL-ABEGG se stal jedním z předních světových výrobců ventilátorů s uplatněním ve vzduchotechnice a v mnoha dalších odvětvích. Dále společnost vyrábí regulátory a frekvenční měniče pro vzduchotechnické aplikace, regulátory pro pohon výtahů a výtahové motory. Nejmladší výrobní divize vyrábí úsporné elektromotory pro pohon autobusů.

ZIEHL-ABEGG se stal mezinárodní společností již od roku 1973. Pan Uwe Ziehl se značným osobním finančním rizikem spojil všechny akcie do rodinné holdingové společnosti a v roce 2005 převzal předsednictví v dozorčí radě ZIEHL-ABEGG. Díky tomu bylo možné investovat do výzkumu a vývoje, což významně rozšířilo pozici společnosti ZIEHL-ABEGG jako technologického lídra. Pan Uwe Ziehl vždy prosazoval rozšiřování integrace a odborných znalostí. Vedle zavedené výroby hliníkových odlitků v závodě Bieringen zavedl vlastní výrobu volně oběžných kol a vrtulí z kompozitních materiálů ve výrobním závodě Kupferzell, který se nachází v průmyslovém parku Hohenlohe. Sedm procent z ročního obratu investuje do výzkumu a vývoje. Kromě svého profesionálního nasazení pan Uwe Ziehl podporuje technický rozvoj ve školách. Dále plní dlouhodobé programy podpory dětské vesnice Alberta Schweitzera ve Waldenburgu a finančně podporuje skanzen ve Wackershofenu (poblíž Schwäbisch Hall).

ZIEHL-ABEGG má v současné době po celém světě přibližně 4 300 zaměstnanců, z toho 2 400 v Německu (výrobní závody Künzelsau, Bieringen a Kupferzell). Další výrobní závody se nacházejí ve Francii, Maďarsku, Číně a Thajsku. Mimo tyto výrobní závody provozuje Ziehl-Abegg několik dalších montážních závodů v devíti zemích světa.

Pobočka Ziehl-Abegg s.r.o. Brno dodává mimo svých vlastních výrobků na český a slovenský trh i výrobky společnosti ZIEHL industrie-elektronik GmbH & Co KG. Ziehl-Abegg s.r.o. byla založena před sedmnácti lety. Provádí veškerý poprodejní servis, montáže a technickou podporu pro zákazníky. U projektů přestavby starších vzduchotechnických zařízení provádí návrhy záměn původních ventilátorů za nové ventilátory s vysokou účinností a dalšími přidanými hodnotami.

Pokud chcete automaticky dostávat tiskové informace o společnosti Ziehl-Abegg,
pak vyplňte formulář na www.ziehl-abegg.com.


Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
logo Ziehl-Abegg s.r.o. Brno

Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních, tangenciálních ventilátorů, výtahových pohonů. Portfolio pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických, chladírenských zařízení, filtračních zařízení a technologických celků. ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.