logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Vetracie jednotky Zehnder s entalpickým výmenníkom novej generácie

Problémy s nízkou vlhkosťou, najmä v zimnom období, keď vonkajšia vlhkosť klesá pod 20 %, a problémy so zosychaním drevených výrobkov odstraňujú vetracie jednotky Zehnder vybavené entalpickým výmenníkom – výmenníkom tepla novej generácie. Entalpický výmenník v porovnaní s výmenníkom tepla dokáže z odvádzaného vzduchu odovzdávať do privádzaného čerstvého vzduchu nielen teplo, ale aj vysoký podiel (60 až 70 %) vzdušnej vlhkosti a tak pasívne, bez dodatočnej elektrickej energie, pomáha optimalizovať relatívnu vlhkosť vzduchu v rodinnom dome.

V prípade vysoko účinného krížového entalpického výmenníka Zehnder vodná para z vlhkého odvádzaného vzduchu „kondenzuje“ a cez pórovitú štruktúru polymérových membrán výmenníka je nasávaná do privádzaného vzduchu. Špeciálna antibakteriálna vrstva polymérovej membrány Microban zabraňuje možnosti prechodu odvádzaných pachov, mikróbov a škodlivín a zachováva vysoko hygienické prostredie. V porovnaní so štandardným tepelným výmenníkom sa mierne znižuje množstvo odovzdávaného tepla, oproti tomu sa však energia vracia akumulovaná vo vodnej pare, čím sa vyrovná celková bilancia spätného získavania tepla.
Entalpický výmenník zvyšuje komfort vetrania aj v zimnom období, keďže jednotka s entalpickým výmenníkom môže efektívne pracovať až do teploty vonkajšieho prostredia cca −10 °C, bez nutnosti znižovania výkonu z dôvodu zamŕzania výmenníka. Vďaka tomu nie je vo väčšine ČR potrebná dodatočná ochrana pred zamŕzaním, ako napríklad zemný výmenník tepla alebo elektrický predohrievač, ktoré zvyšujú obstarávacie náklady a náklady na elektrickú energiu. Do horských oblastí sa odporúčajú jednotky s entalpickým výmenníkom i elektrickým predohrevom so 100% výkonom od −20 až do −25 °C.

Vďaka inovatívnej konštrukcii s polymérovými membránami sú entalpické výmenníky Zehnder čistiteľné prepláchnutím vodou, tým sa mnohonásobne zvyšuje životnosť vetracej jednotky bez zníženia účinnosti rekuperácie. Sú dostupné pre všetky vetracie jednotky Zehnder ComfoAir 160, 200, 350 i 550.


Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
logo Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Společnost Zehnder nabízí - designové radiátory pro koupelny a obytné prostory, systémy řízeného větrání s rekuperací tepla, teplovodní stropní sálavé panely.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.