logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Příběh českých pelet. Jak se vyrábí?

Čím vším si projdou ve výrobě pelety, vaše komfortní a ekologické palivo, než mohou vyrazit v pytlích nebo v cisterně přímo k vám domů, do kotelny? Základem je čisté dřevo bez kůry a jiných příměsí. Než se z něj stanou standardizované válečky zvané pelety, musí urazit dlouhou cestu.

Všechno začíná v lese. Ideální je výroba, která klade důraz na tradiční model lokální spotřeby – zákazník topí peletami nebo briketami, které vznikly z pilin z místních pil při zpracování dřeva vytěženého v okolních lesích.

Kmeny poražených stromů se v dřevařské výrobě nejprve zbaví kůry a následně rozřežou na truhlářské rozměry trámů, fošen a prken. Během takového opracování se až 30 % původního kmene mění v dřevěný odpad – štěpku a pilinu. A právě to je základ pro výrobu pelet. Na jednu tunu pelet je obvykle potřeba necelých 7 m3 dřevěných pilin.

Pilina se musí zpracovat v řádu dní

Výroba pelet je plně automatická. Pilina je skladována v samostatné hale, kde ji manipulátor přihrnuje na příjmovou hydraulickou podlahu. Před vstupem do výrobní haly projde pilina tříděním, které odstraní případné příměsi, jako jsou větší kusy dřeva a podobně.

Pilina se musí zpracovat v řádu dní, poté co ji přivezou do peletárny z dřevařských provozů, aby neztratila na kvalitě. Fermentace, tedy „kvašení“ piliny, kdy ztrácí část své energie, není rozhodně žádoucí.


Fotografie dodala společnost Kloboucká energo, která vyrábí dřevěné pelety značky Waldera s certifikátem ENplus.

Na sušení pelet se spotřebuje dřevní štěpka

Piliny z čerstvého pořezu mají vysoký obsah vody, více než 40 %. Před samotným peletováním je nutné usušit pilinu na hodnotu okolo 11 %. Sušení piliny probíhá v bubnových sušárnách za pomoci horkého vzduchu, který zajišťují kotle na dřevní štěpku. Na jednu tunu pelet se spotřebuje cca 0,5 m3 dřevní štěpky. Štěpka je skladována v hale s pilinou a přikládána do kotlů kombinací posuvné podlahy a redlerového dopravníku.

Za bubnovými sušárnami je pilina odloučena z proudu teplého vzduchu v soustavě cyklonů, z výroby odchází jen čistá pára bez prachu. Pilina následně putuje do zásobníku a dále přes drtiče – mlýny s malými kladívky, které sjednotí frakci pilin a hoblin na podobnou velikost. To zajišťuje síto o průměru ok velikosti 5 mm.

Špičkové lisy vyrobí i 3 tuny pelet za hodinu

Následuje míchací zásobník, kde se pilina krátce zdrží a cestou do lisu se do ní doplní ještě malé množství aditiva, to je maximálně 1,8 % krmné mouky či škrobu, který zlepšuje mechanickou odolnost pelet zejména pro dodávky volně ložených pelet cisternou. Těsně před vstupem do lisu je pilina mírně navlhčena v kondicionéru, to pomáhá v prostupu piliny lisovacími kanály.

Při lisování je pilina pomocí vnitřních rolen vytlačována do kruhové matrice, ve které je řada malých kanálků o požadované velikosti, které zformují pilinu do válečkovitého tvaru. Matrici se díky tvaru říká prstencová. Špičkové lisy mají velký výkon, může to být i více než 3 tuny vyrobených pelet za hodinu.

Po zahřátí přijde ochlazení

Pelety jsou po vylisování velmi teplé, mají okolo 70 °C, a jsou tedy tvarově nestabilní. Putují ihned do chladiče, kde se pomocí vháněného vzduchu ochladí na teplotu pod 30 °C. Následuje třídění, kdy se oddělí tzv. odrol – všechny malé částečky pod 3,15 mm, které nelze považovat za pelety.

U výroby vysoce kvalitních pelet je dnes samozřejmostí certifikace. Nejvyšší kvalita je označena kategorií A1 dle certifikace ENplus a normy ČSN EN ISO 17225-2. Výrobní proces proto podléhá přísným kontrolám.

Jakmile je výroba u konce, následuje skladování ve velkokapacitních silech v peletárnách, anebo rovnou balení pelet do 15kg sáčků či tunových textilních vaků big–bag, které putují k vám – zákazníkům. Vzpomeňte si na příběh vašich pelet, až vás budou hřát v zimních večerech. Než se k vám „válečky na topení“ dostaly, byla to pro ně dlouhá cesta.

Chcete se stát členem Klastru Česká peleta a rozšířit členskou základnu čítající 86 předních firem z odvětví výroby a distribuce ekologických paliv a topenářské techniky? Kontaktujte předsedu Ing. Vladimíra Stupavského telefonicky na čísle 724 611 316 nebo e-mailem na adrese predseda@ceska-peleta.cz.


Česká peleta, z.s.p.o.
logo Česká peleta, z.s.p.o.

Národní asociace Klastr Česká peleta zastupuje na českém a slovenském trhu stovku firem. Jsou jimi výrobci a prodejci kotlů a kamen na dřevo a dřevní pelety, výrobci a distributoři pelet, briket, dřeva a štěpky. Je poskytovatelem mezinárodní certifikace ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.