logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Lidé mohou topit v kotlích na uhlí i po začátku roku 2025

Lidé mohou topit v kotlích na uhlí i po začátku roku 2025, ilustrační foto redakce
Lidé mohou topit v kotlích na uhlí i po začátku roku 2025, ilustrační foto redakce

Zákaz se netýká zdrojů, které jsou již v současnosti provozovány, ani na doprodej uhelných zdrojů tepla po roce 2025, které již budou na trhu před 1.1.2025 umístěny (tedy těch, které jsou například ve skladech distributorů a prodejců).

Reklama

Připravovaná novela zákona o ochraně ovzduší nemá konečnou podobu

Připravovaná novela zákona o ochraně ovzduší obsahuje kromě řady dalších návrhů také zákaz uvádět na trh nové spalovací zdroje na pevná fosilní paliva od 1.1. 2025. To by se v praxi mělo dotknout všech kotlů, kamen nebo sporáků dodávaných do českých obchodů, pokud jsou určeny ke spalování pevných fosilních paliv. Jedná se o stacionární zdroje čistě na uhlí, které se podle prodejců málo kupují a tudíž i málo vyrábí.

  • NÁVRH: Od roku 2025 již nebude možné, aby výrobce dodal na český trh kotle a kamna na pevná fosilní paliva (uhlí). Bude tedy i nadále možné spalování uhlí a uhelných paliv ve stávajících zdrojích, pokud odpovídají zákonným požadavkům (tedy např. budou splňovat alespoň 3. emisní třídu).
    Zákaz umisťování spalovacích zdrojů na pevná fosilní paliva na trh by měl nabýt účinnosti od 1. 1. 2025.
    Skladové zásoby bude možné doprodávat i po 1.1.2025. Stejně tak budou moct čeští výrobci i nadále vyrábět kotle a topidla na uhelná paliva na export.
Navržený zákaz je součástí novely zákona o ochraně ovzduší, která v této chvíli prochází meziresortním připomínkovým řízením. To znamená, že bude ještě diskutována s dalšími resorty, neziskovým sektorem i průmyslem. Než bude návrh novely předložen na jednání vlády k jednání vlády, může doznat změn. Pak jej ještě v legislativním procesu bude schvalovat parlament a nakonec zamíří k podpisu prezidenta.

Uhlí a kotle na uhlí

"Uhlí bude v porovnání s jinými zdroji energie nekonkurenceschopné a přirozeně tak jeho množství na trhu bude klesat. Není proto žádoucí vyvolávat v lidech dojem, že pokud si po roce 2025 koupí nový kotel na uhlí, budou pro něj mít dostatek paliva a za cenu, která bude únosná.

Toto opatření je v souladu s Energetickou koncepcí ČR a reaguje také na klimatické závazky ČR," uvádí MŽP. Zároveň však uvádí, že pokud někdo koupí kamna v zahraničí a bude dál topit uhlím nic mu nehrozí. "Z dlouhodobého hlediska ale takovou investici nepovažujeme za rozumnou, lze očekávat, že uhlí bude nedostatkovým zbožím a jeho spalování nebude ekonomicky výhodné. Takový postup však nebude protizákonný," uvádí MŽP.

Dotace na výměnu vytápění uhlím

Na výměnu je možné využít dotace z programu Nová zelená úsporám. Ty pokrývají zhruba polovinu nákladů. Dotace se pohybuje od 30 000 Kč na jednoduché zdroje na biomasu, přes podporu tepelných čerpadel podle konkrétního řešení až do 140 000 Kč. Je možné využít i dotace 40 000 Kč na připojení na dálkové vytápění. Všechny informace jsou dostupné na novazelenausporam.cz. Nízkopříjmové domácnosti pak mohou využít kotlíkové dotace.

Přečtěte si také Výměny kotlů Více k tématu

O kotlích na tuhá paliva v rozhovoru pro estav.tv

Na estav.tv jsme nedávno natáčeli rozhovor Kotle Rojek běžně skladem a za ceny 2022. Navíc bonus pro topenáře. Hovořili jsme o aktuální situaci u kotlů na tuhá paliva.
"U zákazníků je oblíben i kotel na tuhá paliva, který vedle kusového dřeva a pelet umí i pracovat i s hnědým uhlím. Nabízíme kotel s dlouhou životností a nejsme limitování jako u nějakého moderního zdroje, který má např. kompresor. Nehrozí nějaké další investiční náklady na udržení toho zařízení v provozu. Navíc moderní kotle na tuhá paliva jsou zahrnuty v dotačních titulech," říká Evžen Rojek a zdůrazňuje, že „Výhodou je to, že si nemusíte dopředu zvolit, jaký druh paliva budete používat.“

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.