logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Majitelé a nájemci domů a bytů se stále více zajímají o kvalitu vnitřního prostředí

Zatímco krásné ztvárnění, akustická a tepelná pohoda a ochrana před plísněmi je dnes již standardem, novým tématem se stala eliminace volných, zdraví škodlivých radikálů z vnitřního ovzduší.

Jak vyplývá z exkluzivního výzkumu společnosti CEEC Research pro společnost Rigips, více než dvě třetiny ředitelů stavebních firem tento trend ve stavebnictví zaznamenaly a považují jej za důležitý.

Nároky majitelů na kvalitu vnitřního prostředí budov se neustále zvyšují.

Člověk stráví v domech, bytech nebo kancelářích někdy až 85 % svého času a přirozeně preferuje estetické, akusticky pohodové a zejména zdravé prostředí.

Jako hrozba, která může ovlivnit pohodlí i zdraví, je vnímán radon, formaldehyd, azbest, nadměrný hluk a plísně.

Ochrana před radonem, azbestem a plísněmi je dnes již dobře zvládnutá a existuje více ověřených řešení.
  • Po stavebních společnostech zákazníci nejčastěji požadují kvalitní zajištění ochrany před tvorbou plísní – za ‘velmi důležitý pro klienta‘ označilo tento faktor až 56 % firem, navíc dalších 29 % firem označuje tento prvek za ‘spíše důležitý‘.
  • Klienti jsou velmi nároční také na estetické ztvárnění samotných interiérů – za velmi důležitý považuje tento faktor 52 % firem a dalších 34 % jej považuje za spíše důležitý.

„Lidé si mnohem více uvědomují, že v domech, bytech nebo kancelářích tráví někdy až 85 % svého času a chtějí tuto dobu strávit v esteticky příjemných, akusticky pohodových, ale především zdravých prostorech. Proto je kvalita vnitřního prostředí klíčovým faktorem pří výběru nemovitosti,“ vysvětluje Martin Sochor, marketingový ředitel společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a. s., divize Rigips.

Ochrana před zdraví ohrožující koncentrací formaldehydu je relativně novinkou

Ochrana před zdraví ohrožující koncentrací formaldehydu je relativně nové téma, které se na českém stavebním trhu objevilo v průběhu posledních let.

  • Zájem o snižování koncentrace formaldehydu a čistotu vnitřního ovzduší však roste a za ‚‘důležitý faktor‘ jej považuje 38 % stavebních firem, za ‘spíše důležitý‘ 29 %.

Formaldehyd je v životním prostředí běžně přítomný bezbarvý hořlavý plyn, lehce rozpustný např. ve vodě. Je normálním produktem živých buněk. V malém množství jej obsahují i některé základní potraviny. Ve volné přírodě vzniká rozkladem rostlinných zbytků, a v ovzduší zejména oxidací přirozených i lidskou činností vzniklých organických sloučenin. Doprovází také technický rozvoj lidské společnosti. Nachází se v emisích ze spaloven odpadu, tepelných elektráren, tepláren a rafinerií ropy, ale i z automobilové dopravy.

Do budov se formaldehyd dostává až po jejich dokončení, s cigaretovým kouřem, novým nábytkem, koberci, laky na parkety, záclonami, je obsažen i v kosmetických a čisticích prostředcích. Vzniká též při běžném provozu domácnosti ‒ při vaření, žehlení a topení.

Na kvalitu vnitřního ovzduší je třeba myslet již během projektové přípravy a navrhovat takové materiály, které obsahují látky redukující formaldehyd v ovzduší. Například při použití stejné plochy v m2 sádrokartonových desek Rigips s technologií Activ’Air rovných objemu místnosti v m3, bude formaldehyd redukován minimálně po dobu 50 let až o 70 % a jeho koncentrace klesne hluboko pod hodinový limit 60 µg/m2 stanovený vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR 6/2003.
Témata Problémy s plísněmi a Inspekce nemovitostí na portálu ESTAV.cz

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.