logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Využití dešťové vody pro fotbalový stadion i jeho zázemí

Dešťová voda je využita pro oplách střechy, pak společně s dešťovou vodou z tribun a hřiště je akumulována v příkopu z bývalé infrastruktury a používána pro zavlažování hřiště a pro splachování. Údržba hřiště vyžaduje až 100 000 l vody/den a Jihoafrická republika je zemí s nedostatkem vody.

V roce 2010 byla Jižní Afrika velmi hrdá na to, že byla vybrána jako první africká země pro uspořádání mistrovství světa ve fotbale. Tisíce diváků a návštěvníků a miliardy televizních diváků po celém světě zakusily, jak energické, osobité a barvité mistrovství „Národ duhy“ připravil. Kdo by zapomněl na vuvuzely, které tvořily kulisu k zápasům?

Nedostatek vody

Jihoafrická republika je zemí s nedostatkem vody. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje kolem 50 % světového průměru srážek, což z ní činí 30. nejsušší zemi na světě.
Některé odhady ukazují, že Jihoafrická republika již využívá až 98 % dostupných zdrojů pro zásobování vodou. Za těchto okolností nebylo žádoucí používat 100 000 litrů pitné vody denně pro zavlažování fotbalového hřiště. Projektanti stadionu proto přišli s inovativním řešením, které kombinovalo nevyužitou infrastrukturu z původního stadionu s novou střechou – a novým myšlením.

Využívání děšťové vody

Zakázkově instalovaný systém jímání dešťové vody, který odvádí dešťovou vodu z obrovské střešní plochy stadionu, se stará o první fázi systému. To poskytuje většinu recyklované vody, avšak systém také shromažďuje dešťovou vodu z tribun a samotného hřiště.

80% recyklované vody

Udržení hřiště v perfektním stavu vyžaduje hodně vody – až 100 000 litrů za den. Řešení využití dešťové vody implementované v rámci Soccer City je schopno uspokojit přibližně 80 % poptávky recyklovanou vodou.

Čištění střechy s Grundfos

Celkem čtyři vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla Grundfos CR 5-9 jsou umístěna na úrovni horní galerie stadionu. Zvyšují tlak vody v systému oplachování střechy o čtyřech potrubích, který se nachází u hlavního odvodňovacího kanálu střechy stadionu. Tyto systémy jsou využívány pro pravidelné mytí průsvitných částí střechy stadionu. To vše pro udržení čistoty průsvitné střechy po celý rok.

Opětovné používání infrastruktury

Poté, co je voda využita pro opláchnutí střechy, je přivedena na zem. Recyklační řešení poté využívá nepoužívanou infrastrukturu z původního stadionu, kde byl zřízen příkop, aby se zabránilo vniknutí diváků na hřiště. Tento příkop již na stadionu Soccer City není nutný, proto byl pokryt betonovou deskou, čímž se získal prostor pro uchovávání vody.


Kapacita 3 000 m3

Příkopová vodní nádrž má kapacitu přibližně 3 000 m3 pro vodu ze střešního systému recyklace a systému odtoku z tribuny a hřiště samotného. Samostatná suterénní nádrž se naplňuje pitnou vodou z obecního vodovodu. V dobách hojných srážek je voda čerpána z příkopu do suterénní nádrže, odkud je vedena na toalety, přičemž je udržována minimální zásoba dešťové vody v příkopu pro zavlažování hřiště. Čerpadla používaná pro tento účel také fungují jako čerpadla pro dodávky vody pro zavlažování hřiště. V době omezených srážek je pro zavlažování hřiště používána obecní voda, kterou se také plní nádrž dodávající vodu na toalety. Řízení systému je automatické na základě snímačů hladiny vody umístěných na různých místech.

Zásobování užitkovou a pitnou vodou

Systém dodávek vody na stadion se skládá ze dvou částí: pitná voda se dodává do umyvadel, dřezů, sprch atd. a druhý samostatný vodovodní systém dodává vodu do splachovacích ventilů na toaletách. Čerpadla dodávající vodu na toalety také fungují jako čerpadla dodávek pro externí zavlažovací systém, přičemž systém zavlažování nepracuje, pokud existuje poptávka na čerpadla dodávající vodu na toalety. Všechna čerpadla mají regulaci rychlosti, což zajišťuje minimální spotřebu energie při zachování požadované rychlosti průtoku.

Splachování řízené BMS

Úspory vody jsou brány vážně na celém stadionu. Ke špičkám používání přibližně 1 100 toalet dochází na krátkou dobu během přestávek utkání a splachování pisoárů je naprogramováno tak, aby se šetřilo vodou. Systém řízení budov řídí tento postup tak, že je v určitou dobu splachována pouze jedna řada, čímž se sníží vrcholy v průtoku vody.

Partnerství

Řešení udržitelného opětovného používání vody je výsledkem spolupráce mezi IZAZI Solutions, MAH Pump Sales and Installations a Grundfos South Africa.

Vystavená čerpadla

Prosklená čerpací místnost

Čerpadla běžně pracují v zákulisí mimo pohled diváků, kteří stadion navštíví. Nicméně zde distributora napadlo, že elegantní čerpací systémy Grundfos Hydro by si zasloužily lepší zacházení – dvě čerpadla Grundfos Hydro pro komplex budov jsou instalována v prosklené čerpací místnosti, která dává divákům možnost je obdivovat.

Grundfos všude

Společnost Grundfos dodala čerpadla pro aplikace v celém renovovaném stadionu. Díky instalaci čerpadel Grundfos je garantován spolehlivý a efektivní systém dodávky vody pro zázemí sportovců, divácká zařízení, kancelářské a obchodní prostory, jakož i pro zavlažování fotbalového hřiště. Soccer City využívá tato čerpadla Grundfos:

  • 4 vícestupňová odstředivá čerpadla CR 5-9 pro řešení opětovného použití vody
  • 2 automatické tlakové stanice Hydro MPC se dvěma vícestupňovými odstředivými čerpadly s proměnnými otáčkami CRE 32-5, řídicí jednotkou MPC a nádržemi na zavlažování hřiště
  • 1 vícestupňové odstředivé čerpadlo CR 90-4 pro jiné zavlažovací účely
  • Přeprava vody je řešena jednou tlakovou stanicí s řídící jednotkou Hydro MPC-F se 4 vícestupňovými odstředivými čerpadly CR 5-3 a další stanicí s jednotkou Hydro MPC-F se 3 vícestupňovými čerpadly CR 45-3
  • Odvodňování využívá celkem sedm odvodňovacích čerpadel Unilift, včetně Unilift AP 35B, Unilift CC 9 a Unilift KP 150A

Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
logo Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.