logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nová zelená úsporám, tepelná čerpadla a kontrola těsnosti

Od října 2021 lze žádat o dotaci i na instalaci tepelného čerpadla vzduch-vzduch z programu Nová zelená úsporám. Může v případě multisplitového řešení vzniknout povinnost každoročně kontrolovat únik chladiva? Může, i nemusí, konkrétní příklad je v článku.

Reklama

Od října t.r. lze žádat o dotaci na instalaci tepelného čerpadla z programu Nová zelená úsporám ve větším měřítku, než tomu bylo dosud. A to jak v sektoru bytových domů, tak v sektoru domů rodinných, případně trvale užívaných rekreačních.

Kotlíkové dotace
(výměny kotlů s ukončením provozu do 1. 9. 2022)
NZÚ
Rodinný dům Bytový dům, společná kotelna Rodinný dům nebo trvale užívaný rekreační dům Jednotlivý byt v bytovém domě
Teplovodní TČ – jen pro vytápění 130 000 130 000 80 000 30 000
Teplovodní TČ – vytápění a příprava TV 130 000 130 000 100 000
Teplovodní TČ – vyt + TV + připojení na FV systém 140 000
Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch 60 000 18 000

V tabulce je výňatek z oficiální tabulky ve vztahu k tepelným čerpadlům. Zahrnuje maximální možnou dotaci jak z programu Kotlíkové dotace, tak z programu Nová zelená úsporám, přičemž v programu NZÚ je výše omezena na 50 % uznatelných nákladů. V případě bytu v bytovém domě žádá zástupce domu a žádost je omezena zespodu na minimálně 50 000 Kč.

Novinkou v programu NZÚ je podpora instalací tepelných čerpadel vzduch-vzduch. Konkrétní podmínky případných záměn za staré zdroje, parametry účinnosti, kdo může žádat aj. jsou uvedeny v jiných článcích, například Nová zelená úsporám – výměna zdrojů tepla v rodinných domech – o zdrojích tepla, KOTLÍKOVÉ DOTACE 21+: peníze na výměnu kotlů na pevná paliva budou pro všechny zájemce, s výměnou můžete začít již nyní aj. Zde se podíváme na otázku povinných každoročních kontrol těsnosti, respektive kontrol případných úniků chladiva. Nejedná se o legislativní novinku. V případě větších výkonů tepelných čerpadel především ve splitovém provedení, nebo v multisplitových systémech s větším počtem jednotek a delším potrubím s chladivem, by povinnost si pravidelně každým rokem nechat kontrolovat tepelné čerpadlo, zda nedochází k úniku chladiva, mohla provozovatele nepříjemně překvapit. Splitové řešení totiž zahrnuje rozvod chladiva mezi venkovní a vnitřními jednotkami multisplitového systému, které může být dlouhé desítky metrů, a tedy vyžaduje i větší množství chladiva. Zavedení povinnosti samozřejmě závisí i druhu chladiva.

Obr. U tepelných čerpadel vzduch- vzduch se předpokládá růst zájmu o multisplitové verze, kdy je na jednu venkovní jednotku napojeno více interiérových (Ilustrační foto: Daikin 3MXF-A9)
Obr. U tepelných čerpadel vzduch- vzduch se předpokládá růst zájmu o multisplitové verze, kdy je na jednu venkovní jednotku napojeno více interiérových (Ilustrační foto: Daikin 3MXF-A9)

Pro kontroly těsnosti v současnosti (listopad 2021) platí podmínky zavedené od 1. ledna 2017, a to na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech… Z nich vyplývá, že limitem pro vznik povinnosti kontroly těsnosti je množství 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva a pro hermeticky uzavřená zařízení 10 tun ekvivalentu CO2. Sleduje se vliv chladiva na skleníkový efekt, a proto se vše srovnává s vlivem oxidu uhličitého CO2. Hermeticky uzavřená zařízení jsou ta, která komplexně vyrobí a na těsnost odzkouší výrobce a při jejich instalaci se do okruhu s chladivem nijak nezasahuje. Pro splitová zařízení, tedy u kterých se okruh s chladivem pospojuje až na stavbě, je limit pro kontroly snížen na polovinu, což je spojeno s menší jistotou těsnosti oproti sériové výrobě ve výrobním závodě a zavedeným systémům kontroly jakosti.

Cílem výrobců tepelných čerpadel je tedy vyrábět taková zařízení, aby se povinnosti kontroly jejich provozovatelé vyhnuli. I to je jeden z důvodů, proč se na trhu velmi dobře prosadila kompaktní tepelná čerpadla. Tedy ta, která mají vše, čím chladivo prochází, jen ve venkovní jednotce a získaná tepelná energie se do domu přenáší nízkotuhnoucí tekutinou (nemrznoucí kapalinou) nebo i jen otopnou vodou.

Vraťme se však zpět k podporovaným tepelným čerpadlům vzduch-vzduch. S poklesem potřeby tepla na pokrytí úniku tepla stěnami ve styku s venkovním prostředím se ukazuje, že tradiční nevýhody teplovzdušného vytápění, tedy dříve nutný poměrně velký rozdíl mezi teplotou přiváděného ohřátého vzduchu a teplotou vzduchu v místnosti a intenzívní proudění vzduchu vnímané jako obtěžující průvan mizí. A toto rovněž platí i pro případ využití tepelných čerpadel vzduch-vzduch pro chlazení. Spojení dvou funkcí do jednoho zařízení je motivem, proč o tomto řešení budou zájemci o dotaci přemýšlet. A jak je to s povinností kontrol těsnosti? Na to jsme se optali jednoho z předních dodavatelů, společnosti Daikin.

Příklad Daikin, multisplitový systém 5MXM

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch určená pro rodinné domy, navrhujeme tak, aby se vešla do limitu 5 tun ekv. CO2. Přepínání mezi režimem vytápění a chlazení umožňují například multisplitové systémy 5MXM použitelné pro tepelné výkony přibližně do 10 kW a chladicí do 9 kW. Multisplitové řešení znamená, že na jednu venkovní jednotku je napojeno několik vnitřních jednotek, až 5, v jednotlivých místnostech. Venkovní jednotka je od výrobce chladivem přednaplněna a obsahuje 2,4 kg chladiva R32. Toto množství chladiva zahrnuje i náplň potrubí o délce 30 metrů. Pokud by potrubní rozvody po domě byly delší, pak se musí na každý 1 metr potrubí doplnit 0,02 kg chladiva, přičemž maximální délka potrubí je 75 metrů.

Dejme tomu, že skutečná délka potrubí s chladivem bude právě maximální, tedy 75 metrů. Tzn. o 45 metrů více, než odpovídá stavu chladiva. Potom bude nutné systém chladivem doplnit a celková náplň pak bude

2,4 kg + (75 m − 30 m) · 0,02 kg/m = 3,3 kg

Přepočítávací koeficient GWP pro chladivo R32 je 675 kg CO2. Výsledný CO2 ekvivalent je tedy

3,3 kg R32 · 675 ≈ 2 228 kg CO2ekv

Je zřejmé, že v tomto případě bude náplň systému s chladivem R32 bezpečně pod hranicí 5 tun CO2ekv. a majitel rodinného domu se nemusí povinnosti kontrol těsnosti obávat.

Co kdyby nešlo o chladivo R32, ale například o poměrně často používané chladivo R410a? Pokud by daný systém, teoreticky, dokázal pracovat se stejným množstvím chladiva R410a jako s R32, tak přepočet by vzhledem k GWP (R410a) = 2 088 vypadal takto:

3,3 kg R410a · 2 088 ≈ 6 890 kg CO2ekv

Je zřejmé, že v tomto případě by majiteli rodinného domu povinnost provádět pravidelné kontroly těsnosti vznikla.

Závěr

Pokud se rozhodnete uvažovat o modernizaci způsobu vytápění a přechod na tepelné čerpadlo, je důležité si ověřit, zda pro vás nevznikne povinnost každých 12 měsíců nechat provést, a tedy i zaplatit pravidelnou kontrolu těsnosti. V příkladu bylo ukázáno, že i v případě multisplitového řešení tepelného čerpadla vzduch-vzduch s progresívním chladivem povinnost vzniknout nemusí. Nicméně každé tepelné čerpadlo je zařízení, které by nemělo být trvale ponecháno bez kontroly, prohlídky, i když ji legislativa nevyžaduje.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.