logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Možnosti úspory nákladov plynovým tepelným čerpadlom AISIN TOYOTA

Porovnajte si možnosť využitia plynového tepelného čerpadla AISIN TOYOTA s inými druhmi zdrojov tepla a chladu a zistite ich výhody.

Pojem tepelné čerpadlo je v dnešnej dobe v súvislosti s úsporou energetických nákladov na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody vo veľkej miere skloňovaný. Každý uvažuje ako ušetriť prevádzkové náklady na fungovanie svojej budovy a ako čo najlacnejšie vykurovať, pripravovať teplú pitnú vodu a v neposlednom rade aj chladiť.

V tejto téme je ale aj mnoho noviniek a taktiež veľa zabehnutých zariadení overených časom.

V tomto článku by sme Vám chceli priblížiť už dlhodobo využívanú technológiu plynových tepelných čerpadiel AISIN TOYOTA, ktorú využíva mnoho zákazníkov z priemyselnej, administratívnej aj rezidenčnej sfére.

Čo je to plynové tepelné čerpadlo a ako funguje?

Plynové tepelné čerpadlo je radené do skupiny obnoviteľných zdrojov tepla – endotermických tepelných čerpadiel. Tepelné čerpadlo AISIN TOYOTA pracuje v režime vzduch/voda. Primárnu energiu tvorí zemný plyn v štandardnom nízkotlakovom plynovode. Pohon kompresorov v uzavretom chladivovom okruhu zabezpečuje plynový spaľovací motor, ktorý pomocou mechanickej práce poháňa vysokoúčinné scroll kompresory. Plynové tepelné čerpadlo AISIN TOYOTA je schopné dosiahnuť účinnosť až 280 %. Jeho veľkou výhodou je využitie odpadného tepla, ktoré je tvorené chodom spaľovacieho motora. Toto teplo je v nízkych teplotách využívané na predohrev chladiva v procese využívania tepla vo výparníku a z toto dôvodu plynové tepelné čerpadlo nespotrebováva sebou vyrobenú energiu na odmrazovanie – prakticky na PTČ vôbec nenastávajú odmrazovacie cykly ako pri elektrických tepelných čerpadlách. To umožňuje plynovému tepelnému čerpadlu dosahovať nominálny výkon až do vonkajšej teploty −20 °C. Zároveň pri vonkajšej teplote nad 7 °C je možné tento výkon odpadného tepla z motora využiť na ohrev pitnej vody alebo doplnenie výkonu pre ykurovanie. Tepelná kapacita odpadného tepla je na úrovni strednej teploty 65 °C a výkonu do 32 kW.


Čo dokáže plynové tepelné čerpadlo AISIN TOYOTA?

PTČ AISIN TOYOTA vyrába celoročne teplú vodu o maximálnej teplote 50 °C a chladiacu vodu o teplote 7 °C. K tomuto všetkému aj teplú vodu o teplote 65 °C z motora.

Pri pohľade na sezónnu účinnosť zdroja vie zariadenie vykurovať s celoročnou účinnosťou viac ako 150 % a chladiť so sezónnou účinnosťou viac ako 200 %.

Zariadenie je určené pre budovy z vyššou celoročnou spotrebou tepla alebo chladu.

Výkonové rady plynových tepelných čerpadiel AISIN TOYOTA a účinnosti zariadení.


Optimalizácia návrhu tepelného čerpadla.

Pri návrhu stavby je veľmi dôležité dosiahnuť aj maximálne využitie primárnej energie. To je dosahované znížením teploty vykurovacej vody a použitím nízkoteplotných systémov vykurovania a vysokoteplotných sálavých systémov chladenia. Vykurovací systém dimenzovaný na maximálnu vykurovaciu teplotu vody 45 °C a chladiaci systém s najnižšou chladiacou teplotou vody na úrovni 16 °C. Obnoviteľný zdroj je vhodné využiť na 100 % potreby vykurovania a chladenia a bivalentný zdroj je v tomto prípade využívaný iba na dohrev ohriatej pitnej vody. Dohrev pitnej vody je v množstve prípadov riešiť z teploty predhriatej z obnoviteľného zdroja tepla, čo výrazne znižuje náklady na prevádzku. To znamená že veľké percento spotreby energie zabezpečí obnoviteľný zdroj s vysokou účinnosťou premeny primárnej energie. Tento efekt má za následok výrazné zníženie potreby primárnej energie a je schopný dosiahnuť požadovanú energetickú kategóriu budovy. Veľkou výhodou plynových tepelných čerpadiel je aj možnosť duálneho využitia pre chladenie čo zvýši štandard budovy o čoraz viac žiadané chladenie nie len v administratívnom sektore ale aj v bytovom sektore.
Ako zistiť koľko ušetrím?

Pre odborný návrh využitia plynových tepelných čerpadiel AISIN TOYOTA je vhodné kontaktovať odborníkov zo spoločnosti ESM-YZAMER energetické služby a monitoring s.r.o, ktorý Vám vedia spracovať podrobný návrh s výpočtom potreby primárnej energie aj s orientačnou návratnosťou investície. Pre zjednodušenie prvotného porovnania prevádzkových nákladov sme sa v spolupráci s odborníkmi na portáli TZBinfo.cz rozhodli priblížiť plynové tepelné čerpadlo verejnosti formou výpočtu s názvom „Porovnanie nákladov na vykurovanie, teplú vodu a elektrickú energiu.“ Tento výpočet sme doplnili o možnosť výberu ako zdroja tepla a teplej vody plynové tepelné čerpadlo AISIN TOYOTA resp. tepelné čerpadlo s plynovým motorom. Zjednodušený návod ako pracovať s výpočtom ponúkame aj v tomto článku.

Samotný proces návrhu si Vám dovolíme priblížiť v nasledujúcich zopár krokoch.

Krok 1: V prvom kroku je potrebné stanoviť lokalitu domu a výpočtové klimatické parametre.obr1.

Krok 2: V ďalšom kroku je potrebné zadať potrebný výkon budovy. V tomto kroku je potrebné uvažovať už nad budúcim rozdelením výkonu do OZE a bivalentného zdroja. Pre presné rozdelenie je možné kontaktovať odborníkov z danej oblasti. V prípade že počítate iba vykurovanie s nízkoteplotným vykurovacím systémom je možné zadať do výpočtu 100% potrebného výkonu celej budovy. Plynové tepelné čerpadlo bude schopné zabezpečiť celkovú spotrebu budovy bez potreby bivalentného zdroja.

Krok 3: Pre zakomponovanie do výpočtu aj spotrebu teplej vody je potrebné vyplniť vstupnú údaje aj tomto kroku čo najpresnejšie. V prípade že je uvedené „teplá voda ohrievaná energiou z vykurovania“ je potrebné tento výkon pripočítať do kroku 2.

Krok 4: Pre podrobnejší výpočet porovnania s elektrickým vykurovaním vyplňte aj potrebu elektrickej energie. Dostanete dôležitý parameter porovnania vykurovania a prípravy teplej vody plyn vs elektrický ohrev.

Krok 5: V ďalšom kroku si viete v grafickej aj číselnej podobe porovnať prevádzkové náklady podľa jednotlivých dostupných palív.

Porovnanie:


Pri porovnávaní je potrebné sa ale zamyslieť nad viacerými faktormi. Nie vždy najlacnejšie riešenie z pohľadu prvotnej vstupnej investície je najvýhodnejšie. Veľmi dôležité sú prevádzkové náklady s ktorými sa bude človek stretávať mesačne a ročne vo vyúčtovacích faktúrach za energie. Ďalším faktorom je úspora emisií. Znížením potreby primárnej energie je adekvátne aj znížená emisná stopa daného zdroja tepla. Ďalším faktorom je aj ochrana životného prostredia z pohľadu primárnej energie. Pri plyne je síce pohľad na spaľovanie nie veľmi pozitívny ale pri rozvoji vodíka začne byť plyn ako palivo naozaj „zelenší“ v porovnaní v množstvom primárnej energie potrebnej na výrobu distribuovaného kilowatu elektrickej energie privedenej do miesta spotreby po započítaní všetkých distribučných strát.


ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
logo ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

ESM-YZAMER je profesionálna spoločnosť, zaoberajúca sa službami v energetike, pôsobiaca na európskom trhu viac ako 20 rokov. Je spoločnosťou s tradíciou a stabilitou založenou na množstve spokojných klientov a partnerov, ktorým zabezpečuje komplexné služby ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.