logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Projektuj tepelná čerpadla, 1. díl – Co vše aplikace obsahuje

Aplikace „Projektuj tepelná čerpadla“ společnosti GT Energy řeší výběr tepelného čerpadla a jeho výkon, návrh přípravy teplé vody, aktivní nebo pasivní chlazení, otázku hluku, schéma zapojení a představuje časté chyby. Pracuje s 21 typy elektrických a plynových TČ.

Aplikace projektuj-tepelna-čerpadla.cz
Obr. Úvod do aplikace projektuj-tepelna-čerpadla.cz

Společnosti GT Energy s.r.o. představila on-line aplikaci www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz, která zahrnuje většinu potřebných informací týkajících se uplatnění tepelných čerpadel. Jejím cílem je ulehčit a urychlit výběr tepelného čerpadla a jeho propojení s otopnou soustavou, návrh přípravy teplé vody případně i aktivního chlazení s využitím TČ nebo pasivního jen s vrty nebo kolektorem. Na základě svých mnohaletých zkušeností s instalacemi více než 20 000 tepelných čerpadel vytvořila GT Energy návod, jak v konkrétním případě zvolit optimální druh tepelného čerpadla, jak navrhnout základní schéma otopné – chladicí soustavy, jak dimenzovat výkon tepelného čerpadla, a to i včetně příkladů nejčastěji se opakujících se chyb. Tvůrci záměrně omezili informační zdroje uložené v aplikaci pouze na technické údaje, které jsou zapotřebí pro návrh a projekt. Pro plné, ale přitom volné využití, je nutné se pouze registrovat.

Aplikace je rozdělena do 4 základních sekcí.

1. Dokumentace ke stažení

Informační databáze zahrnuje vybraných a na vlastních instalacích ověřených 21 typů elektrických a plynových tepelných čerpadel od 1 do 1 700 kW od předních švédských, japonských, rakouských, italských a španělských výrobců. Tepelná čerpadla jsou seřazena podle jejich druhu a u každého jsou k dispozici právě ty informace, které jsou potřebné k výběru, tedy základní charakteristiky a podrobná technická data.

Vzhledem ke specifickým požadavkům optimálního provozu TČ jsou připojeny i informace k výběru vhodných akumulačních nádob, zásobníků pro přípravu teplé vody a soustav velkoplošného vytápění, případně chlazení.

Tepelné čerpadlo typ vzduch-voda
Obr. Typ vzduch-voda

2. Jak mám navrhnout?

V každém konkrétním případě je rozhodující určit optimální druh tepelného čerpadla. Je k dispozici jen elektřina nebo i plynová přípojka? Bude lepší druh voda-voda, vzduch-voda, země-voda? Jak se bude připravovat teplá voda? Bude se i chladit? Půjde o kombinaci více druhů TČ? Jaký výkon zvolit a jaký bude optimální teplotní režim? Žádná otázka nesmí být při návrhu podceněna a vynechána. Aplikace proto provádí návrhem TČ logicky tak, aby nic nebylo opomenuto a vše bylo zohledněno ve správný okamžik. A to se týká i návrhu vrtů, zemních kolektorů, řešení hluku a mnoha dalších aspektů. V databázi je přes 200 schémat správného zapojení tepelných čerpadel pro vytápění, vytápění/chlazení, pasivní chlazení, kombinaci s kotlem na dřevo, tepelnými solárními kolektory aj. Schémat jsou připravena ve formátu DWG pro rychlé přizpůsobení konkrétnímu požadavku a vložení do projektu.

Tepelné čerpadlo typ země-voda
Obr. Typ země-voda, zemní vrty mohou při správném návrhu procházet i základovou deskou domu

3. Nejčastější chyby v projektech tepelných čerpadel

Každý nový návrh využití TČ by měl být konfrontován se zkušenostmi z předchozích instalací. Může jít o předimenzování nebo poddimenzování výkonu, nepřizpůsobení skutečné potřebě tepla v průběhu roku, například při vytápění bazénů, zbytečně vysoké provozní teploty, nevyužití všech možností TČ, podcenění provozních požadavků TČ atd. Mezi základní chyby patří nedodržení požadavků výrobce a doporučených schémat zapojení, zejména u TČ vzduch-voda nezohlednění poklesu výkonu a provozních teplot při nízkých venkovních teplotách. Při postupu podle aplikace si lze takové chyby uvědomit a cíleně se jim vyhnout.

Tepelné čerpadlo typ země-voda
Obr. Typ země-voda, zřizování zemního kolektoru

4. Vzorové projekty

Nejen ti, co mají méně zkušeností, ale i ti zkušenější by si měli prostudovat technické údaje a řešení projektů, které se osvědčily. Tepelná čerpadla jsou specifickým zdrojem tepla vyžadujícím jiný návrh než u historicky zažitých kotlů. A na to se často, i pod tlakem marketingových kampaní, zapomíná.

V příštím díle více o volbě výkonu tepelného čerpadla.


GT Energy s.r.o.
logo GT Energy s.r.o.

Společnost GT ENERGY s.r.o. se zabývá zpracováním energetických koncepcí a dále návrhem a dodávkami úsporných technologií pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a zpětné využití odpadního tepla. Pro nové budovy zabezpečuje návrhy energetické koncepce ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.