logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Chcete udržet fasádu dlouhodobě čistou? Použijte nano nátěr s garancí

Foto: image bank Canva
Foto: image bank Canva

Snem každého majitele domu je, aby jeho dům byl čistý, nemusel jej umývat, a dům přesto vypadal stále jako nový. Jak ale takového ideálního stavu dosáhnout? Nejčastější volbou je použití tmavé fasádní barvy, na níž prostě není špína vidět. Je to ale správné řešení?

Není. Tmavou barvou totiž vzniká větší teplotní namáhání fasády a dochází k jejímu přehřívání. U zateplených fasád navíc dochází k rozpínání povrchu fasády kvůli teplotním výkyvům a vlivem UV záření i k velmi rychlé degradaci povrchu fasády. V důsledku těchto nepříznivých vlivů vznikají ve fasádě mikro trhlinky, do kterých vnikají různé mikroorganismy. Ty pak zhruba po 3–5 letech na fasádě tzv. ‚vykvetou‘, a tím vzniká špinavá fasáda“ upozorňuje Jan Procházka, vynálezce a majitel českého patentu pro technologii FN NANO®.

A co následuje? Stále se opakující omývání fasády, až se její povrch jednou zcela zničí… Existuje ale řešení. Kdo se chce vyhnout tomuto stále se opakujícímu koloběhu, může využít poznatků moderní vědy a na svou fasádu aplikovat jako poslední vrstvu nano nátěr, který na ní vytvoří ochranný nano štít a změní běžnou fasádu na fasádu samočisticí.

Nano nátěr ušetří vaše nervy, váš čas i peníze

Na trhu jsou různé produkty, ale jen jeden vám dá garanci 10 let na jeho funkčnost a zajistí vám, aby vaše fasáda zůstala dlouhodobě čistá a nebyla napadena mikroorganismy, které pak způsobují její černání anebo zelenání. Kromě toho odcloní téměř ze 100 % UV záření, čímž zabraňuje degradaci povrchu, ochladí její povrch, sníží náklady na používání klimatizace, udrží barevný vzhled pastelových odstínů barev a prodlouží její životnost.

Tuto garanci na technologii FN NANO® si výrobce může dovolit nejen díky různým českým, evropským i světovým certifikátům a osvědčením, ale i dlouholetou praxí, která přesahuje více než 15 let.

Zdá se to jako neskutečný marketingový trik, ale jedná se o český patent, který je registrován na všech hlavních světových trzích. Kouzlo jeho účinku je v pojivu, které vytlačí nano krystalky oxidu titaničitého na povrch. Ty jsou pak připraveny (s pomocí fyzikálního jevu zvaného fotokatalýza) likvidovat a rozkládat všechny mikroorganismy, které se dotknou jejich povrchu. Jedná se pouze o využití a zrychlení přirozeného procesu, který se běžně v přírodě odehrává,“ vysvětluje Jan Procházka.

Schéma fotokatalýzy v přírodě
Schéma fotokatalýzy v přírodě
Struktura nano nátěru FN NANO® pod elektronovým mikroskopem a znázornění krystalků vytlačených pojivem na povrch.
Struktura nano nátěru FN NANO® pod elektronovým mikroskopem a znázornění krystalků vytlačených pojivem na povrch.

V současné době je na trhu více produktů, které využívají oxid titaničitý (TiO2) pro jeho čisticí vlastnosti. Fasády ošetřené těmito přípravky a nátěry vydrží déle čisté, ale garanci 10 let i více si jejich výrobci nemohou dovolit na tyto produkty poskytnout. Důvodem je, že je v těchto produktech TiO2 obsažen ve velmi malém množství a krystalky jsou obaleny pojivem, takže se jich na povrch dostane velmi málo, aby mohly působit tak, jak přirozeně umí.

Vaše fasáda domu zůstane dlouhodobě čistá a jako benefit vám bude čistit okolní vzduch od škodlivin.

Jak si vytvořit takovou fasádu můžete zhlédnout zde, nebo si ji nechte vytvořit odborníky. Na výběr máte i mnoho pastelových odstínů barev.

Infoblok:

Co vám nátěr FN NANO® zajistí?

  • Dlouhodobou čistotu povrchu
  • Zabrání napadení mikroorganismy
  • Odcloní téměř ze 100 % UV záření
  • Ochladí povrch fasády
  • Udrží barevný vzhled pastelových odstínů barev
  • Prodlouží životnost fasády

FN-NANO s.r.o.
logo FN-NANO s.r.o.

FN NANO® je technologie 21. století, která zajišťuje vysokou sanitárnost prostředí, snižuje riziko přenosu nákaz a umožňuje bezpečné používání dezinfekčních prostředků. S touto technologií zůstávají povrchy dlouhodobě čisté bez virů, bakterií, plísní ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.