logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Dobré ploty dělají dobré sousedy

Ploty ano, či ne? Proč? Když postavíme plot, kdo je za plotem a kdo před plotem? Čtenáři i naši redaktoři ulovili mnoho krásných a zajímavých snímků. Ze čtenářských fotografií můžete až do 20.9.2017 vybírat a hlasovat. Z hlasujících vylosujeme 10 lidí, kteří získají dárkový balíček s milými pozornostmi od portálů ESTAV.cz, TZB-info a v neposlední řadě také od partnera soutěže, firmy Balakryl, která věnovala mimo jiné barvy a kvalitní štětce.

Reklama

To se řekne: "uděláme si plot." Ale...

Robert Lee Frost
Dobré ploty dělají dobré sousedy.

Jaké sousedy asi dělají tyto ploty???
Jaké sousedy asi dělají tyto ploty???
Co přinesla voda, patří na plot – Nový Hrozenkov
Co přinesla voda, patří na plot – Nový Hrozenkov

Hlasování je spuštěno podle pravidel soutěže od 1. září 2017. Vyhlášení vítězů proběhne na veletrhu For Arch 2017 v rámci konference Jak bezpečněji bydlet od ESTAV.cz.
Vyberte si plot, který vás nejvíce oslovil a dejte mu svůj hlas.

Americký básník Frost vidí přímou úměru, mezi kvalitou plotu a kvalitou sousedů z obou stran tohoto plotu. Zní to rozumně. Nicméně mě to pořád vrací k myšlence, jestli ploty vůbec ano, či ne? Proč? Dobrý soused, špatný soused, plot vztahy nedělá. Plot vymezuje vlastnictví, parcelu, vymezuje, kdo kam může, kdo kam nemůže nebo nesmí. Drží okolní svět v odstupu, zamezuje zvěři v ničení zeleně, nepovolaným ve vstupu, odstiňuje nechtěné diváky, je součástí zahradních úprav, tvorby města, zahrady a krajiny. Smysl mi dává plot u věznice nebo oplocený vojenský prostor, tajné laboratoře, místa, kam nemá vstoupit cizí noha bez svolení a kontroly majitele, popřípadě se ta noha nemá naopak dostat ven. Tady je plot na místě. U bydlení je to už na větší diskuzi. Když postavíme plot, kdo je za plotem a kdo před plotem? Postavíme-li pomyslnou nebo skutečnou zeď je to stejné. Ad absurdum jsou příklady plotu z dob studené války, ploty lágru a koncentráku. Tam se ploty značně zprofanovaly. Stejně neblahý vliv mohou mít ploty na pohyb divoké zvěře ve volné přírodě. Možná proto můj ambivalentní postoj k „PLOTU“.

Měl doma železo, sklo, tvárnice, pletivo upravené žárovým zinkem a hlavne četl Tolkiena, to bude paráda, přátelé…
Měl doma železo, sklo, tvárnice, pletivo upravené žárovým zinkem a hlavne četl Tolkiena, to bude paráda, přátelé…

Měl doma železo, sklo, tvárnice, pletivo upravené žárovým zinkem a hlavne četl Tolkiena, to bude paráda, přátelé…

Posléze můžeme polemizovat o možných funkcích plotu, jako je funkce estetická, okrasná, ochranná, bezpečnostní, stínící nebo funkce, která například demonstruje bohatství, sílu, nadřazenost. Můj dům, můj hrad. V našich zeměpisných šířkách se vžila myšlenka, že ploty ano. Trochu se obávám, zda to nesouvisí se špatným svědomím vlastníka plotu nebo trochu malomešťáckým nazíráním na své okolí a na vlastní majetek. Může to být jinak? To si pište!

V Nizozemí naopak svoje bydlení otvírají vstřícně do ulice, plot je nízký nebo někdy žádný. Okna jsou bez záclon, závěsů a žaluzií, kdy vidíte život uvnitř a nikoho to netrápí. Právě naopak. Tímto propojením interiéru a exteriéru a průhledy do ulice vám Holanďané sdělují, že toto je jejich názor na život, jejich filosofie, projev pohostinnosti, součást tradice. Snad je to pozůstatek španělské nadvlády, kdy nezakryté okno komplikovalo možnost tajného spiknutí. Jiné prameny hovoří o deklaraci kalvinistických rodin, že nemají co skrývat a žijí spořádaně. Z dnešního pohledu už není důležitý důvod, ale výsledek. Ten je tak trochu podanou rukou, otevřeným srdcem. Tento pohled na život je minimálně k zamyšlení…

Pokud tedy ploty ano, tak jak na ně? Podíváme se detailně na ploty, ale pozor, není to dogma. Řešení je více…

Ohrada z kůlů a krajinek…
Ochranná palisáda staroslovanského hradiště…

Ochranná palisáda staroslovanského hradiště…

Trocha historie

První zmínky o něčem, co se podobalo plotu, jsou z dřevní doby, kdy ploty a ohrazení byly z palisád, případně větví proplétaných do rastru z kůlů. Pro nás je duležité období mezi rokem 1811 a 1951, podle občanského zákoníku byl majitel povinen oplotit budovu nebo městskou zahradu. Leckde zůstala tato zrušená povinnost jako zvykové právo. Od roku 1983 je povinnost oplotit dům nebo zahradu vázána na stavebně – právní nebo soudní rozhodnutí.

Rezavý ostnatý drát na rakouských pastvinách svou patinou paradoxně „prorostl“ do rázu horské krajiny…
Rezavý ostnatý drát na rakouských pastvinách svou patinou paradoxně „prorostl“ do rázu horské krajiny…

Rezavý ostnatý drát na rakouských pastvinách svou patinou paradoxně „prorostl“ do rázu horské krajiny…

Definice by mohla znít takto: „Plot, oplocení či ohrada je volně stojící prostorotvorný prvek, který vymezuje určitý prostor a jeho hranice zabraňuje zde v nechtěném pohybu, omezuje pohled či průhled, zabezpečuje soukromí, odděluje od sebe zónu veřejné dopravy, komunikace, pěší zónu, soukromý pozemek, omezuje dílčím způsobem prašnost a hlučnost“.

Možností, funkcí a provedení je u tohoto prvku nespočet.

Dřevěný plot se zděnými a ocelovými sloupky
Dřevěný plot se zděnými a ocelovými sloupky
Plastový plot jako imitace dřeva. No, nevím…
Plastový plot jako imitace dřeva. No, nevím…

Ploty si můžeme rozdělit podle použitého materiálu:

 • dřevěné ploty (tvořené sloupky a výplní z planěk a příčlí, odpadových krajinek, roštu a palisády)
Kovový plot odpovídající době…
Kovový plot odpovídající době…
Kovový plot, který respektuje stavbu i kontext místa
Kovový plot, který respektuje stavbu i kontext místa

 • kovové ploty (tvořené plotovými dílci z pletiva a profilu, lamelami, pletivem v návinu, kovářskými ornamenty, litinou, vlnitým plechem, perforovanými a prolamovanými dílci z plechu s rozličnou povrchovou úpravou. Moderní úpravou je žárový zinek, který odolá dlouhodobě zubu času.)
Kovový plot z dílců z pásoviny s kamennou zdí…
Kovový plot z dílců z pásoviny s kamennou zdí…
Kovový plot ze svislé pásoviny upravený žárovým zinkem
Kovový plot ze svislé pásoviny upravený žárovým zinkem

 • plastové ploty (jsou podivným pokusem doby, kdy imitace dřeva z plastu nahrazuje původní materiál, pokud to tak někdo vidí, je to jeho boj.)
Živý plot (habr obecný) s omítnutou podezdívkou a cihelným režným zdivem vkusně koresponduje se stavbou…
Živý plot (habr obecný) s omítnutou podezdívkou a cihelným režným zdivem vkusně koresponduje se stavbou…

Živý plot (habr obecný) s omítnutou podezdívkou a cihelným režným zdivem vkusně koresponduje se stavbou…
 • živé a okrasné ploty (jako součást sadovnických a parkových úprav i zahradní architektury, zmínky již v Egyptě a starém Římě)
 • ploty z kamene, betonu a dřeva (prokládané zdivem, betonovou stěnou, gabionovou stěnou, kameny, s podezdívkou, sloupky, skulpturami, ornamenty, ozdobami a pražci)
 • ohrady dřevěné nebo drátěné (jako součást výběhu či pastvin hospodářských či domácích zvířat včetně elektrických ohradníků, jako součást obor a lesních školek, ale i jako nedílná součást původní vesnické architektury)
 • kombinované varianty plotu mezi sebou i s ohradami, popř. zdmi
Střídmost provedení oplocení a vstupní branky vily Tugendhat je nádhernou doménou funkcionalismu…
Střídmost provedení oplocení a vstupní branky vily Tugendhat je nádhernou doménou funkcionalismu…

Střídmost provedení oplocení a vstupní branky vily Tugendhat je nádhernou doménou funkcionalismu…

Funkce plotu:

 • funkce ochranná a bezpečnostní
 • funkce dekorativní a ozdobná
 • funkce zabezpečení soukromí
 • funkce omezení - volného pohybu, průhledu, prašnosti.

Pokud ploty, potom i vjezdové a vstupní brány, branky, závory, průchody, přístřešky a uzamykatelné karusely na popelnice s odpadky. Mohou být stejně jako ploty ryze pragmatickou záležitostí, s různou mírou vkusu, ale taky mohou být nádherným prvkem architektury, dotvářející rámec stavby. Vše lze dotvořit zámečnickou nebo kovářskou prací. Celé dílo se tak zároveň stane i dílem uměleckým. Vstupní brány, branky a ploty mohou být historické, historizující, poplatné své době a typu stavby, ale i moderní a velice zajímavé artefakty doby a vkusu. Vybavením a funkcí jsou leckdy velmi sofistikované, včetně kamer, cidel, dálkové obsluhy. Co do otvírání je možnost si vybrat brány jednokřídlé, dvoukřídlé, samonosné posuvné i otvíravé. Řešení a realizačních firem je dostatek.

Nádherná dobová fasáda si žádá zdařilé řešení, které vše vkusně doplní a zarámuje…
Nádherná dobová fasáda si žádá zdařilé řešení, které vše vkusně doplní a zarámuje…

Nádherná dobová fasáda si žádá zdařilé řešení, které vše vkusně doplní a zarámuje…

Všechny tyto prvky mohou být skvělým doplněním architektury domu a zahrady a z estetického hlediska jsou jeho nedílnou součástí. Nevkusným provedením a řešením mohou vše degradovat nebo naopak skvěle podpořit. Ploty, brány a branky mají k sobě na vkusné doplnění možnosti různých klik a kování, štítků, schránek, označení ulice a domu, sloupu a sloupku. Stejně tak součástí řešení jsou živé a okrasné ploty, tvarované stříháním, tvarované živé stěny a předěly, figurální motivy, bludiště ze živého plotu, vkládané mísy s živými solitéry. To vše je součástí profesní výbavy dobrého architekta a architekta zahradního.

Živý plot z ptačího zobu lemuje vstupní branku…
Živý plot z ptačího zobu lemuje vstupní branku…
Živý plot z habru obecného vlevo a z ptačího zobu vpravo…
Živý plot z habru obecného vlevo a z ptačího zobu vpravo…

Pochopitelně i šikovný laik může leckdy vkusně zkombinovat svoje představy s nabídkou trhu a svojí šikovností. Živé ploty mohou být krásné díky zeleni buxusu, vavřínu, myrty, ptačího zobu, tavolníku, pámelníku, zimolezu nebo habru obecného.

Výplně ze svařovaných roxorů 100 x jinak, lidová tvořivost nezná hranic, ale ke kráse to má daleko…
Výplně ze svařovaných roxorů 100 x jinak, lidová tvořivost nezná hranic, ale ke kráse to má daleko…

Výplně ze svařovaných roxorů 100 x jinak, lidová tvořivost nezná hranic, ale ke kráse to má daleko…
Roxory a pletivo s ostnatým drátem si žádají živé barvy, odvaha a invence maximální, vkus minimální…
Roxory a pletivo s ostnatým drátem si žádají živé barvy, odvaha a invence maximální, vkus minimální…

Roxory a pletivo s ostnatým drátem si žádají živé barvy, odvaha a invence maximální, vkus minimální…

Pak nelze opominout i různé projevy „osobitého vkusu“. Pokud vezmeme určitý standard jako etalon dobrého vkusu a zdařilého estetického řešení, potom mimo se ocitá projev nevkusu. Mám na mysli ploty z různých zbytků z vyřazených plechových šablon z nějaké výroby, navařovaných roxorů, trubek, pavéz se znakem měst a obcí, ocelových přírub a výlisků, zbytku pletiva, ocelových sítí, motivů zvířat nebo pohádkových bytostí. „No prostě, co dům dal, to tam vimplantuji a uvidíte tu parádu.“ Paráda se nekoná, zato lidí k vám budou jezdit plné autobusy. Jen se moc neukazujte v oknech. Budou chtít fotit i vás…

Já tu zeď nevidím, mám tam živý plot. A co vy venku?
Já tu zeď nevidím, mám tam živý plot. A co vy venku?
Prefabrikovanou „krásu“ už milosrdná zeleň nezachrání
Prefabrikovanou „krásu“ už milosrdná zeleň nezachrání

V kostce: výška plotu, materiál, provedení, řazení opakujících se prvků a polí, jak vodorovně tak i svisle, jeho masívnost nebo subtilnost, dominance vstupních partií a oplocení, vkusné začlenění do kontextu stavby a pozemku, to vše je ve hře zvané oplocení. Nezapomeňte taky, že netvoříte oplocení jenom svého sídla a zahrady. Vaše řešení je součástí širšího kontextu tzv. intravilánu, což je zastavěná část obce s infrastrukturou a s prolukami.

Někdy se setkáme s přehnanou obezřetností majitele nemovitosti. Ostnatý drát opravdu moc parády v rezidenční čtvrti nebo ve staré zástavbě neudělá. Tato překážka nikoho moc neodradí a pastva pro oko to taky není. Ve čtvrti z 30. let jsem našel zahradu s domem obehnanou plotem, který to měl za sebou a jeho reinkarnaci měl umožnit žiletkový ostnatý drát v úrovni lidské hlavy. Pokud by se zde nekdo skalpoval nebo zde uvízla třeba kočka, měl by dotyčný veliký problém. Tato řešení patří do nápravných zarízení nebo skladu s municí, ne k vysněnému rodinnému domu s nádhernou zazeleněnou zahradou. Vždy pečlivě zvažte, co je bezpečné, co dovolují stavební normy a vyhlášky. Úměrnost řešení (cena – výkon) se vyplatí konzultovat s odborníky na zabezpečovací techniku a zařízení. Brát tento úkol do vlastních rukou může být leckdy kontraproduktivní. Vidíte tu přemíru lidové tvorby u tak prosté věci, jako je barevnost nebo design plotu. Nechtějte umět všechno…

Pokud hovoříme o plotech, potom nemůžeme rozhodně opominout fiktivní předěly a bariéry, které lidi od sebe často vzdalují. Krásným příkladem bourání pomyslných bariér je i akce nazvaná „Mezi ploty“. Je českým divadelním a hudebním festivalem, každoročně probíhajícím v psychiatrické léčebně v Bohnicích, jejíž „ploty“ se po několik dní otevírají pro veřejnost. Tato akce se stala kultovní záležitostí a je důstojnou tečkou za mojí polemikou o plotech.

Zdařilé řešení vjezdové brány z oceli… Krásné poutní místo Panny Marie Pomocné - Zlaté Hory
Zdařilé řešení vjezdové brány z oceli… Krásné poutní místo Panny Marie Pomocné - Zlaté Hory

Zdařilé řešení vjezdové brány z oceli… Krásné poutní místo Panny Marie Pomocné - Zlaté Hory

Použité zdroje:
Citáty - http://www.citaty.net

Použité fotografie - autor

Můžete se také inspirovat snímky ostatních čtenářů, které již v redakci máme: FOTOSOUTĚŽ 2017: Soutěžní snímky na téma „Ploty kolem nás“

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.