logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Dotace na zateplení a obnovitelné zdroje na Slovensku v programu OBNOV DOM

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov.

Reklama

Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia.

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou.

O dotácii hovoril na veĺtrhu Aqautherm Nitra pre našu kameru Ing. Matej Kerestúr, riaditeľ sekcie plánu obnovy Slovenskej agentúry životného prostredia

Opatrenia, na ktoré môžete získať príspevok

Obnova rodinného domu môže byť realizovaná ľubovoľnou kombináciou opatrení, pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

  • Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou.
  • Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny opatrení A.
  • Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné.
  • Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení patriacich do skupiny A musí predstavovať minimálne 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu.
  • Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení skupín B3 a B5 nesmie kumulatívne prekročiť 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Opatrenia

Ako získať príspevok na obnovu domu – postupnosť krokov

Žiadosť o príspevok na obnovu rodinného domu si môžete podať prostredníctvom online formulára. Overte si, či spĺňate podmienky oprávnenosti a ste oprávneným žiadateľom o príspevok. Ubezpečte sa, že máte požadovanú dokumentáciu.

Obnov dom na veĺtrhu Aquatherm Nitra

Rozhovor s Ing. Matejom Kerestúrom sme natáčali na veľtrhu Aquatherm Nitra. Druhý deň veľtrhu sme vysielali ďalších 16 rozhovorov a mnoho z nich sa práve na dotačný titul odkazovalo. Pozrite si celý stream:

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.