logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Indikace závad a poruch technických zařízení budov I. – větrání, klimatizace a chlazení

Méně zkušení provozní manažeři oboru TZB mívají někdy potíže při identifikaci příčin technických problémů, které někdy běžná praxe přináší. Tabulku v článku lze používat obousměrně – tedy s její pomocí hledat zdroj problému, nebo ji použít jako podklad k plánu údržby, směřující k vyloučení výskytu poruch a závad zařízení.

Reklama

Již na konferenci FM v Bratislavě v roce 2008 byla citována tabulka příčin a následků závad a poruch, týkající se zařízení vzduchotechniky. Tento příspěvek přináší obdobné informace, týkající se chladicích zařízení a zdrojů tepla.

Mohlo by vás zajímat:
Wöhler DC 410Flow - měření jemných tlaků
Wöhler Bohemia představuje videoukázku metody ověření nepřípustného podtlaku většího než 4Pa. 4 Pa test slouží ke kontrole mezních hodnot podtlaku pro bezpečný provoz plynových ohnišť (hořáků) jak v kotelnách, tak i v domácnostech. Základní sadu Wöhler DC 410Flow si můžete koupit v e-shopu společnosti Wöhler.

Výběr nejčastějších zdrojů a typů rizik závad a poruch zařízení techniky prostředí
ZařízeníVýběr nejčastějších zdrojů (nositelů) a typů rizik (závad, poruch)
1.1VentilátoryPoškození lopatek → nevyváženost kola, snížení výkonu, zvýšení hluku
Zanesení lopatek → snížení vzduchového výkonu
Poškození klínových řemenů
2.Výměníky tepla pro ohřev/ ochlazování vzduchu
2.1Ohřívače vzduchu
(vzduch – kapalina)
Znečištění (zanesení) teplosměnných ploch → snížení tepelného výkonu, snížení průtoku vzduchu
Znečištění (zanesení) vnitřních ploch teplosměnných trubek → snížení tepelného výkonu, snížení průtoku teplonosné látky, rozregulování hydraulických sítí
2.2Elektrické ohřívače vzduchuZnečištění (zanesení) teplosměnných ploch → snížení tepelného výkonu, snížení průtoku vzduchu, nebezpečí poruchy elektrické výstroje
Porucha elektrické výstroje → snížení výkonu, nebezpečí úrazu a požáru
2.3Chladiče vzduchu
(vzduch – kapalina)
Znečištění (zanesení) teplosměnných ploch → snížení tepelného výkonu, snížení průtoku vzduchu
Znečištění (zanesení) vnitřních ploch teplosměnných trubek → snížení tepelného výkonu, snížení průtoku teplonosné látky, rozregulování hydraulických sítí
2.4Výparníky
(vzduch – chladivo)
Znečištění (zanesení) teplosměnných ploch → snížení tepelného výkonu, snížení průtoku vzduchu
Namrzání vlhkosti na teplosměnných plochách → snížení tepelného výkonu, snížení průtoku vzduchu
Disfunkce odmrazovacího zařízení → snížení tepelného výkonu, snížení průtoku vzduchu
2.5Regenerační výměníky tepla (např. rotační) Znečištění (zanesení) ploch pro přenos tepla a vlhkosti → snížení výkonu přenosu tepla a vlhkosti, snížení průtoku vzduchu
Disfunkce pohonu rotačního kotouče → snížení či nulování výkonu přenosu tepla a vlhkosti
Disfunkce ústrojí pro automatickou regulaci otáček kotouče → snížení účinnosti přenosu tepla a vlhkosti
Vznik netěsností mezi proudy vzduchu odváděného a přiváděného → snížení účinnosti přenosu tepla
2.6Rekuperační výměníky zpětného získávání tepla
(vzduch – nemrznoucí kapalina)
Znečištění (zanesení) teplosměnných ploch → snížení tepelného výkonu, snížení průtoku vzduchu
Namrzání vlhkosti na teplosměnných plochách → snížení tepelného výkonu, snížení průtoku vzduchu
Disfunkce odmrazovacího zařízení → snížení tepelného výkonu, snížení průtoku vzduchu
3Filtry vzduchu
3.1Odvinovací filtryMechanické poškození filtrační tkaniny → snížení odlučivosti filtru
Nadměrné znečištění filtrační tkaniny → snížení průtoku vzduchu, unášení prašných částic do vzduchovodu
Disfunkce pohonu odvinování filtru → snížení průtoku vzduchu, unášení prašných částic do vzduchovodu
Disfunkce automatiky odvinování filtru → snížení průtoku vzduchu, unášení prašných částic do vzduchovodu
Vznik netěsností kolem filtrační tkaniny → unášení prašných částic do vzduchovodu
3.2Vložkové filtry včetně kapsových a tukovýchMechanické poškození filtrační tkaniny → snížení odlučivosti filtru
Vznik netěsností kolem filtrační tkaniny → unášení prašných částic do vzduchovodu
Nadměrné znečištění filtrační tkaniny → snížení průtoku vzduchu, unášení prašných částic do vzduchovodu
Zanešení filtrů může být zapříčiněno nesprávným nastavením max. tlakové diference na filtrech
3.3ElektrofiltryZanášení elektrod elektrofiltru → snížení odlučivosti filtru, unášení prašných částic do vzduchovodu
Disfunkce elektrické výstroje → snížení odlučivosti filtru, unášení prašných částic do vzduchovodu
4.1Zvlhčovače vzduchu
4.2Zvlhčovače vodníČástečné či úplné ucpání vodních trysek → snížení či nulování výkonu zvlhčovače, riziko zamrznutí předehřívače
Disfunkce oběhového čerpadla → nulování výkonu zvlhčovače, riziko zamrznutí předehřívače
Částečné či úplné ucpání vodního filtru → snížení či nulování výkonu zvlhčovače, riziko zamrznutí předehřívače
Disfunkce automatiky doplňování vody → riziko zamrznutí předehřívače
Disfunkce zařízení pro odkalování vodního zásobníku → zvýšení kontaminace oběhové vody, hygienické riziko
4.3Odlučovače kapekMechanické poškození lamel → riziko unášení vodních kapek do dalších částí jednotky a do ventilátoru
Destrukce soustavy lamel → riziko unášení vodních kapek do dalších částí jednotky a do ventilátoru
4.4Zvlhčovače parníČástečné či úplné ucpání distribučních elementů → snížení či nulování výkonu zvlhčovače
Disfunkce obvodů pro regulaci zvlhčovacího výkonu → nedodržení nastavených hodnot relativní vlhkosti v prostoru
Disfunkce zařízení pro odvod zkondenzované páry → vytékání kondenzátu do strojoven
4.5Jednotkové vyvíječe páryZkorodované elektrody vyvíječe → nedostatečný či nulový výkon vyvíječe
Zanesené elektrody vyvíječe → nedostatečný či nulový výkon vyvíječe
Disfunkce elektrické výstroje → nedostatečný či nulový výkon vyvíječe
Disfunkce zařízení pro doplňování vody → nedostatečný či nulový výkon vyvíječe
Nedostatečná úprava napájecí vody → zanášení a opotřebení elektrod → častá výměna
5Elementy rozvodu vzduchu
5.1Protidešťové žaluzieKoroze listů žaluzie → unášení částeček koroze do vzduchovodů, omezení možnosti nastavení polohy listů
Destrukce listů žaluzie → omezení možnosti nastavení polohy listů, vznik otvorů v žaluzii
5.2Mřížky a distribuční elementy (vyústky)Znečištění částí elementů → snížení průtoku vzduchu, unášení prašných částic do vzduchovodu či do prostoru
Vadné nastavení částí elementů → nedodržení parametrů distribuce vzduchu v prostoru, vznik rušivých proudů a nevětraných míst
Ucpání mřížek a distribučních elementů → snížení či nulování průtoku vzduchu
5.3Protipožární klapkyNezakreslení PK do projektové dokumentace → obtíže při obsluze a používání PK
Nepřístupnost PK → obtíže při obsluze a používání PK
Disfunkce spouštěcího ústrojí → disfunkce při požárním nebezpečí nebo naopak nežádoucí uzavření sekce vzduchovodu
Disfunkce natahovacího ústrojí → nemožnost otevření PK manuálně nebo dálkovým povelem
5.4Regulační klapky listovéDisfunkce ovládacího ústrojí → vadné nastavení listů klapky → nedodržení parametrů distribuce vzduchu v sekcích vzduchovodů
5.5Vzduchovody a komoryVznik netěsností vadnou montáží nebo chvěním při provozu → úniky vzduchu při prouděním vzduchovody, nedodržení parametrů distribuce vzduchu v sekcích vzduchovodů → nedodržení parametrů distribuce vzduchu v prostoru
Vnitřní znečištění vzduchovodů → hygienická rizika, nedodržení parametrů distribuce vzduchu v sekcích vzduchovodů → nedodržení parametrů distribuce vzduchu v prostoru
5.6Směšovací a expansní jednotkyDisfunkce směšovacích a regulačních elementů → nedodržení parametrů úpravy vzduchu v sekcích vzduchovodů → nedodržení parametrů množství a úpravy vzduchu v prostoru
Vnitřní znečištění jednotek → hygienická rizika, nedodržení parametrů distribuce vzduchu v sekcích vzduchovodů → nedodržení parametrů distribuce vzduchu v prostoru
5.7Indukční jednotky Disfunkce směšovacích a regulačních elementů expansních komor výměníků tepla – zdroje a důsledky rizik viz 2.2
Disfunkce regulačních klapek u jednotek klapkových viz 5.4
Disfunkce regulačních ventilů při regulaci průtoků otopné a ochlazené vody → nedodržení parametrů úpravy vzduchu přiváděného do prostoru
5.8Podokenní a stropní cirkulační jednotkyDisfunkce výměníků tepla – zdroje a důsledky rizik viz 2.2
Disfunkce regulačních ventilů při regulaci průtoků otopné a ochlazené vody → nedodržení parametrů úpravy vzduchu přiváděného do prostoru
Disfunkce ventilátoru cirkulačního vzduchu → nedostatečný výkon výměníků tepla → nedodržení parametrů úpravy vzduchu v prostoru
5.9Tlumiče hlukuMechanické poškození → unášení částeček destruované hmoty do vzduchovodů → hygienické riziko, snížení účinnosti tlumení hluku
6Chladicí zařízení
6.1KompresorDisfunkce
– manometrů → riziko snížení možnosti optimálního provozu
– teploměrů → riziko snížení možnosti optimálního provozu
– ukazatele tlaku oleje → riziko ohrožení sníženým mazáním stroje
– olejového tlakového diferenčního spínače → riziko ohrožení sníženým mazáním stroje
– snímače teploty oleje před a za chladičem oleje → riziko ohrožení sníženým mazáním stroje
– odlučovače oleje → riziko sníženého výkonu kompresoru
– vytápění olejové vany → riziko ohrožení sníženým mazáním stroje
– omezovače výkonu při rozběhu → riziko vzniku proudových špiček při startu kompresorů
– zařízení na regulaci výkonu → riziko neuspokojivého výkonu a neekonomického provozu
– ochranných obvodů → riziko ohrožení bezpečnosti zařízení a ekologických havárií
Nedostatečná kvalita (kyselost) a stav oleje → riziko zvýšeného opotřebení pohyblivých částí stroje
6.2Vzduchem chlazený kondenzátorZnečištění (zanesení) teplosměnných ploch → snížení tepelného výkonu, snížení průtoku vzduchu → zvýšení kondenzačního tlaku, možnost reakce ochrany proti zvýšenému tlaku vysokotlaké strany
Disfunkce regulačního obvodu řízení chodu ventilátorů → dtto
Disfunkce ventilátorů kondenzátoru → dtto
6.3Výparník
(kapalina – chladivo)
Omezení průtokového průřezu pro proudění chlazené vody jeho zanesením → snížení tepelného výkonu výparníku → snížení chladicího výkonu chladicí jednotky → aktivace ochrany proti zamrznutí vody
Vznik netěsnosti v okruzích proudění vody či chladiva → riziko havárie chladicí jednotky vzájemným, průnikem chlazené vody a chladiva, v krajním případě průnik vody do pracovního prostoru kompresoru
6.4Vodou chlazený kondenzátorOmezení průtokového průřezu pro proudění chladicí vody jeho zanesením → snížení tepelného výkonu kondenzátoru → zvýšení kondenzačního tlaku, možnost reakce ochrany proti zvýšenému tlaku vysokotlaké strany snížení → chladicího výkonu chladicí jednotky
Vznik netěsnosti v okruzích proudění vody či chladiva → riziko havárie chladicí jednotky vzájemným, průnikem chlazené vody a chladiva, v krajním případě průnik vody do chladivového okruhu
6.5Regulační (expanzní) ventil chladivového okruhuDisfunkce regulačního obvodu pro nastavování průtoku kapalného chladiva → porušení nastavení tlakových poměrů chladivového okruhu → snížení výkonu chladicí jednotky
6.6Olejové hospodářstvíDisfunkce cirkulačního čerpadla mazacího oleje → riziko mechanického poškození točivých a kluzných částí chladicí jednotky → aktivace ochrany proti sníženému mazání
6.7Chladicí věžeDisfunkce oběhového čerpadla chladicí kapaliny → snížení tepelného výkonu, → zvýšení kondenzačního tlaku chladiva, možnost reakce ochrany proti zvýšenému tlaku vysokotlaké strany
Disfunkce regulačního obvodu řízení chodu ventilátorů chladicího vzduchu → dtto
Disfunkce ventilátorů kondenzátoru → dtto
Zanešení skrápěných ploch
6.8Suché chladiče vody (nemrznoucí směsi)
pro ochlazování par chladiva v kondenzátoru
Znečištění (zanesení) teplosměnných ploch → snížení tepelného výkonu, snížení průtoku vzduchu → zvýšení kondenzačního tlaku, možnost reakce ochrany proti zvýšenému tlaku vysokotlaké strany
Disfunkce regulačního obvodu řízení chodu ventilátorů → dtto
Disfunkce ventilátorů kondenzátoru → dtto
English Synopsis
Indication of faults and failures of Building services, Part 1 - ventilation, air conditioning and cooling

Less experienced HVAC field service managers sometimes tend to have difficulties in identifying the causes of technical problems that common practice brings. The table in the article can be used both ways – to find the cause of the problem or use it as a basis for a maintenance plan designed to prevent the faults and equipment failures.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.