logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Systémové řešení podkroví se sádrokartonem

U všech konstrukcí ze sádrokartonu, které se používají při půdních vestavbách, se uplatní výhody systémů suché výstavby: nízká hmotnost, relativně velká rychlost výstavby, kvalitní zvuková i tepelná izolace, dobré protipožární vlastnosti a možnost variability.

V současnosti se bez sádrokartonu neobejde prakticky žádná podkrovní stavba. Opláštění podhledů nebo šikmin deskami je obvyklým stavebním řešením.

Kromě jednoznačných výhod lze ale také na základě zkušeností z praxe celkem přesně vytipovat riziková místa, která se stávají potenciálním zdrojem reklamací a problémů.

Zdroje vad v podkroví

Mezi místa s nejfrekventovanějšími estetickými a mnohdy i funkčními vadami bývá návaznost nenosného omítaného zdiva na sádrokartonové opláštění podkrovních podhledů a šikmin.

V této oblasti se totiž „kříží“ několik různých konstrukcí a ještě více odlišných materiálů: nenosná zděná, relativně subtilní příčka (tloušťky přibližně 8 až 14 cm), sádrokartonový podhled opláštěný deskou tl. 12,5 mm, kovové profily, dřevěná konstrukce krovu, tepelná izolace a tzv. parotěsná fólie (parozábrana).

Již tento fakt vede často k bezbřehé „lidové tvořivosti“, která později zapříčiní výskyt vad. Při špatném provedení stavebního detailu se mohou stále dokola opakovat praskliny nebo i vážnější poruchy konstrukce. Opravami se totiž odstraňuje jen důsledek. Příčinou je nesystémové řešení konstrukcí v podkroví.

Nesystémové řešení konstrukcí

Návaznost nenosné, relativně tenké zdi (příčky) na konstrukci střechy (na krovy) je problematická a v praxi často špatně řešená. Tzv. „štorcku“ totiž nelze do krovů pevně zafixovat.

U konstrukce střechy dochází k nepatrné postupné, kolísavé změně tvaru nebo průhybu (vlivem sesychání dřeva, změnami teplot, vlhkosti, zatížením atd.).

Tenkou nenosnou stěnu nelze do krovu jednoduše rozepřít. Je nutné vytvořit tzv. dilatační napojení příčky na krov. Další nesprávnou variantou bývá, že se zděná příčka „stabilizuje opřením“ o sádrokartonové podhledy.

Materiálově nesourodé konstrukce mají rozdílnou roztažnost, která se mění podle úrovně vlhkosti, teploty, zatížení. Pohyby v konstrukcích jsou pak příčinou vzniku různých estetických vad.

Špatně provedená tepelná izolace nebo nedostatky v aplikaci parotěsné zábrany mohou vést k vlhnutí povrchu a v delším časovém horizontu i k degradaci materiálu nebo vzniku plísní.

Rozdílná povrchová úprava, hladkost sádrokartonu a hrubost štukové omítky, nepůsobí příliš estetickým dojmem. Nenahrává ani modernímu trendu sytě barevných stěn. Tento nešvar se dá ale naštěstí snadno vyřešit, a to celoplošným vystěrkováním všech povrchů sádrovou omítkou.

Prevence poruch a vad

Jak ale předejít stavebním poruchám a estetickým vadám v podkroví? Chytrou cestou je nesnažit se spojovat různorodé materiály, ale přistoupit k výstavbě podkroví systémově. Použít komplexní systémový přístup – k sádrokartonovým podhledům a šikminám přidat stejné řešení i pro svislé nenosné konstrukce. Postavit systémové sádrokartonové dělicí příčky a také předstěny u nosných a štítových stěn. S použitím modrých akustických sádrokartonových desek Rigips se navíc docílí velmi kvalitní zvukové izolace v interiéru.

V rámci komplexního řešení se dá předejít i nejčastějšímu nešvaru v podkroví, praskání spár a vzniku mikrotrhlin. S použitím hranového systému No Coat budou rohy i kouty sádrokartonových konstrukcí pevné, odolají silným nárazům, a navíc je lze vytvořit v rekordně krátkém čase.

Za předpokladu správné technologie montáže, řešení detailů a návazností je důsledné uplatnění sádrokartonových konstrukcí řešením, kterým se spolehlivě vyhnete všem výše popsaným prohřeškům a závadám.

Napojení příčky a podhledu

Varianta č. 1
Varianta č. 1:
Modrý akustický sádrokartonový podhled spojený se zděnou příčkou.
  • Často chybí předepsané vyztužení věncem nebo armaturou
  • Příčka se nesprávně „opírá“ o sádrokarton
  • Časté chyby v provedení tepelné izolace a parozábrany
Varianta č. 2
Varianta č. 2:
Komplexní řešení s modrými akustickými sádrokartonovými systémy Rigips:
  • Příčku lze díky kluznému napojení kotvit ke konstrukci krovu
  • Návaznost podhledu a příčky lze řešit systémově vč. parozábrany a izolace
  • Vyšší estetická kvalita díky stejnému povrchu příčky a podhledu
  • Vyšší stabilita spáry díky stejnorodosti materiálů a systémovému řešení
  • Splnění akustických požadavků

foto
Aplikace hranových systémů No Coat pro prevenci prasklin a trhlin v koutech stěn.
foto
Systémové řešení podkroví s modrými akustickými konstrukcemi Rigips.

Centrum technické podpory Rigips

Tel. 724 600 940, e-mail: ctp@rigips.cz, www.rigips.cz, www.modreticho.cz


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.