logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Změna zákona o požární ochraně

1. 1. 2021 vstoupil v platnost zákon, který mění současný zákon o požární ochraně a zákon o integrovaném záchranném systému. Tragický požár domova pro mentálně postižené muže ve Vejprtech na Chomutovsku, na jehož následky zemřelo devět lidí, mění zákon o požární ochraně.

Reklama

Dřívější právní úprava o požární ochraně v dostatečné míře nezohledňovala včasnou výstrahu mimořádné události, k níž by došlo v zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, a ani kategorie staveb z pohledu požární bezpečnosti. To se negativně odráží nejen na požární bezpečnosti staveb, ale v rámci řešení postupů hasičských záchranných sborů i na ochraně veřejných zájmů dotýkajících se ochrany obyvatelstva, a to v návaznosti na zákon o integrovaném záchranném systému.

Zásadní novinkou je, že zařízení sociálních služeb bude muset být vybaveno elektrickou požární signalizací, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení nad 50 osob.
Na pulty centralizované ochrany hasičů by mohly být bezplatně připojeny i elektrické požární signalizace v nemovitých kulturních památkách.

Změny legislativy na úseku požární ochrany spojené zejména s rekodifikací stavebního práva představil na konferenci Požární bezpečnost staveb pplk. Ing. Tomáš Pavlík. Konferenci pořádal portál TZB-inf v září 2020.

pplk. Ing. Tomáš Pavlík, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, přednáší na konferenci Požární bezpečnost staveb 2020 téma Připravované změny zákona o požární ochraně a kategorizace staveb.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.