logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Vývojové a zkušební centrum AVAPS

Společnost AVAPS s.r.o. zajišťuje požární ochranu budov již 20 let a je největším českým výrobcem protipožárních opatření se specializací na textilní roletové požární uzávěry a kouřové zábrany, které jsou nezbytné v efektivní požární ochraně budov a jejich uživatelů.

Budova Vývojového a zkušebního centra (VZC) AVAPS
Budova Vývojového a zkušebního centra (VZC) AVAPS

V posledních dvou letech společnost uskutečnila zatím nejrozsáhlejší investice do modernizace výrobních procesů a vývoje inovativních řešení protipožární ochrany. Výsledkem je nová výrobní hala s moderními technologiemi a nové Vývojové a zkušební centrum k realizaci vlastních požárních zkoušek.

Společnost vybudovala v roce 2017 ve svém areálu novou výrobní halu o půdorysné ploše 2 350 m2, která umožnila modernizaci technologií a výrobních procesů a zároveň zdvojnásobila výrobní kapacitu. V září roku 2018 byla zahájena přístavba k této výrobní hale o ploše 1 000 m2, ve které bude umístěna technologie práškového lakování kovových předmětů a opracování plechů pomocí CNC vysekávacího lisu a CNC ohraňovacího lisu.

Vývojové a zkušební centrum

Jednou z absolutních priorit společnosti AVAPS je neustálý vývoj nových řešení a inovace preventivních ochranných opatření, jakými jsou požární roletové uzávěry. V červenci roku 2018 bylo úspěšně zkolaudováno nové VZC s vertikální zkušební pecí o rozměru 5 x 3,5 m a dalším moderním technologickým vybavením s k realizaci vlastních indikativních požárních zkoušek.

Měnící a vyvíjející se výrobkové, zkušební a klasifikační normy, velká vytíženost, dlouhé termíny a vysoké náklady na realizaci každé jednotlivé požární zkoušky v akreditovaných zkušebních laboratořích byly hlavní důvody proč se společnost AVAPS rozhodla investovat do vybudování vlastního zkušebního zařízení. Tím se výrazně zjednodušil proces vývoje – zvýšila se dynamika vývoje nových a inovace stávajících produktů, který je podmíněn častými realizacemi zkoušek požární odolnosti. Za cíl si klade mimo jiné i spolupráci s univerzitami na výzkumných projektech.

Zkušební požární pec pro vzorky do max. rozměrů 5 x 3,5 m
Zkušební požární pec pro vzorky do max. rozměrů 5 x 3,5 m

VZC nabízí indikativní posouzení požární odolnosti s detailním záznamem průběhu požární zkoušky všem výrobcům a dodavatelům stavebních produktů s požární odolností.

ZKUŠEBNÍ POŽÁRNÍ PEC

Neakreditované zkušební zařízení slouží pro zkoušení požární odolnosti svislých stavebních konstrukcí zabudovaných do zkušebních nezatěžovacích rámů. Topný systém je tvořen osmi vysokorychlostními plynovými hořáky o celkovém výkonu 3,6 MW. Pro případ výpadku elektrické energie je na pec napojen záložní generátor, který slouží pro plynulé pokračování zkoušky.

Technické parametry

 • Zařízení navrženo dle EN 1363-1:2013 a EN 1363-2:2000
 • Teplota vnitřního prostoru pece max. 1180 °C po dobu max. 260 minut
 • Zkoušky lze provádět dle přednastavených požárních křivek:
  • křivka normová dle ČSN EN 1363-1:2013, odst.5.1.1
  • křivka vnějšího požáru dle ČSN EN 1363-2:2000, odst.5.2
  • křivka pomalého zahřívání dle ČSN EN 1363-2:2000, odst.6.2
  • křivka uhlíkovodíková dle ČSN EN 1363-2:2000, odst.4.2
  • libovolné uživatelské křivky do teploty 1180 °C
 • Nezatěžovací zkušební rámy o světlých rozměrech 5 x 3,5 x 0,25 m, slouží pro osazení zkušebních vzorků
 • Přeprava rámů pomocí mostového jeřábu s nosností 12 tun
 • Maximální hmotnost vzorků včetně vyzdívky je 9100 kg
 • Pro montáž vzorku je k dispozici nůžková plošina

Vyhodnocení zkoušek a měřená data

 • Teploty, tlak a objem kyslíku v prostoru pece
 • Teploty na neexponovaném povrchu pomocí až 120 termočlánků
 • Teploty na exponovaném povrchu, případně uvnitř vzorku, pomocí až 25 termočlánků
 • Sálavý tepelný tok až na dvou radiometrech s rozsahem 0-50 kW/m2
 • Deformace pomocí křížového laseru a měřidla
 • Sada měrek spár a držák bavlněného polštářku
 • Dva zasklené otvory pro sledování vzorku během zkoušky exponovaného povrchu
Kamerový záznam
Kamerový záznam
Výstup z termokamery
Výstup z termokamery

 • Standardní vyzdívka – pórobetonové tvárnice tl. 250 mm
 • Nadpraží při maximálním rozponu – železobetonový překlad 250 x 200 mm (š x v) s možností nadezdívky výšky 800 mm (celková výška nadpraží max. 1000 mm)
Technický výkres
Technický výkres
Indikativní posouzení požární odolnosti s detailním záznamem průběhu požární zkoušky
Indikativní posouzení požární odolnosti s detailním záznamem průběhu požární zkoušky

VÝVOJOVÉ A ZKUŠEBNÍ CENTRUM AVAPS ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE K PROHLÍDCE A KE KONZULTACI!

Kontakt: Ing. Tomáš Zimmer, vedoucí Vývojového a zkušebního centra, +420 777 911 561, vzc@avaps.cz


AVAPS s.r.o.
logo AVAPS s.r.o.

Již od roku 1998 jsme stabilní společnost v protipožární ochraně staveb. Specializujeme se na VÝVOJ, PROJEKTOVÁNÍ, VÝROBU, PRODEJ a MONTÁŽ textilních roletových požárních uzávěrů a textilních kouřových zábran, jak aktivních, tak statických. Zároveň ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.