logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Pojištění nemovitosti – platí vždy i pro zahradu?

Velmi důležité, ale často podceňované - řeč je o pojištění zahrady. Při pojištění domu je totiž nutné pamatovat na víc než jen ochranu proti požáru nebo vichřici.

Reklama

Komplexní pojištění je ideální volba

Nechat si pojistit rodinný dům jako takový je běžné. Ne vždy se ale základní pojistka musí nutně vztahovat také na věci týkající se zahrady, jejího vybavení a příslušenství: nábytku, pergoly či okrasných keřů a stromů.
Stačí přitom jen málo a pojistná ochrana může být komplexní. Nakonec, vybudovat okrasnou zahradu není jen tak – a investovaný čas a finance přitom mohou přijít vniveč během jediného odpoledne...

Pojištění (nejen) zahradní architektury

Pokud není ochrana zahrady již v základním balíčku, existuje doplňkové pojištění. Je to třeba pojištění zahradní architektury, které může zahrnovat veškeré porosty, ale také další věci související s pořízením a provozem zahrady: ploty, zídky, eventuálně drobné stavby nemající charakter budovy (tj. krb nebo pergola). Výluku z pojištění však tvoří poškození námrazou, ev. tíhou sněhu.

Dohodu lze připravit přesně na míru

Doba pokročila a nabídka pojišťoven také. Ještě před několika lety neměly zahradu pod pojistnou ochranou na dvě třetiny lidí. Velká část z nich přitom v průzkumech uváděla, že se již s poškozením zahrady v minulosti setkala.
Cenu pojistné ochrany samozřejmě stanoví hodnota zahrady jako celku. Poměrně nákladný už může být jen speciální trávník, borovice nebo jedle původem z našich lesů pak mají jistě jinou hodnotu než třeba javor japonský.
Speciální kategorií jsou pak drobné rostliny a květiny, jejichž cena může být závratně vysoko. Nezapomeňte si proto nastavit odpovídající pojistné plnění.

Pojistka ochrání růže, jednoletky ale ne

Pojištění zahrady se může vztahovat na stromy, růže a třeba také vodní rostliny vedle malého jezírka, ,stejně jako na ozdobné keře, nejrůznější traviny a vzácné jehličnany. Nezahrnuje však rostliny ve skleníku nebo úrodu, nevztahuje se ani na jednoleté nebo dvouleté rostliny. Týká se obvykle nejen požáru, přímého zásahu blesku nebo aerodynamického třesku, ale také krupobití nebo například vandalizmu.

Povodňová zóna jako důvod (ne)pojištění

Žijete v povodňové zóně? Pak některé pojišťovny nemusí vůbec vyhovět vaší žádosti, případně si naúčtují velký příplatek. V rámci ČR je to asi třicet tisíc adres.
Problém by mohl nastat i při pěstování rostlin, pro které není vhodné tuzemské klima. Pojištění zahradní architektury je k dispozici nejen v případě, kdy se nachází zahrada bezprostředně vedle rodinného domu – vztahovat se může i na prostory kolem vaší chaty.

Pravidelná revize smlouvy

Oproti situaci v předchozích letech se nabídka pojišťoven proměnila, zvláště pak v ohledu pestrosti nabídky připojištění. Aktualizace vaší stávající pojistky může být proto na místě, ideálně jednou za pět let nebo ve chvíli, kdy se na vaší zahradě něco zásadně změní.

Chybu neuděláte ani využitím srovnání nabídky několika pojišťoven a poté výběrem té, která nejlépe kryje vámi požadovaná rizika.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.