logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Povrchové úpravy ve stavebnictví

V letošním roce opustila tradiční konference společnosti Betonconsult téma podlahy a otevřela k diskusi povrchové úpravy ve stavebnictví. Organizátoři i návštěvníci hodnotí změnu pozitivně.

Reklama

Pražské kulturní středisko Novodvorská tentokrát uvítalo mezi přednášejícími kromě betonářů také strojaře. V první sekci konference se hovořilo o žárovém zinkování a o konstrukčních zásadách povlakování ocelových konstrukcí. Kromě žárového zinkování, které je typicky mechanizovanou činností, vzbudilo zájem přítomných i strojní nanášení lepidel a omítek na zateplovací systémy, tedy činnost, která se stále provádí převážně ručně.

Aby bylo možné strojní vybavení pro tyto činnosti prakticky uplatnit, musí být spolupráce poměrně těsná, což ilustrovaly i prezentované příspěvky. Koordinace postupů a mezioborová spolupráce jsou hlavními tématy letošní konference a do budoucna mají jistě vysoký potenciál,“ podotýká zástupce organizátora Ing. Petr Tůma, Ph.D. a dále hodnotí průběh celé konference.

Letos jsme měli s příspěvky velké štěstí. Přišly mi zajímavé všechny bez rozdílu a velmi mě potěšilo, že se v plénu po jejich přednesení téměř vždycky diskutovalo. Zcela výjimečnou událostí byla prezentace pana Jiřího Kláska (Stomix), který poprvé veřejně představil unikátní systém kotvení zateplovacích systémů. Zajímavý je zejména tím, že umožňuje jednoduše eliminovat tepelné mosty v místech kotev a tím také dodatečnou opravu zateplení s narušenou přídržností ke konstrukci. Zdatně mu sekundoval příspěvek ing. Martina Bureše (LB Cemix), který představil technologii strojního nanášení omítek, lepicích a stěrkovacích hmot při provádění ETICS,“ hodnotí Petr Tůma.

Prezentace Jiřího Kláska představovala zateplovací systém s novým způsobem injektovaného kotvení, který je vhodný k opravě nestabilních ETICS a také na zdvojování ETICS v případě požadavku na zvýšení tepelněizolačních vlastností konstrukce nebo odstranění poruch v souvislosti tepelnými mosty (podrobnější informace v dnešním článku Jiřího Kláska).

Kromě diskuse nad výše zmíněnými příspěvky se dlouze hovořilo také o trhlinách v betonových a železobetonových konstrukcích. Podnět k tomu dal příspěvek doc. Jiřího Dohnálka, který upozorňoval na to, že trhliny jsou podle ČSN EN 1992-1-1 v železobetonových konstrukcích obecně přípustné (pouze jejich šířka musí být omezena s ohledem na funkčnost konstrukce), ale chybí jasná kritéria, která by umožňovala posuzovat vliv trhlin na vzhled konstrukce a nastává situace, kdy trhliny nejsou reklamovány jako potenciální statický defekt nebo vada, ovlivňující životnost konstrukce, ale výhradně jako vada estetická. Docent Dohnálek uvedl ve svém příspěvku požadavky na projektanty, kteří by měli zejména v případě pohledových betonů přípustné šířky trhlin definovat. Ujasnění těchto požadavků by podle jeho slov výrazně eliminovalo případné spory mezi investorem, zhotovitelem a projektantem.

Na toto téma dále navazovala diskuse nad problematikou nátěrů na beton a vhodnosti přestěrkování či egalizaci povrchu pod nátěr a vypovídací schopnosti používaných metod měření vlhkosti betonu. Kromě zateplovacích systémů se hovořilo také o parametrech interiérových malířských nátěrů a na začátku konference v Bloku 1 také o možnostech a vhodnosti zinkových povlaků na ocelové konstrukce. Své místo zde mělo i využití strojů při provádění povrchových úprav, což dále podpořilo myšlenku deklarované mezioborové spolupráce.

K zavádění novinek do praxe se ovšem staví Petr Tůma poněkud realisticky. Stavebnictví vnímá jako velmi konzervativní obor. „Novinky se nezavádí do praxe snadno. Je třeba je porovnávat se stávajícími řešeními a nad jejich výhodami diskutovat. K tomu je konference myslím ten správný prostředek. Snažíme se vyhledávat zajímavá a inspirativní řešení různých stavebních úkolů. Konference pak poskytuje prostor k diskusi nad novinkami či zkušenostmi a ke konfrontaci vlastních názorů s názory širokého spektra odborníků. Pokud tím zajímavým řešením bude například výsledek synergie stavební a strojírenské firmy, budeme velmi rádi,“ říká na závěr Petr Tůma a zve na další ročník konference, který se bude konat ve stejný čas a na stejném místě.

Některé z uvedených příspěvků vám se svolením autorů představíme i na portálu TZB-info, který byl mediálním partnerem.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.