logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Podlahové vytápění – rady pro investora (I)

Podlahové vytápění je systém s dlouhou tradicí a s možností úspor energie řádově mezi 10 - 15 %. U sofistikovanějších, zejména kombinovaných zdrojů tepla lze očekávat ještě větší úspory. Ivar CS nabízí několik variant podlahového vytápění.

Co si konkrétně představit pod pojmem teplovodní podlahové topení?

Teplovodní podlahové vytápění je ucelený soubor jednotlivých komponentů, zejména plastových trubek, systémových izolačních desek a rozdělovacích sestav, které vzájemně tvoří základ plošného, nízkoteplotního zdroje tepelné pohody bytových interiérů s vysokou ekonomičností provozu.

Proč zvolit podlahové vytápění? Jaké jsou výhody podlahového vytápění před jinými způsoby vytápění interiéru?

Podlahové vytápění poskytuje vysoký komfort a pocit tepelné pohody, který díky nízkému teplotnímu spádu nemůže zajistit klasický způsob vytápění. Spolu s úsporou nákladů na vytápění je proto stále častější volbou.

 • U podlahového vytápění teplo postupuje plošně a plynule od spodu místnosti a teplotní spád bývá téměř zanedbatelný, nejčastěji kolem 3 °C. V této situaci se pocit tepla u člověka dostavuje při reálně nižší teplotě vzduchu, než u radiátorového způsobu vytápění a pobyt v takových místnostech je lidskému organismu příjemnější a přirozenější. Zároveň vytápění na nižší teplotu místnosti znamená významnou úsporu nákladů na vytápění. Tradiční radiátory ohřívají prostor z jednoho místa, a to relativně vysoko nad podlahou, proto je rozložení teplot velmi nerovnoměrné. V tomto případě bývá rozdíl teplot - teplotní spád mezi podlahou a stropem 7- 9 °C.
 • Volbu podlahového vytápění podporuje i možnost použití nízkoenergetických zdrojů tepla jako např. solární kolektorové systémy, tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle a další, čímž můžeme dosahovat další úsporu nákladů na vytápění. Ivar CS nabízí jak solární kolektory, tak tepelná čerpadla.
 • Z hlediska zdravotního stojí za zmínku fakt, že rozvrstvení tepla v interiéru se velmi přiblíží ideálnímu stavu pro lidsky organismus. Teplotní komfort bude nesrovnatelný oproti jiným způsobům vytápění. Velká sálavá plocha podlahového topení umožňuje snížení teploty vzduchu v místnosti až o 3°C a zároveň zvyšuje jeho vlhkost bez následné kondenzace par, což výrazně eliminuje možnost vzniku stěnových plísní apod.

Z hlediska ekonomiky provozu tohoto nízkoteplotního způsobu vytápění se úspory v nákladech na spotřebu energie pohybuji řádově mezi 10 - 15 %. U sofistikovanějších, zejména kombinovaných zdrojů tepla lze očekávat ještě větší úspory.

 • Podlahové vytápění nijak neomezuje architektonické řešení interiérů, přičemž může být jak zdrojem topení, tak i chlazení.
 • Pozitivní zdravotní, estetický a ekonomický přínos podlahového vytápění je však vykoupen relativně vyššími pořizovacími náklady, než má klasický radiátorový způsob vytápění. Avšak vzhledem k energetickým úsporám a podstatně dlouhodobější životnosti topného systému je podlahové topení dobrou investici do budoucna.
 • Podlahové topení nepatří k žádným převratným vynálezům současnosti, ale jeho výhody znali a využívali již staří Římané. Avšak jeho skutečné využívání v širokém světovém měřítku napomohl až rozvoj nových technologií, které produkují kvalitní komponenty potřebné k montáži podlahového vytápění s prakticky neomezenou životností.

Pokud se investor rozhodne pro podlahové topení, tak je žádoucí tuto skutečnost včas zohlednit v projektové dokumentaci, aby stavba byla navržena s ohledem na jeho realizaci. Hlavním požadavkem je dostatečná výška konstrukčního prostoru pro podlahové topení s ohledem na použití izolačních vrstev.
U novostaveb to nebývá problém, v případě rekonstrukci je někdy potřeba volit specifická řešení. Standardně se pohybuje tloušťka podlahové konstrukce v rozmezí 100 - 150 mm, záleží však na umístění podlahy vůči okolnímu prostředí. U kvalitně zateplených objektů se sníženými tepelnými ztrátami klesají i investiční náklady na pořízení podlahového topení, u rodinných domů s vytápěnou plochou cca 120 m2 se může jednat o úsporu 120 - 250 Kč/1m2.

Prvky systému podlahového vytápění

Potrubí topných smyček položené do systémových desek se zalévá betonovou nebo anhydritovou směsí, která tvoři tzv. topnou desku.

Nášlapná vrstva topné desky může byt tvořena různými materiály např. nejvhodnější je keramická dlažba, kamen, PVC, lze též použit dřevěné a plovoucí podlahy, a k tomu určené koberce. Druh použité finální nášlapné vrstvy má vliv na dimenzování výkonových parametrů podlahového topeni, proto je nutno vždy předem požadovanou krytinu zohlednit ve výpočtových parametrech. Vždy používejte jen takovou krytinu, u níž výrobce připouští použití pro podlahové topení!

Regulace teploty interiérů podle jejich využiti a potřeb je základní cestou pro dosažení maximálního komfortu vytápění při maximálně možných úsporách tepelné energie.
Pro snadné řízení a individuální přizpůsobení podlahového topení konkrétním podmínkám investora bývá zejména využíván některý ze způsobů tzv. zónové regulace pro jednotlivé místnosti.

Výběr a kvalita těchto základních konstrukčních prvků podlahového topení ovlivňuje funkčnost i dlouhodobou životnost systému.

Jak mohu z pozice investora ovlivnit kvalitu a funkčnost podlahového vytápění ve svém rodinném domě či bytě?

 1. V první řadě je to osobním podílem na výběru kvalitních a prověřených systémových komponentů podlahového topení již ve fázi zpracovávání projektové dokumentace.
 2. Výběrem odborně zdatné a erudované realizační firmy, která má s instalací podlahového topení zkušenosti získáte jistotu dodržení požadovaných technologických postupů montáže, které ovlivňují samotnou kvalitu a dlouhou životnost podlahového topení včetně záruk a řádného předání díla s pokyny pro údržbu a ovládání systému jako celku.
 3. Vyžádáním si „Protokolu o provedení tlakové zkoušky potrubních rozvodů ...“ a „Protokolu o provedení ohřevu topné desky podlahového topení ....“ posílíte zodpovědnost realizační firmy za dodržování správného technologického postupu při montáži a vyhnete se případným budoucím problémům s kvalitou a funkčností podlahového topení.

  Uvedené protokoly jsou volně dostupné na internetových stránkách www.ivarcs.cz v sekci IVARTRIO/KE STAŽENI /PROTOKOLY A FORMULAŘE.

Vážený investore,
pokud se zajímáte o produkty a technologie dodávané společností IVAR CS, za kterou stojí dvacetileté zkušenosti na českém trhu a tým zkušených obchodních a technických pracovníků, pak neváhejte a vyžádejte si potřebné technické podklady, informační konzultace, katalogy produktů a zpracování obchodních nabídek.


IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.