logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Instalace stěnového vytápění IVARTRIO

Topné potrubí se do fixačních lišt klade zpravidla jednoduchým, případně dvojitým meandrem, což umožňuje rovnoměrnější prohřívání stěny. Pokud je vedeno připojovací potrubí smyčky stěnového topení v podlaze, pak je nezbytné jeho uložení do tepelné izolace, případně chráničky.

Tento článek navazuje na článek Stěnové teplovodní vytápění, kde byl uveden princip stěnového vytápění IVAR, jeho výhody a obecné zásady pro navrhování a zhotovení stěnového vytápění. Konkrétní principy návrhu teplovodního stěnového vytápění budou předmětem třetího dílu seriálu o stěnovém vytápění IVAR.

Obr. 5 – Požadovaná konstrukce stěnového topení s použitím fixační sítě a dvěma vrstvami omítky
Obr. 1 – Požadovaná konstrukce stěnového topení s použitím fixační sítě a dvěma vrstvami omítky

Fixační síť typu IVAR.FIXSIT-ST do omítkové vrstvy je nezbytnou povinnou součástí konstrukce stěnového topení, její aplikace viz obr. 1.

Aplikace 2. vrstvy omítky k dosažení požadované tloušťky omítky, musí být realizována tak, aby nedošlo k zaschnutí 1. vrstvy omítky pod fixační sítí (princip: mokré na mokré).

 
Obr. 2 – Požadovaná skladba konstrukce stěnového topení
Obr. 2 – Požadovaná skladba konstrukce stěnového topení

Požadovaná skladba stěnového topení je patrná z obr. 2, nejnižší možná vrstva omítky nad trubkou je 15 mm! Dále je třeba se řídit příslušnými normami a pokyny pro zpracování omítek od jednotlivých výrobců.

Doporučená maximální plocha na jeden topný okruh je cca 6–7 m2, případná maximální délka trubky, včetně přípoje je do 80 m.

Minimální rozměry systému 12 mm

Doporučená je jednotná rozteč 120 mm s ohledem na správně realizované poloměry ohybu trubek (min. poloměr ohybu je 5 × D), spotřeba trubek na 1 m2 bude činit cca 8,3 m běžné délky.

Potrubí se dodává ve svitcích po 240 m, potrubí nelze pod omítkou napojovat, připojení k rozdělovači typu IVAR.CS 553VP nebo UNIMIX se realizuje standardním způsobem pomocí svěrného šroubení IVAR.TP 4410, 12 × 2 PEX EK.

Pokud je vedeno připojovací potrubí smyčky stěnového topení v podlaze, pak je nezbytné jeho uložení do tepelné izolace, případně chráničky.

Zahřívání stěnového registru se provádí po úplném vysušení omítky s obsahem sádry, tj. minimálně po 7–14 dnech, u vápenocementové omítky po cca 21 dnech (podle požadavků výrobce omítky).

Pokud je uvažováno s teplotou otopné vody nad 50 °C, pak nesmí být použity omítky s obsahem sádry!

Obr. 7 – Možnosti kladení topných smyček do dvou druhů meandru
Obr. 3 – Možnosti kladení topných smyček do dvou druhů meandru

Topné potrubí se do fixačních lišt klade zpravidla jednoduchým, případně dvojitým meandrem, což umožňuje rovnoměrnější prohřívání stěny, viz. obr. 3.

Před započetím omítacích prací musí být systém tlakově přezkoušen a musí být naplněn topnou vodou s min. přetlakem 1,5× vyšším, než je provozní tlak topného systému.

 

Funkční ohřev stěny realizujeme podobně jako u podlahového topení:


Všechny následné stavební úpravy stěny (obklady, barvy atd.) mohou být provedeny až po tomto funkčním ohřevu, o kterém je třeba zpracovat protokol pro investora.

Pro zónovou regulaci stěnového topení lze využít všech komponentů, které nabízí IVAR CS pro podlahové topení.

Požadavky na zajištění spolehlivosti a funkčnosti stěnového topení

Pro ochranu systému je povinná instalace odlučovače vzduchu např. typu IVAR. DISCAL 551 a filtru nečistot, např. FIV.08412 apod.
Doporučuje se používat pouze upravenou topnou vodu proti tvorbě vápenných usazenin a řasám.
Povinná je rovněž instalace pojistného zařízení proti nechtěnému přetopení systému stěnového topení.
V případě použití stěnového topení pro chlazení, musí být regulační systém schopen zamezit překročení rosného bodu a zablokovat v případě potřeby cirkulaci vody v okruzích.
Napouštění systému topnou vodou se realizuje zásadně odděleně po jednotlivých smyčkách až do jejich spolehlivého naplnění topnou vodou bez vzduchových bublin.

Havarijní oprava topné smyčky stěnového topení

  1. mechanické poškození (perforace) trubky před zaomítáním = nutná výměna celé potrubní smyčky, která byla poškozena!
  2. mechanické poškození (perforace) trubky po zaomítání = poškozenou část trubky odhalit, vystřihnout a opravu provést pomocí dvou kusů svěrného šroubení IVAR.TP 4410 a jedné vsuvky IVAR.RR 4700 N (po opravě smyčku jednotlivě naplnit vodou a odvzdušnit)

Upozornění: ke snížení možnosti poškození potrubního vedení ve stěně využijte všech preventivních opatření dle následujících pokynů, zejména je důležité předat investorovi termocitlivou fólii k bezpečné identifikaci vedení trubek pod omítkou!


IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.