logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Nová produktová řada svítidel NANOTTICA s nanooptickou strukturou

Světové prvenství

Průlomová optická soustava tvarově řízených plošek poskytuje možnost spojit do jednoho optického prvku několik důležitých funkcí, které by jinak musely být realizovány víceprvkovým systémem, a zajišťuje tak perfektní vizuální projev zapnutého i vypnutého svítidla.

Díky mimořádně vysokému rozlišení umí svítidlo každé nanostrukturované plošce přiřadit unikátní funkci a přesně řídit její světelné vyzařování do celého prostoru. Takto se úspěšně eliminuje vysoký jas LED čipů při současném zachování velkého činitele prostupu světelného toku (nad 90 %) celého systému. Přesná kontrola indexu rušivého oslnění, hodnota UGR pohybující se v rozmezí 19 až 25, je výsledkem plně řízené distribuce světelného paprsku.

Rozhovor s vedoucím technického úseku Ing. Romanem Grundem:

Jak se zrodil nápad využít nanooptické materiály k výrobě světel?

Vývoj nového svítidla byl od začátku zaměřen na zásadní technickou a technologickou inovaci svítidla. Po zkušenosti s vývojem optického systému svítidel řady INNOVA jsme se snažili použít optický systém s vyšší účinností, systém umožňující navrhnout „dokonalejší“ distribuční charakteristiku světla. Požadavky zákazníků nás směřovaly na systém s co nejlepší optickou účinností, systém s precizní distribucí světla, který minimalizuje nežádoucí oslnění. Po analýze všech technických možností jsme se rozhodli vkročit na nám do té doby málo známou půdu nanooptických světelných systémů.

Jak dlouho trval vývoj?

Na začátku byl 2,5 let trvající vývoj nového svítidla, kdy jsme ověřovali technologické možnosti vývoje a výroby nano optického systému. Požadavky na preciznost a velikost detailu nano optické struktury jednoznačně vyřazovaly pro nás do té doby používané technologické postupy. Výsledkem našeho vývoje je kryt s nanooptickým systémem, který má vysokou optickou účinnost až 94 % a eliminaci nežádoucího jasu bodových diod.

Čím je světlo s nanooptickými vlákny jiné/lepší než dosavadní světla?

Díky optickému systému s nano čočkami jsme dokázali vyrobit svítidlo s vysoce účinným 3D optickým krytem, který dokáže světlo distribuovat do požadovaných směrů a zároveň zajistit co nejnižší hodnotu činitele nežádoucího oslnění (UGR). Svítidlo má krytý nežádoucí jas čipů a zároveň dosahuje propustnost optického krytu až 94 %. Díky těmto vlastnostem nabízí měkké světlo bez nežádoucích multi stínů, které vytvářejí jiné optické systémy.

Jak toto světlo nové generace působí na člověka?

Nevhodné osvětlení se projevuje únavou, letargií apod., následně dojde ke snížení produktivity pracovníka. Svítidlo s nano optickým systémem vyzařuje světelný svazek v maximální možné míře na požadované místo zrakového úkonu. Kryje nežádoucí jas čipů a tím minimalizuje oslnění pracovníka v daném prostoru. Při takto komfortním osvětlení dokáže pracovník maximálně využít své pracovní schopnosti po celou pracovní dobu.

Kde všude se dá toto svítidlo vhodně využít?

Svítidlo je vhodné pro osvětlení v průmyslu, např. na pracovištích výstupních kontrol. Ve veřejných prostorách, komunikačních chodbách, parkovištích a v potravinářském průmyslu atd.

Kam se budou ubírat vaše další kroky ve vývoji?
Pokud můžete prozradit…

Máme dlouhodobé cíle, které poslední dva roky musíme korigovat. Doba není jednoduchá pro nás, ale ani pro zákazníky, a je třeba flexibilně reagovat. Po uvedení nového svítidla NANOTTICA na trh si budeme muset znovu všechno vyhodnotit. Předpokládáme, že v dalším kroku se zaměříme na svítidlo, které bude víc orientované na společenské prostory.

NANOTTICA je kolektivní dílo. S výrobkem jde nedílně ruku v ruce nová výrobní technologie a vize produktu.

Nově je svítidlo NANOTTICA k dispozici i v řešení pro nízké (WB) a vysoké stropy (NB), při zachování stejných unikátních vlastností (vysoký optický výkon a nízká spotřeba).


TREVOS, a. s.
logo TREVOS, a. s.

Společnost TREVOS, a.s. je renomovaná, ryze česká výrobní společnost, založená v roce 1990. Vyrábíme široký sortiment průmyslových i interiérových svítidel pro prostředí s různým zatížením: nízké/vysoké teploty, prach, vlhkost, riziko výbuchu. Výzkum ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.