logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Malé zdroje elektrické energie pracující na principu pyrolýzy a zplyňování

Spolek pro technickou výchovu všech generací a propagaci výsledků vědy a výzkumu ENERGIS 24 pořádá 21. dubna v Brně pro všechny zájemce odborný seminář zaměřený na nové technologie pro energetické využití biomasy a odpadů pyrolýzou a zplyňováním.

Reklama

Podrobný program najdete na www.Energis24.cz, kde probíhá elektronická registrace. Těšit se můžete na 15 odborných příspěvků s danou tematikou včetně představení doplňkových vývojových technologií a nabídky financování. Všechny prezentované technologie jsou použitelné na lokální a komunální úrovni měst a obcí či svazků obcí.

Generálním partnerem akce je společnost BOR-Biotechnology, která provozuje moderní biomasovou elektrárnu, významným partnerem pak akciová společnost HEDVIGA Group, Vědeckotechnický park – Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš. Partnerem akce jsou dále společnost AGMECO LT a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií FEKT VUT v Brně, která nám poskytuje prostory. Naše poděkování patří všem partnerům projektu, protože díky jejich příspěvku můžeme opětovně nabídnout bezplatný vstup nevýdělečně činným studentům všech typů škol. Učitelé, zástupci státní správy, samosprávy, členové svazu měst a obcí ČR a členové spolku ENERGIS platí poloviční vložné.

Ochutnávka programu:

Energetické využití odpadů

Akciová společnost HEDVIGA Group představí vlastní vývoj zařízení pro pomalý termický rozklad – PTR pneumatik s elektrickým výkonem cca 1 MW, které Hedviga Group nedávno instalovala na předměstí Londýna. Proč to nebylo možné nejprve v Čechách? Svůj pohled nám sdělí Marek Beneš ze společnosti Hedviga i zástupce Odboru odpadů MŽP a možná i Asociace odpadového hospodářství. Své mnohaleté, mnohdy bolestné zkušenosti z instalace demonstrační jednotky vakuové pyrolýzy pneumatik nám sdělí zástupce platformy pro konverzi odpadů THERISON pan Karel Prokeš.


Často se stává, že ve světě používané a k životnímu prostředí ohleduplné technologie narážejí v ČR na odpor rádoby odborníků z nejrůznějších ekologických organizací. Ty se snad ze strachu, snad z neznalosti staví proti moderním technologiím, jež se mohou podílet na materiálově energetickém využití odpadů, ovšem již nenabízejí jinou alternativu, než zahrabání vysoce výhřevného odpadu do skládek, které se postupem času stávají nebezpečnou časovanou bombou. Díky podobným protestům se nerealizovala celá řada připravených projektů zaměřených do oblasti EVO.

Několik firem již nabízí zařízení pro EVO na lokální a komunální úrovni, které je vyřešené jako celý řetězec navazujících technologií včetně výroby certifikovaného tuhého alternativního paliva TAP vyrobeného z vybraných částí odpadních plastů. Jejich zařízení je použitelné pro větší obce či svazky obcí jako zajímavá ekonomická alternativa svozu odpadů do vzdálených spaloven nebo ukládání na skládky. Podobné projekty se už v naší zemi připravují a budeme rádi, když jich bude přibývat. Technickým systémům pro EVO i nové legislativě v oblasti odpadového hospodářství budeme věnovat první dopolední přednáškový blok.

Moderní biomasové elektrárny pracující na principu zplyňování


Představení technologií od výkonu několika kW do výkonu více než 2 MW a představení partnerů projektu věnujeme druhý přednáškový blok. Těšit se můžete na první dřevoplynovou instalaci mikrokogenerační jednotky o výkonu 5 kW pracující v ostrovní aplikaci hájenky umístěné v šumavských lesích, představení česko-slovenské kontejnerové zplyňovací jednotky pro energetické využití dřevní štěpky o výkonu 300 kWel. i prezentaci naší nejvýkonnější biomasové elektrárny v Kozomíně.

Technologie pro zplyňování biomasy u nás rovněž nemají na růžích ustláno. Pořádání podobných seminářů a publikační činnosti se věnujeme již téměř 10 let a máme zdokumentovanou celou řadu větších či menších pomníčků mnohdy vedoucích k firemním či osobním tragédiím. Takže se není co divit, že těmto technologiím u nás leckdo nevěří, ve světě však vývoj v naší zemi velice bedlivě sledují. Je tomu již více než 10 let, kdy jsem pořídil snímek Japonců přihlížejících české instalaci KJ pracující na dřevné plyn. Tehdy perspektivu oboru v naší zemi viděl jen málokdo. Ze zvědavosti jsem název společnosti japonských návštěvníků vložil do vyhledávače světového žebříčku firem a k mému velkému překvapení společnost byla svým obratem srovnatelná s velikosti firem jako NESTLE nebo BOENG, což mne utvrdilo v tom, že dřevní plyn má svoji perspektivu.

 

Moderní technologie u Bor-Biotechnology

V Kozomíně vyrostla moderní biomasová elektrárna pracující na principu zplyňování dřevní štěpky o výkonu 2,1 MWel.. Jejich energo-centrum je složené z pěti zplyňovacích reaktorů tuzemské výroby a je jedním z mála spolehlivě fungujících zařízení tohoto druhu v ČR. Pochopitelně realizační fázi, tak jako na jiných instalacích, provázela celá řada problémů, které se podařilo natolik úspěšně vyřešit, že se Kozomín stal pravidelným cílem i zaoceánských návštěvníků, kteří na vývoji podobné technologie pracují v Kanadě a mají zájem o spolupráci s Kozomínem. Zástupce společnosti BOR-Biotechnology všechny seznámí s výsledkem ročního zkušebního provozu jejich bioenergetického centra, které se má stát srdcem připravované papírny.


 

Vědeckotechnický park CAVD a technologie 3D tisku

Zástupci CAVD na semináři představí právě dokončované technické zázemí Vědeckotechnického parku Dobříš včetně představení jejich centra METAL 3D tisku s nově instalovaným zařízením RENISHAW AM 250 s pracovním prostorem 250×250×300 mm, tloušťkou tištěné vrstvy 20–100 µm a výkonem laseru 250 W, což je jedno z mála takto výkonných pracovišť technologie 3D tisku v Evropě. Podobné zařízení v ČR existuje snad jen v prototypové dílně mladoboleslavské škodovky a umožňuje tisk rozměrných kovových i nekovových materiálů včetně titanu.

Druhý dopolední blok zakončíme nabídkou dotačního i korporátního financování.

Poslední blok je věnovaný doprovodným a vývojovým technologiím

V úvodu představíme možnosti individuální výroby vodíku a kyslíko-vodíkového plynu a jeho použití jako aditiva paliva pro výrazné snížení emisí výfukových plynů nejen spalovacích motorů a mírné snížení spotřeby a zvýšení životnosti motorů. Těšit se můžeme na nový typ plazmové jiskry zapalovací soustavy spalovacích motorů vedoucí ke zvýšení výkonu spalovacích motorů i zkušenosti z vývoje malého ORC o výkonu několika kW použitelného pro rodinné domy a malé provozovny, na kterém pracují v Univerzitním centru efektivních budov UCEEB-ČVUT.

Osobně se nejvíc těším na přednášku Jakuba Stejskala, který jako první v ČR v rámci své studentské ročníkové práce s pomocí technických služeb města v kompostárně v České Třebové postavil první regulérní biomilíř v ČR. V podstatě jde o hromadu dřevní štěpky, hlíny, trávy a listí v objemu asi 60 m3 s vetknutým tepelným výměníkem, který po dobu asi 450 dnů dodává tepelný výkon 12 kW s průměrnou teplotou 51 °C. Za zmínku stojí, že anaerobní a metanogenní procesy dodají o něco více tepla než spálení stejného množství vysušené biomasy.

Energetický obrat v sousedním Německu

V závěru semináře Ing. Milan Šimoník pohovoří o tolik diskutovaném, řadou odborníků zatracovaném „energetickém obratu“ v sousedním Německu – Energiewende. Německá vláda po mnohaleté odborné diskusi naplňuje vůli lidu, který si přeje proměnu energetické soustavy od velkých centralizovaných zdrojů, které jsou v rukou několika málo firem, k instalaci řady malých, většinou obnovitelných zdrojů, s miliony drobných vlastníků. Tato změna je mnohdy označovaná za 4. průmyslovou, tzv. energetickou revoluci. Proč? Protože to tak lidé chtějí a německá vláda po zralé úvaze naplňuje jejich vůli, což je v našich podmínkách mnohdy málo pochopitelné.

Na všechny zájemce o danou problematiku se těšíme dne 21. 4. 2016 v Brně a předpokládáme, že akce bude stejně podnětná a přínosná jako všechny předchozí.

Za Energis 24 se na setkání těší

Radovan Šejvl
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.