logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Komínové vložky z plastů

Komínové vložky z plastů patří k výrobkům, které se budou stále více uplatňovat u spotřebičů na plynná a kapalná paliva s nízkou výstupní teplotou spalin, zejména u kondenzačních kotlů, protože plastové komínové vložky nejvíce odolávají účinkům kondenzátů spalin a proto budou mít velkou životnost.

Reklama

Plastové komínové vložky se v zahraničí používají již řadu let. Pro spotřebiče na plynná paliva to byly například komínové vložky firmy TECHNAFLON. Na našem trhu je jednou z prvních komínových vložek z plastu ohebná komínová vložka ProGasFlex firmy Schiedel s.r.o., která je vyrobena z PFDF a vyhovuje do teploty spalin 160°C. Je určena pro komíny tlakové třídy N1,2 a P1,2, pro suchý i mokrý provoz. Spojuje se svařováním. Většímu rozšíření brání zatím vyšší cena. Druhou zahraniční firmou s komínovými vložkami z polypropylenu do teploty spalin 120°C je firma Rehau s.r.o. s vložkami Rehau Abgas s příznivými cenovými relacemi.

Protože nová ČSN 73 4201: 2002 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv omezuje použití hliníku pro odvod spalin spotřebičů paliv, budou se uplatňovat komínové vložky z plastů ve větším měřítku.

V současné době přichází na trh nový český výrobek firmy Rival Company a sice plastové komínové vložky pevné a ohebné, vyhovující do teploty + 130°C. Komínové vložky se zatím vyrábějí ve světlosti 80, 100 a 125 mm, ale připravuje se výroba i větších průměrů. Spojují se zasunutím do hrdel a jsou určené pro odvod spalin nízkoteplotních a kondenzačních kotlů na plynná a kapalná paliva. U přetlakových komínů se použije do spojů těsnění a komín vyhoví pro tlakovou třídu P1. Cena komínových vložek je pod úrovní ceny vložek z nerezového plechu.

Ohebné komínové vložky z plastu se použijí hlavně při modernizaci stávajících komínů vložkováním stávajících průduchů. Jako pevné komínové vložky izolované a opatřené pláštěm např. z hliníkového plechu se použijí jako vnitřní komíny nebo jako komíny vedené po fasádě budovy. Pro kondenzační kotle může být komínová vložka vedená po fasádě bez izolace. Připravují se plastové vložky s koncentrickým vzduchovým průduchem, které se mohou používat pro kouřovody uzavřených spotřebičů na plynná paliva.

Zvláštním výrobkem, který se v základní formě dováží (firma Intercompizit z Maďarska) a začíná se u nás běžně aplikovat jsou kompozitní, nafukovací komínové vložky s názvem Furanflex (jednou z prvních firem, která vložky montuje je firma Caminus).

Na rozdíl od nechvalně známých nafukovacích vložek Kalefol se jedná o uzavřené komínové vložky na bázi plastů pro přímé i uhýbamé komínové průduchy od světlosti 80 do světlosti 300 mm, kruhového, čtvercového, obdélníkového příp. jiného průřezu. Největší délka komínové vložky v 1 ks (bez nastavení) je 33 m. Vložky lze však bez problémů nastavovat.

Komínová vložka je stabilizována vnějším textilním pláštěm, který vymezuje její průřez, i když je komínový průduch větší než požadovaný průřez vložky nebo pokud jsou v průduchu kapsy nebo vypadlé komínové mezipřepážky. Komínová vložka je po celé výšce souvislá. Uvnitř komínové vložky je PE rukáv, který po natlakování vzduchem a párou roztáhne komínovou vložku do velikosti, průřezu a tvaru, který ohraničí vnější, pevný textilní plášť.

Po počátečním vytvarování komínové vložky vzduchem a párou se provede její vytvrzení tlakovou párou. Ohebná komínová vložka po nějaké době (řádově 1 - 3 hod. - podle délky a průřezu) vytvrdne do podoby dokonale tuhé, tvrdé a pevné vložky (jako ze skelného laminátu), která je tvarově naprosto stabilní. Vložka je určená do teplot + 250°C a je odolná proti účinkům spalin na plynná a kapalná paliva. Je certifikována i jako přetlaková, určená pro suchý i mokrý provoz komína.

Nafukovací komínová vložka z materiálu furan je vhodná na rekonstrukci komínů kde nelze použít vložky kruhové, např.: pro komíny obdélníkového průřezu, nebo všude tam, kde nelze zmenšit průřez stávajících průduchů např. pro převložkování poškozených komínových vložek, pro vložkování azbestocementových trub apod. U tlakové třídy H1,2 musí komínovou vložku jistit pevný kovový obal. Postačující je tenkostěnná ocelová trubka. Vynikající devizou je její naprostá chemická odolnost.

Tato technologie pocházející z Maďarska byla úspěšně exportována a prodána do všech severských zemí, Velké Británie, Francie, Itálie atd., kde se již několik let dále úspěšně rozvíjí.

Cena za vložkování touto technologii je mírně nad cenou vložky z nekorodující oceli, ale u malých průměrů komínů odpadá např. nutnost frézování komínových průduchů pro jiné typy vložek a v některých případech je tato technologie nezastupitelná.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.