logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Farmerline: jak mobilní telefony pomáhají zemědělcům v Ghaně

Zemědělci v Ghaně se potýkají s nízkými výnosy a vysokými ztrátami. Jednou z příčin tohoto nezdaru je nedostatek informací o zemědělských technikách, předpovědi počasí a tržních cenách. Místní společnost Farmerline se to snaží změnit.

Reklama

Zemědělství je jedním z klíčových odvětví Ghany. Tvoří 22 % hrubého domácího produktu země a zaměstnává 42 % lidí. Při průměrné velikosti zemědělského podniku kolem 1,2 hektaru tvoří většinu zemědělského sektoru v Ghaně drobní zemědělci. Mnozí z těchto drobných zemědělců se potýkají s nízkými sklizňovými výnosy a vysokými ztrátami, částečně kvůli nedostatku přístupu k informacím o zemědělství. Skutečnost, že v Ghaně mají pouze jednoho zemědělského poradce na každé 2 tisíce zemědělců a že silniční a komunikační infrastruktura je ve špatném stavu, přístup zemědělců k informacím o počasí nebo cenách na trhu ještě ztěžuje.

Řešení firmy Farmerline

Farmerline odpovídá na tento problém vyplňováním informační mezery pomocí mobilní technologie. Zemědělcům v Ghaně přes mobil poskytuje tři služby:

 • hlasová a SMS upozornění, která obsahují informace týkající se cen, počasí a zemědělské techniky. Služba zahrnuje i hlasové vzkazy pro zemědělce s nízkou úrovní gramotnosti.
 • mobilní aplikace "průzkumy" umožňuje farmářům vést si záznamy o jednotlivých činnostech (např. hnojení) a vyhodnotit tak v delším čase jejich dopad.
 • zákaznická podpora poskytuje zemědělcům přímý přístup k odbornému poradenství.

Partnerské projekty

Od listopadu 2014 Farmerline spolupracuje s Trans-africkou hydrometeorologickou observatoří (TAHMO) a nizozemskými nevládními organizacemi na projektu „Monitoring vody a počasí“, který má pomoci 10 tisícům pěstitelů kakaa vybudováním 40 meteorologických stanic v Ghaně během roku 2016. A v rámci partnerství Skupiny afrických, karibských a tichomořských států a Evropské unie (ACP-EU) vzniklo partnerství mezi Farmerline a Technickým střediskem pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA), s cílem oslovit minimálně 500 koncových uživatelů nových mobilních služeb na praktických školeních v roce 2015.

V únoru 2015 Farmerline uspořádala dvoudenní praktický workshop pro farmářské ženy (180 účastnic). Školení dalo firmě impuls k vytvoření iniciativy "Women Advancing Agriculture" (WAA) za účelem účinně prosazovat genderovou rovnost a přístup k informacím pro ženy v Ghaně. V červenci a srpnu 2015 proběhly na většině území Ghany praktické workshopy pro zemědělce, členy nevládních organizací a úředníky. Odhadem se jich dohromady zúčastnilo zhruba 100 zájemců.

Workshop pro farmářské ženy, zdroj: Farmerline.org
Workshop pro farmářské ženy, zdroj: Farmerline.org

Služby

Firemní tým se specializuje na poskytování služeb v pěti oblastech:

1. Předpověď počasí
 • Umožnění přístupu k aktuálním zprávám o počasí v místních jazycích.
 • Zaznamenávání a zasílání zpráv na libovolný mobilní telefon.
 • Možnost vyzvednout si zmeškané hlasové zprávy.
2. Vývoj tématického obsahu
 • Přizpůsobení se situaci a potřebám drobných zemědělců za účelem zachování a zvýšení jejich výnosů.
 • Umožnění nevládním a humanitárním organizacím předávat osvědčené postupy při pěstování plodin.
3. Vývoj softwaru
 • Vysoce stabilní a kvalitní systém sběru dat prostřednictvím webové platformy a mobilního zařízení s Androidem.
 • Tvorba plánu pro rozmístění technologií k zajištění plynulého chodu aplikace ve spolupráci se zákazníky.
4. Administrace a monitoring
 • Vyhodnocení nejlepších rad z oblasti zemědělství, hospodaření, účetnictví a předpovědi počasí a jejich dostupnost na webové platformě.
 • Pravidelné vyhodnocování dat s náhodně vybraným vzorkem příjemců projektu, zjišťování dopadů služeb pomocí zpětné vazby a provedení změn za účelem naplňování cílů projektu.
 • Zasílání pravidelných zpráv podílníkům projektu na začátku, v průběhu a na konci každého vegetačního cyklu.
5. Workshopy
 • Nabídka praktických školení pro zemědělce, jejich poradce, představitele zemědělských organizací, zemědělské podnikatele, vládní a nevládní organizace a další klíčové organizace v zemědělském sektoru.
 • Praktické dovednosti pro farmáře: přijímání zpráv, a interpretování a převedení získaných poznatků do praxe.
 • Praktické dovednosti pro zemědělské pracovníky a úředníky: rozesílání hromadných hlasových zpráv zemědělcům pomocí webové platformy a shromažďování údajů pomocí mobilní aplikace za účelem monitorování a vyhodnocení projektu.

Dosah firmy Farmerline

Nabízením mobilních služeb Farmerline poskytuje důležité informace o trhu drobným zemědělcům v Ghaně. Na jejich základě mohou zemědělci začít zavádět pokročilé zemědělské postupy a zvyšovat tak své výnosy a tím i příjem. Farmerline si dala závazek vůči BCtA (projekt mezinárodní aliance vlád „Business Call to Action“ zahájený Organizací spojených národů v roce 2008), že svou činností ovlivní 500 tisíc zemědělců v západní Africe do roku 2019.

Zdroje:

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.