logo TZB-info

Difúzně otevřená konstrukce DIFFUWALL PASIV a RIGIPS DIFFUWALL PASIV

Difúzně otevřené konstrukce Diffuwall Pasiv a Rigips Diffuwall Pasiv jsou certifikovaná souvrství obvodového pláště dřevostaveb určená pro pasivní a nízkoenergetické domy.

Nosná konstrukce je tvořena dřevěnými I-nosníky PALCO. Výplňová teplená izolace je ve třech variantách: foukaná celulóza Climatizer Plus a Isocell, pružná dřevovláknitá rohož Pavaflex a minerální vata Rotaflex. Vnější strana souvrství je tuhá dřevovláknitá deska Pavatex, tl. 60 mm a více. Povrchová úprava může být difúzní tenkovrstvá omítka nebo předsazený obklad na svislém laťovém roštu s provětrávanou vzduchovou mezerou. Interiérovou parobrzdu a vzduchotěsnou obálku tvoří v první variantě deska EGGER OSB 4 TOP, ve druhé variantě deska RigiStabil s parobrzdnou fólií.

Součinitel prostupu tepla U je podle výšky I-nosníku (tloušťky tepelné izolace v rámu nosné konstrukce) v rozmezí U=0,16-0,09 W/(m².K).

Fázový posun Ψ je podle tloušťky a typu tepelné izolace v rozmezí Ψ=7,3–20,0 hodiny.

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Experimentální ověření ve zkušebně PAVUS a.s. prokázalo požární odolnost obou konstrukcí:
  • REW 45 DP2; REI 45 DP2 (i → e)
  • REW 60 DP3; REI 60 DP3 (i → e)

Klasifikace druh konstrukce DP2 po dobu 45 minut umožňuje použít oba konstrukční systémy v případech, kde běžná dřevostavba DP3 nesplňuje normou požadované požární odolnosti.

Podrobnější informace o těchto a dalších certifikovaných difúzně otevřených souvrstvích jsou na webu INSOWOOL.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.