logo TZB-info

Inovativní systém pro rekonstrukci plochých střech se sypkými vrtsvami

Na základě dlouholetých zkušeností z praxe byl pracovníky Atelieru DEK a výzkumného centra DERIC vyvinut systém pro rekonstrukce plochých střech se sypkou spádovou vrstvou.

Velká část bytových a občanských staveb z druhé poloviny 20. století je zastřešena plochou jednoplášťovou střechou s povlakovou hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů, tepelnou izolací z EPS či jiného materiálu a spádovou vrstvou ze sypkých materiálů (štěrk, písek, škvára).

U plánování rekonstrukcí těchto typů střech projektant obvykle narazí na výraznou komplikaci při posouzení stabilizace střechy na sání větru. Jednou z možností stabilizace nových vrstev střechy je přitížení dostatečně hmotnou vrstvou, např. dlažbou. To není obvykle možné z důvodu statiky objektu.

Další možností je přilepení ke stávající skladbě. Původní vrstvy střechy jsou obvykle volně kladené a nejsou tedy samy o sobě dostatečně stabilní, proto k nim nelze spolehlivě nové vrstvy dodatečně lepit. U systému mechanického kotvení je zase komplikace při snaze projít kotevními prvky přes sypké vrstvy. Proto jedinou správnou variantou opravy byla v minulosti kompletní demontáž střechy, avšak s vysokým rizikem zatečení při realizaci.

Nově vyvinutý systém stabilizace využívá Vrtací soupravu DEK ke stabilizaci původní skladby střechy s následným přilepením nových vrstev, bez nutností demontáže stávajícího střešního souvrství.

Princip unikátního stabilizačního systému spočívá v aplikaci trubkové chráničky do sypké vrstvy ve skladbě střechy s následným přikotvením původní skladby speciální kotvou s rozšířenou hlavou. Nově přidávané vrstvy skladby střechy se ke stabilizované stávající skladbě připevní lepením.

Stavebniny DEK
logo Stavebniny DEK

Stavebniny DEK a.s. jsou největší společností českého holdingu DEK a.s., zabývajícího se dodávkami materiálů a služeb pro stavebnictví a výrobou stavebních materiálů. Společnost se od počátku zaměřuje na vysokou odbornost ve výběru optimálních stavebních ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.