logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Když se řekne inteligentní budova…

Crystal London
Crystal London

28. února 2017 se konala v konferenčním sále brněnského hotelu Avanti velmi zajímavá konference na téma Inteligentní budovy – chytré bydlení v chytrých městech. Vše probíhalo pod profesionální záštitou společnosti Trade Media International s. r. o., organizátorem seminářů, konferencí a školení.

Reklama

Celá konference byla velmi profesionálně podchycena, jednotlivé přednášky na sebe plynule navazovaly a cca 50 účastníků se rozhodně nestihlo nudit. Vše bylo doplněno množstvím podkladů, některé firmy měly v zadní části malý stánek s propagačními materiály a ukázkou svých produktů, vzorků a aplikací. K tomu občerstvení, káva, čaj, bábovka, diskuze účastníků, prostě konference, jak má být.

Seminář zahájil pan Lukáš Smelík z Trade Media International, s. r. o. drobným úvodem do problematiky pod názvem Hlavní trendy ovlivňující trh inteligentního bydlení. Ty zahrnují kromě klasické elektroniky ve formě počítačů také senzory, software, analýzu dat a jejich ochranu a další oblasti (viz obrázek).

01. Inteligentní budovy – tendence vývoje a potenciál IoT
01. Inteligentní budovy – tendence vývoje a potenciál IoT

Dále následoval první příspěvek pana Borise Kamenického (Asociace chytrého bydlení) nazvaný Inteligentní budovy – tendence vývoje a potenciál IoT (Internet on Things). Průřez historií od smart home nás postupně přenesl do současnosti, přes smart home & building, internet věcí (IoT), až k prognózám očekávaného vývoje z pohledu instalovaných částečných i komplexních řešení do roku 2020. Představil také ukázky zajištění funkcí chytrých budov a chytrých řešení prostřednictvím moderních technologií IoT (Sigfox, LoRa…).

02. Chytrá řešení v chytrých městech
02. Chytrá řešení v chytrých městech

Chytrá řešení v chytrých městech uvedl pan Leoš Dvořák (ředitel pro digitalizaci Siemens ČR).

Od konceptu chytrého města jsme se dostali k velmi zajímavým příkladovým studiím chytrého města Aspern (čtvrť Vídně), budově The Crystal v Londýně a mrakodrapu Tchaj–pej 101 na Tchaj–wanu.

03. Chytřejší budovy - proč a jak?
03. Chytřejší budovy - proč a jak?

Poslední příspěvek tohoto bloku, nazvaný Chytřejší budovy - proč a jak?, odprezentoval ing. Igor Štverka, MBA (HDL Automation).

Následná diskuze se více či méně zabývala stejným tématem. Pro některé firmy je pochopitelně kámen úrazu vzájemná kompatibilita vstupů a výstupů jednotlivých komponent v procesu IoT, inteligentních budov, inteligentních měst… Spolupráce pod jednou technologií a společným protokolem je věcí neustálé diskuze a hledání řešení. Pochopitelně nějaký společný jmenovatel je ve hvězdách, protože každý, kdo do tohoto procesu vstupuje, má své vlastní know-how a ač chce a potřebuje být kompatibilní s ostatními prvky tohoto procesu, nechce nechat ostatní nahlédnout pod svoji pokličku… Někdo s tím dovede pracovat, pro jiného je to problém. Je to opravdu problém? Konec této diskuze vyzněl hodně otevřeně a jasno do celé věci příliš nevnesl. Nicméně diskuze je taky cizelováním problému.

04. Základní východiska pro projektování inteligentních budov
04. Základní východiska pro projektování inteligentních budov

V dalším bloku po nezbytné přestávce přednesl svůj příspěvek Základní východiska pro projektování inteligentních budov ing. Martin Zálešák, CSc. Tento zevrubný sofistikovaný příspěvek by svým obrovským rozsahem vystačil na samostatný blok.

05. Plnohodnotné chytré sítě s chytrými budovami
05. Plnohodnotné chytré sítě s chytrými budovami

Následoval příspěvek od ing. Josefa Kunce ( KNX národní skupina České republiky) nazvaný Plnohodnotné chytré sítě s chytrými budovami.

06. Řešení Schneider Electric pro chytré budovy
06. Řešení Schneider Electric pro chytré budovy

Lahůdkovou záležitostí byla přednáška Řešení Schneider Electric pro chytré budovy od Jakuba Jiříčka (produktového manažera EcoBuilding CZ/SK). Velmi sympatická prezentace profesionální firmy představila své řešení na poli integrované systémové architektury pro chytré budovy, chytrá města, internet věcí. Záběr jejich uplatnění je velmi široký, ale specializací jsou oblasti řízení a napájení, řízení strojů a procesů, řízení datových center, řízení budov a řízení bezpečnosti. Integrovaný řídicí systém disponuje všemi atributy, potřebnými pro přizpůsobitelné uživatelské rozhraní, přístup odkudkoliv, rozšiřitelný systém aj. Takto bychom mohli vyjmenovávat další vlastnosti systému, včetně obrovské palety řešení a množství periférií (mimochodem s velmi zdařilým nadčasovým designem). Pokud jasně deklarujete přizpůsobitelné uživatelské rozhraní, asi vás stesky o nekompatibilitě datových protokolů příliš nedojmou.

07. Systém Tecomat Foxtrot - ideální řešení pro inteligentní budovy a chytrá města
07. Systém Tecomat Foxtrot - ideální řešení pro inteligentní budovy a chytrá města

Dále mne velmi potěšil ing. Petr Ovčáček (Teco) přednáškou nazvanou Systém Tecomat Foxtrot - ideální řešení pro inteligentní budovy a chytrá města. Toto setkání mi udělalo nefalšovanou radost. V dubnu 2015 jsem psal o setkání s tímto systémovým řešením ve školicím středisku společnosti Wombat. Tehdy byla mozkem i srdcem celé inteligentní budovy a části komplexu dvojice PLC Tecomat Foxtrot řady CP-1000. Tehdy jsem byl, z hlediska systémového řešení i z pohledu projektanta, nadšen netušenými možnostmi. Radost mi kalila pouze konzervativnost našeho trhu, z toho pramenící malé množství realizací u nás. Současný příspěvek mě potěšil, protože se systému Tecomat Foxtrot a všemu, co s tím souvisí, velmi daří. Nikdo si nestěžoval na nemožnost kompatibility datových protokolů ani na nevhodné či nedostatečné uživatelské rozhraní. Ukázka cesty k vývoji Tecomatu Foxtrot, centralizovaný a hierarchizovaný systém s decentralizovanými periferiemi, komplexnost, flexibilita a otevřenost, integrace třetích stran, to jsou některé z množství devíz tohoto systému. Ve výčtu realizací vidíme prakticky všechny segmenty našeho života a bydlení, které lze tímto systémem obsloužit a řídit. Velmi příjemné shledání.

08. Intelligent Future Office (IoT lokalizace v budovách)
08. Intelligent Future Office (IoT lokalizace v budovách)

Příspěvek Intelligent Future Office (IoT lokalizace v budovách) od Jakuba Zahrádky (iNELS s.r.o.) patřil taky mezi velmi zajímavé.

09. Reálné projekty chytrých měst a budov v rámci IQRF Alliance
09. Reálné projekty chytrých měst a budov v rámci IQRF Alliance

Na závěr odprezentoval Šimon Chudoba (IQRF Alliance) ukázky nazvané Reálné projekty chytrých měst a budov v rámci IQRF Alliance. Bezdrátová IQRF technologie slouží k obsluze IoT a M2M komunikaci. IQRF Alliance je komunitou vývojářů, výrobců, systémových integrátorů, univerzit a distributorů využívajících bezdrátovou technologii IQRF, která pomáhá svým členům snižovat náklady na vývoj a výrobu a zároveň zvyšovat prodeje a podíl na trhu.

Jednotlivé prezentace naleznete po kliknutí na jednotlivé názvy příspěvků v textu

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.