logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

HELUZ partnerem Národního centra stavebnictví 4.0

18. ledna 2022 vznikla platforma Národní centrum stavebnictví 4.0, která bude jako oborově zaměřená fungovat v rámci již dříve ustanoveného Národního centra průmyslu 4.0.

Slavnostní zahájení činnosti centra se uskutečnilo v prostorách ČVUT, při kterém podepsalo smlouvu o přistoupení 18 partnerů z řad vysokých škol, MPO, stavebních a průmyslových firem i dalších institucí.


Stavebnictví 4.0 si klade za cíl zavádět do stavební praxe digitalizaci, automatizaci a udržitelné enviromentální chování s důrazem na celý životní cyklus staveb. Jako technologicky neutrální a otevřená akademicko-průmyslová platforma propojuje inovační lídry, výrobní i technologické firmy, univerzity, výzkumné a oborové organizace se státem a médii. Mapuje a minimalizuje vliv stavebnictví na vnější prostředí i stopy, které v okolním prostředí zanechávají.


Jsme rádi, že se na této činnosti propojující spolupráci akademického, průmyslového i státního sektoru z pozice hlavního partnera bude podílet i skupina HELUZ GROUP.


HELUZ cihlářský průmysl a.s.
logo HELUZ cihlářský průmysl a.s.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Zákazníkům nabízí kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.