logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

ČEZ, a. s.

www.cez.cz
logo ČEZ, a. s.
Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla; obchod a prodej v oblasti zemního plynu; poskytování komplexních energetických služeb ze sektoru nové energetiky a těžba uhlí. Skupina ČEZ je jednou z deseti největších energetik v Evropě.
O nás

Principy udržitelného rozvoje jsou každodenní součástí našeho podnikání. Misí Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti. Vizí Skupiny ČEZ je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života.

V portfoliu obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ ve všech zemích její působnosti vykazuje nejvyšší hodnoty produkce vodní energetika, následovaná větrnou energetikou a spalováním biomasy.

Energetika v současnosti prochází největšími změnami za posledních několik desítek let. Důraz na ekologii, regulatorní změny, technologický pokrok i přání samotných zákazníků směřují energetiku k decentralizovaným a k přírodě šetrným zdrojům i postupům. Nová energetika kombinuje ekologický přístup s požadavky vyhovět individuálním potřebám jednotlivých zákazníků. Nová energetika představuje ve střednědobém horizontu jednu z největších růstových příležitostí pro Skupinu ČEZ.

Od konce 80. let zaznamenávají rozkvět paroplynové oběhy. Zájem je podnícený snahou o ekologizaci průmyslové energetiky a rostoucími ověřenými celosvětovými zásobami zemního plynu.

Největší událostí v novodobé historii české uhelné elektroenergetiky se stalo „vyčištění“ elektráren, tj. uvedení všech uhelných energetických zdrojů do takového technického stavu, který by vyloučil další devastaci životního prostředí. V letech 1992-1998 elektrárenská společnost ČEZ realizovala patrně nejrozsáhlejší a nejrychlejší ekologický a rozvojový program v Evropě. V rámci tohoto programu v hodnotě 46 miliard korun přímých investic a cca 65 miliard investic souvisejících bylo v uhelných elektrárnách společnosti instalováno celkem 28 odsiřovacích jednotek a 7 fluidních kotlů, došlo k rekonstrukci odlučovačů popílku a modernizaci řídicích systémů elektráren. Celkově bylo odsířeno 6 462 MW instalovaného výkonu.


Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu
 
 © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.