logo TZB-info


Inženýrský den 2021

Je digitalizace ve stavebnictví jen nerealizovatelná teorie či hudba dálné budoucnosti? Vůbec ne. Digitalizace ve stavebnictví je rozběhnutý proces.

Je digitalizace ve stavebnictví jen nerealizovatelná teorie či hudba dálné budoucnosti? Vůbec ne. Digitalizace ve stavebnictví je rozběhnutý proces. Přednášející na Inženýrském dnu 2021 tento fakt podložili konkrétními milníky a termíny. A BIM při tom bude hrát důležitou roli.

INŽENÝRSKÝ DEN 2021

Ve středu 22. 9. 2021 pořádal ČKAIT Inženýrský den 2021 s podtitulem Digitalizace ve stavebnictví. Akce se konala v prostorách stavební fakulty VUT v Brně pod záštitou MMR, MPO, Ministerstva dopravy, SFDI a stavebních fakult ČVUT, VUT a VŠB TU.
Akce podala komplexní pohled na digitalizaci ve stavebnictví z pohledu právních předpisů i praxe. Digitalizace je ve státní sféře pečlivě a reálně naplánovaná.

ČKAIT a digitalizace stavebnictví
Jak uvedl hned v úvodu 1. místopředseda ČKAIT pan Alois Materna ČKAIT digitalizaci vítá, neboť autorizovaným osobám významně zjednoduší podávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Projektanti již nebudou muset tisknout a kompletovat několik úplných projektových dokumentací a nebudou je muset odevzdávat v podatelnách příslušných úřadů a orgánů. Dokumentace se bude odevzdávat v uzavřeném formátu .pdf (2D) a .ifc (3D). Používání datové schránky a elektronického autorizačního razítka usnadní a urychlí autorizovaným osobám komunikaci se státní správou a s účastníky výstavby.

Více v článku (+ odkazy na záznam konference)


Bim.Point
logo Bim.Point

Společnost z České republiky, která vznikla s cílem využít dvacetiletých zkušeností s projektováním a vytvořit intuitivní nástroj pro práci s informacemi obsaženými v BIM modelech. Její vizí je, aby každá budova měla své digitální dvojče, aby každý BIM ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.