logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Siemens pomůže Pardubické krajské nemocnici ušetřit téměř 120 miliónů Kč

Společnost Siemens uzavřela s vedením Pardubického kraje smlouvu na energetickou revitalizaci objektů Pardubické krajské nemocnice. V rámci projektu řešeného metodou Energy Performance Contracting (EPC) dojde v areálu nemocnice k instalaci nové, energeticky efektivní prádelny a k realizaci dalších úsporných opatření. Siemens v rámci desetiletého projektu smluvně garantuje snížení emisí CO2 o více než 21 tisíc tun a finanční úsporu téměř 120 miliónů korun.

Pardubická krajská nemocnice

Výhodou projektu řešeného metodou EPC je skutečnost, že veškeré investiční náklady budou hrazeny z dosažených úspor realizovaných v rámci smluvně zakotvených energetických služeb. Pardubický kraj tak do výstavby prádelny a dalších úsporných opatření neinvestuje vlastní prostředky, ale peníze, které ušetří z provozních výdajů, zejména na spotřebu energií.

Nabídka společnosti Siemens byla vybrána jako nejvýhodnější v rámci veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručenou úsporou. Siemens Pardubické krajské nemocnici nabídl komplexní řešení na klíč, které spočívá v návrhu projektu, zpracování projektové dokumentace, dodávce nových technologií, zajištění financování formou dodavatelského úvěru a především v garanci dosažených úspor spotřebovaných energií ve výši 150 tisíc GJ a finančních prostředků na provoz v celkové hodnotě 120 miliónů korun. „Výhoda projektu EPC spočívá v tom, že kraj jako zadavatel není nucen investovat ani korunu. Výstavba prádelny a dalších opatření bude zaplacena ze smluvně daných a prokázaných úspor, za které nese odpovědnost poskytovatel energetických služeb. Technickou kvalitu řešení si navíc pochvalovali také zástupci nemocnice,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Hlavní úsporná opatření budou realizována formou instalace nové technologie, která umožní zdvojnásobit kapacitu prádelny pro nemocnici i další zdravotnická zařízení v regionu za současného snížení vstupních nákladů. Dalších úspor bude dosaženo díky dodávce nového systému Desigo PX pro řízení budov, modernizaci části vnitřního osvětlení a optimalizaci stávajícího tepelného hospodářství, včetně zavedení centrálního monitoringu spotřeb energií. Celková částka, kterou Siemens v projektu proinvestuje, činí téměř 90 miliónů korun (včetně DPH). Zakázka se tak řadí k největším svého druhu v České republice.

„Spolupráce s odborníky ze společnosti Siemens se nám již osvědčila na projektech EPC v Průmyslové střední škole Letohrad, Střední zemědělské škole Lanškroun a Odborném léčebném ústavu Albertinum v Žamberku,“ uvedl Michal Votřel, vedoucí Odboru majetkového a stavebního řádu, a dodal: „Například právě v Albertinu jsme v loňském roce uspořili ještě více, než bylo smluvně zaručeno, a mohli jsme tak zde pro jeden z pavilonů pořídit nová okna v hodnotě 227 tisíc korun.“

Siemens realizuje v České republice energeticky úsporné projekty pomocí metody EPC již bezmála dvacet let. „V České republice se staví stále více energeticky úsporných budov. Rezervy ale zůstávají u těch stávajících, z nichž drtivou většinu lze považovat za ne zcela energeticky efektivní. Jejich majitelé tak v součtu přicházejí ročně o desítky až stovky milionů korun,“ říká Radim Kohoutek, ředitel obchodního úseku energeticky úsporných projektů společnosti Siemens, a doplňuje: „Účinným řešením je financování energetické revitalizace budov z úspor vzniklých aplikací vhodných technologických a organizačních opatření.“

Společnost Siemens má v současné době v České republice 14 dalších energeticky úsporných projektů ve fázi zaručených úspor (projekt již běží, vložené investice se již navracejí) a dva projekty ve fázi výstavby (zatím se vložené investice nevracejí). Od roku 2000 do roku 2012 bylo díky metodě EPC uspořeno 942 244 GJ tepla a emise CO2 byly sníženy o 85 951 tun. Za stejné období bylo dosaženo finančních úspor ve výši 274 miliónů korun (bez DPH). Od roku 2005 Siemens v ČR zrealizoval celkem 34 projektů v různých oblastech – zdravotnictví, školství, ústavech sociální péče, průmyslu, dopravě a na sportovních stadionech.

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 121 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří bezmála 10,5 tisíce pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2010/2011 (říjen–září) obrat 32 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 19,5 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry.

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 160 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení v oblasti průmyslu, energetiky, zdravotnictví a infrastrukturních řešení pro města a jejich okolí. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují 40 % jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2010/2011 dosáhl Siemens obratu 73,5 miliard EUR s čistým ziskem 7 miliard EUR a zaměstnával zhruba 360 tisíc zaměstnanců po celém světě.

Více informací naleznete na http://www.siemens.cz a http://www.siemens.com.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.