logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Při zateplování bytového domu je potřeba vždy vyregulovat otopnou soustavu

U bytového fondu je díky dotačním programům možné finančně výhodně zrealizovat opatření, kam vedle výměny zdroje tepla či využití alternativních zdrojů patří i výměna oken či zateplení obálky domu. Díky těmto stavebním úpravám dochází k výrazné změně energetické náročnosti budovy. Nedílnou součástí každé této rekonstrukce by tak mělo být i vyregulování otopné soustavy, o čemž se stále málo hovoří.

Existují případy, kdy byla využita dotace na snížení energetické náročnosti budov a zateplením budovy či výměnou oken byla kalkulována a slibována úspora 50 %. Ve výsledku však dosahovala jen 25 % nebo i výrazně méně. V některých případech byla dokonce naměřena spotřeba tepla vyšší než před zateplením. To jsou právě důsledky ponechání původního nastavení otopné soustavy domu. Zateplení budovy totiž pouze vytvoří předpoklady pro úspory tepla, jejich dosažení závisí až na samotném způsobu řešení otopné soustavy. Pokud však objekt na některých místech přetápí a jinde zase nedotápí, znamená to, že soustava není adaptována na novou situaci.

Kromě přetápění či nedotápění se uživatelé mohou setkat i s hlučností některých topných těles. Pro správné vyvážení se přitom používají speciální vyvažovací přístroje. Provést samotné vyvážení pak lze pouze na topné soustavě vybavené regulačními prvky. Mezi ně se řadí smyčkové regulační armatury, či regulátory diferenčního tlaku, dále také termostatické ventily či připojovací regulační šroubení. Správným nastavením jednotlivých prvků, předem vypočteným v projektové dokumentaci, se soustava optimalizuje tak, aby přinášela maximální úspory. Všechny radiátory proto musí topit, jak mají, zároveň nesmí docházet k nežádoucímu nárůstu hlučnosti či jiným projevům. Nastavení lze provádět na stupnicích regulačních prvků či pomocí tzv. vyvažovacího přístroje.

Častým problémem, se kterým se v praxi setkáváme je nefunkčnost právě těch regulačních prvků, které je nutno přenastavit. Řešením je jejich výměna za nové, případně instalace tlakově nezávislých regulačních prvků. Ty i při větších změnách v budoucnu udrží v soustavě správné nastavení pro jednotlivé radiátory bez nutnosti dalších výrazných zásahů. Vyregulování by mělo sloužit k nehlučnému vytápění, plnému využití tepelných zisků k úsporám tepla a také k tomu, aby objekt nebyl přetápěn nebo nedotápěn.

Kdy a proč regulovat topnou soustavu?

  • v případě přetápění nebo nedotápění,
  • v topení se objevují anomálie (hučení, praskání, bouchání)
  • po zateplení (úspora za energii) je zapotřebí předat stavebnímu úřadu protokol o vyregulování

Co je k regulaci potřeba a kdo ji může provést?

Zpracování projektové dokumentace pro vyregulování, instalace regulátorů a TRV, nastavení těchto prvků a regulace patnáctiminutového maxima. Ideální je provádět nastavení v topné sezóně, kdy je soustava v provozu. Provádět tyto úkony může řádně vyškolená společnost disponující potřebnou technikou, tedy především vyvažovacím přístrojem.


Vyregulování má sloužit k nehlučnému vytápění, k plnému využití tepelných zisků a úsporám tepla. Cílem je, aby objekt nebyl přetápěn nebo nedotápěn.

Co přinese regulace uživatelům?

Kvalitně a profesionálně provedená regulace otopné soustavy v bytovém domě přinese uživatelům bytů především komfort, kdy topení nebude hlučné. Velkým plusem je i úspora z hlediska spotřeby tepla.

Jaký je celý postup činností?

  • mapování na místě
  • projekt
  • instalace
  • nastavení
  • vyhotovení protokolu o vyvážení topné soustavy

Co zajistí společnost ENBRA?

Společnost ENBRA dodá vše na klíč, tedy od projektu přes realizaci až po následný servis. Může se opřít o dlouholeté zkušenosti s projekcí, realizací na stovkách až tisících bytových domech se spokojenými uživateli. Více informací lze nalézt na www.enbra.cz


ENBRA, a.s.
logo ENBRA, a.s.

ENBRA, a. s. je lídrem v prodeji vodoměrů a v první trojce dodavatelů měřičů tepla. Nabízí sortiment tepelné techniky, vzduchotechniky, chlazení a fotovoltaiky. Je dodavatelem produktů i poskytovatelem služeb - patří k vedoucí trojici rozúčtovatelů nákladů ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.