logo TZB-info

TZB studio

Reklama

Spotřeba elektřiny se vrátila v posledním kvartále 2021 na předkovidová čísla

Spotřeba elektřiny v sobě kumuluje vliv počasí a vnějších vlivů, jako je například pandemie covid-19. Ve čtvrtém kvartále 2021 byla celková spotřeba vyšší o 0,7 % než poslední kvartál 2020.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Pro sledování změn v ekonomice je nutné očistit spotřebu o vliv počasí a také ji generovat pouze pro pracovní dny v čase 8–18 hodin,“ konstatuje datový analytik společnosti Amper Meteo Kamil Rajdl. Po očištění od vlivů počasí je spotřeba za Q4/2021 stále vyšší o 0,5 % než v roce 2020 a o 0,3 % než v roce 2019. Lze tak konstatovat, že se ekonomika na konci roku vracela na předkovidová čísla. V porovnání s třetím kvartálem roku 2021 pak vzrostla spotřeba o 0,7 %.

Celková spotřeba za celý rok 2021 byla vyšší o 4 % oproti předchozímu roku, ale jen o 0,8 % proti období 2015–2019. Po očištění o vliv počasí je meziroční růst nakonec jen o 1,2 %, vyšší, což je dáno nižší průměrnou teplotou vzduchu, a tedy i delší topnou sezónou.

Obr. 1. Mezikvartální a meziroční kvartální změny očištěné spotřeby o vliv počasí
Obr. 1. Mezikvartální a meziroční kvartální změny očištěné spotřeby o vliv počasí
Obr. 2. Meziroční týdenní změny spotřeby elektřiny očištěny různými metodami o vliv počasí k 27. 12. 2021
Obr. 2. Meziroční týdenní změny spotřeby elektřiny očištěny různými metodami o vliv počasí k 27. 12. 2021

Výroba FVE byla meziročně ve čtvrtém kvartále výrazně vyšší. V říjnu 2021 byla dokonce výroba dvojnásobná oproti situaci v roce 2020. To ve výsledku znamenalo, že celkově byla výroba z FVE v posledním kvartále meziročně vyšší o 53 %. Celkově v roce 2021 se vyrobilo nakonec prakticky totožné množství energie z fotovoltaických elektráren jako v roce 2020. Celkově tak FVE za rok 2021 vyrobily 2 164 GWh elektrické energie.

Uplynulý rok nebyl natolik větrný, jako rok 2020 a vyrobilo se o 11,6 % méně energie z větru. Podobná situace byla i v závěru roku, kdy se ve čtvrtém kvartále meziročně vyrobilo méně o 4,8 % větrné energie.

Naopak stále velmi dobře si vede výroba z vodních elektráren, která se po suchém období 2015–2020 (duben) stabilizuje a má v posledních měsících relativně vyrovnanou výrobu. Meziročně sice v posledním kvartále roku 2021 výroba o 25 % klesla, což je dáno zcela odlišným charakter srážkových poměrů uplynulého podzimu v porovnání s tím v roce předchozím. V roce 2020 byly dokonce zaznamenány povodně během října, naopak podzim 2021 měl srážek podstatně méně, než je obvyklé. I přesto se v roce 2021 vyrobilo z vodních elektráren o 15 % více než v roce 2020.

Hlavně díky výrobě z VE byla výroba v roce 2021 z kombinace FVE+VTE+VE o 4,3 % vyšší než v roce předešlém. Výroba z těchto zdrojů pokryla 6,6 % spotřeby elektřiny v České republice, což představuje 4,8 TWh.

Obr. 3. Kumulativní výroba z fotovoltaických, větrných, vodních elektráren a spotřeba elektřiny (neočištěná o vliv počasí) v porovnání s průměrem 2015–2019 a také jen rokem 2020 (spodní levý graf je porovnání s rokem 2020).
Obr. 3. Kumulativní výroba z fotovoltaických, větrných, vodních elektráren a spotřeba elektřiny (neočištěná o vliv počasí) v porovnání s průměrem 2015–2019 a také jen rokem 2020 (spodní levý graf je porovnání s rokem 2020).
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.