logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Dřevostavby - zajímavosti ze sobotního doprovodného programu

Sobotní program na veletrhu Dřevostavby 2013 se nesl v duchu architektury dřevěných staveb a stavebních konstrukcí, v němž dominovaly hlavně stavby pro bydlení, především rodinné domy. Dopolední část obstaralo Centrum pasivního domu. Odpoledne proběhlo vyhlášení soutěží Dřevěná stavba roku 2012 a Domy na míru.

Reklama

Domy na míru

Tato soutěž byla velmi zajímavým pokusem společnosti Haas Fertigbau vnést do typových projektů rodinných domů kvalitu od dobrých architektů. Na podzim minulého roku uspořádali anketu, v níž oslovili veřejnost pro stanovení priorit při projektování rodinného domu. Prvenství v anketě obsadil požadavek minimálních nákladů na provoz, ke kterým byl jako prim přidán ještě požadavek pořadatele na maximální variabilitu při úpravách dispozic dle přání zákazníka (další stupně potom obsadilo dispoziční řešení, pořizovací cena stavby, technologické vybavení, architektnocké řešení...)

Porota odborníků, které předsedal „šumný“ akademický architekt David Vávra, rozhodla neudělit žádnou cenu v kategorii Exkuluzivní bydlení. V kategorii Bydlení pro každého se porotě nejvíce líbil dům od dua Ing. arch. Rastislava Straňáka a Ing. arch. Anity Stankové.


Vítězný návrh: Ing. arch. Rastislav Straňák, Ing. arch. Anita Stanková

Zvláštní ocenění: Ing. arch. Pavel Černý

Vítězný návrh: Ing. arch. Rastislav Straňák, Ing. arch. Anita Stanková

Vyjádření poroty: Vítězný návrh nejlépe vystihuje většinu hodnotících kriterií zadavatele soutěže. Klasický archetyp dvoupodlažního domu na půdorysu obdélníku s poměrem stran 1:2, se sedlovou střechou o sklonu 45 stupňů, odkazuje na historicky funkční hmotové řešení. Geometrická hravost fasád je bez diskuze zvládnutá s jasnou filosofií a designem. Vnitřní dispoziční řešení nese tradiční formu bez inovace a dovoluje úpravy v odstranění drobných chyb bet vazby na změnu exteriéru. Jednoduchost geometrie fasád dovoluje variabilnost v materiálovém pojetí bez porušení autorova konceptu. Možné solitérní i skupinové umístění stavby vystihuje univerzálnost, opakovatelnost a flexibilitu. Kompaktnost hmot objektu v daném měřítku ponese nízké náklady na provoz s vysokou efektivitou.

Zvláštní ocenění: Ing. arch. Pavel Černý

Vyjádření poroty: Standardní forma „amerického“ bungalovu. Porota ocenila jednoduchý přízemní dům, který v české krajině není častý. Přitom poskytuje maximální univerzálnost vůči světovým stranám a bezbariérovost. Dům odděluje jasně denní a noční část a nabízí nesčetné prostorové variace. Snese opakování do větších celků, stejně jako individuální osazení a splynutí s přírodou. Porota vnímá tento dům pozitivně a optimisticky, i když soutěžní prezentace tento dojem neguje a působí architektonicky chmurně. Proto porota uděluje projektu zvláštní odměnu.


Zvláštní ocenění: Bc. Robert Gallo, Lena Trpělková

Pochvala poroty: Ing. arch. Martin Poláček, Ing. arch. Štěpán Jablonský, Ing. arch. Jan Jaroš

Zvláštní ocenění: Bc. Robert Gallo, Lena Trpělková

Vyjádření poroty: Přínosem je, že z urbanistického hlediska dům snese opakování i ve větších celcích jako samostatná obytná skupina o proměnné zastavěné ploše jednotlivých staveb. Dispoziční řešení s modulární rostoucí dispozicí splní požadavky i při vývoji požadavků klientů v čase. Slabiny vidí porota v návrhu vstupní partie -- absence tepelného filtru -- a přímém vstupu z kuchyně do místnosti WC. Zvolená minimalistická forma dvoupodlažního jednoduchého kvádru s plochou střechou je optimální pro aplikaci dřevěného konstrukčního systému vypisovatele. Vyjadřuje zároveň svojí formou typ moderní, energeticky efektivní stavby. Je předpokladem pro nízké provozní náklady. Architektonický výraz však, dle názoru poroty, neodpovídá úrovni řešení dispozice, ale je schopen dalšího vývoje. Přesto se porota rozhodla udělit soutěžní práci zvláštní odměnu.

Pochvala poroty: Ing. arch. Martin Poláček, Ing. arch. Štěpán Jablonský, Ing. arch. Jan Jaroš

Vyjádření poroty: Dům je dobrým příkladem úsporného, přitom prostorově komfortního dispozičního řešení. To je postavené na otevřeném, inspirativně členitém obytném prostoru v přízemí a účelně řešené klidové zóně v patře. Kvalita vnějšího architektonického vzhledu pokulhává za jinak dobrou dispozicí, proto porota nakonec návrhu cenu neudělila. Při citlivém dořešení fasád by však dům mohl v konkurenci typizované výstavby obstát.

Dřevěná stavba roku 2012

Již tradičně vyhlašovaná soutěž nadací Dřevo pro život přinesla i letos kvalitní projekty a dřevěné konstrukce. Jsou udělovány vždy dvě ceny (odborná porota a veřejnost) v několika kategoriích.

  • Návrhy dřevěných konstrukcí, vítěz veřejného hlasování i odborné poroty – Ing. Irena Truhlářová: Rozhledna Kelčský Javorník
  • Realizované dřevěné konstrukce, vítěz veřejného hlasování – České dřevařské závody a. s., závod TESKO: Lávka u Nového Boru
  • Realizované dřevěné konstrukce, vítěz odborné poroty – Graf-holztechnik GmbH: Sportovní hala Chodov
  • Návrhy moderních dřevostaveb, vítěz veřejného hlasování – Ing. arch. Mojmír Hudec: Pasivní dům se zelenou střechou
  • Návrhy moderních dřevostaveb, vítěz odborné poroty – Ing. Lucie Rohelová: Horská chata
  • Realizované moderní dřevostavby, vítěz veřejného hlasování – Dřevostavby Biskup s. r. o.: Dům inspirovaný lesem
  • Realizované moderní dřevostavby, vítěz odborné poroty – Kasper CZ s. r. o.: Dům v oboře
  • Realizované roubené domy, vítěz veřejného hlasování i odborné poroty – Koala log homes s. r. o.: Školící středisko Akademie Libchavy

Dům v oboře, kategorie Realizované moderní dřevostavby

Dům v oboře, kategorie Realizované moderní dřevostavby

Odborné porotě se v kategorii moderních realizovaných dřevostaveb nejvíce líbila stavba Dům v Oboře. Pozoruhodný, nenápadný, ale rozsáhlý objekt s překrásným výhledem se nachází v chráněné krajinné oblasti Český les. „Jedná se o dřevostavbu, která v tomto případě nemá v Česku obdoby,“ řekl David Kasper, jednatel společnosti KASPER CZ, která realizuje dřevěné stavby. Návrh jednoduše kombinuje přírodní materiály, jako modřínové dřevo, kámen, sklo a hlínu. „Společně s racionálním využitím přírodní, zejména solární, energie, reprezentované systémem slunolamů, podtrhuje základní konstrukční filozofii autorů,“ dodal Kasper.

Představené projekty

Zatímco na předešlém veletrhu For Pasiv byl v přednáškovém bloku Centra pasivního domu dán prostor pro přednášení odborníků, v sobotní části veletrhu v Holešovicích přednášeli hlavně stavebníci, uživatelé domů v doprovodu architekta nebo zástupce stavební firmy.

Stavba představená jako demonstrace, že stavět energeticky úsporné domy lze i za velmi nepříznivých podmínek (ať již ze dřeva či z čehokoli jiného) panem Brotánkem byl bytový dům v Praze – Strašnicích, o kterém jste si mohli na TZB-info přečíst velmi podrobně již zde.

Další přednášku o domě uvedl pan Brotánek, odvykládal jí ale pan Pavel Spodniak, jakožto stavebník a uživatel domu u Modrého křížku v Úněticích u Prahy. Zajímavý pohled na věc přinesli pánové Ing. Petr Filip (z ateliéru Chytrý dům s. r. o.) a architekt z Francie avšak žijící v České republice pan Thomas Zagdun, který byl současně i stavebníkem a budoucím obyvatelem domu. Největším problémem této stavby byla parcela na severním svahu, s krásnými výhledy do krajiny, (opět na sever) a kopec od jihu byl navíc zalesněný. Umístění domu a jeho orientace byla proto zásadní a tyto dva protiklady museli tvůrci vzájemně vyvážit a využít.

Zahraničním přednášejícím o projektech pasivních rodinných domů ze dřeva mimo přednáškový blok Centra pasivního domu byl Mgr. art. Bjorn Kierulf zastupující ateliér Createrra. Přišel před revolucí z Norska a nyní působí na Slovensku v oblasti pasivní výstavby s použitím přírodních materiálů. Velmi působivou stavbou je již samotná kancelář , kterou je jediná kupolová stavba ze samonosné slámy na světě.

Další pro zákazníky tvořené projekty Createrry jsou však již standardnějšího vzhledu, avšak je pozoruhodné, s jakou kvalitou dokáží dům postavit. U Blower door testů jim výsledky jen vyjímečně přesahují hodnotu 0,3 h-1. U představených projektů to bylo málokdy nad 0,2 h-1, což je u dřevostaveb známka velmi vysoké kvality. Jsou si svými návrhy a realizacemi tak jisti, že si dovolí hodnotu 0,3 h-1 zahrnout i do výpočtů optimalizace domu. Velmi slušných výsledků dokazují i se systémem slámo-dřevěných panelů Ecococon v kombinaci s jílovými omítkami.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.