logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

HELUZ má špičkové výzkumné centrum s lámací dráhou

Společnost HELUZ postavila v letech 2020–21 v areálu své centrály v Dolním Bukovsku špičkové výzkumné centrum, kde vyvíjí a testuje stavební materiály. Výzkumné centrum zahrnuje dvě laboratoře, chemicko-technologickou a mechanickou, jejíž dominantou je tzv. lámací dráha.

Výzkumné centrum v Dolním Bukovsku je unikátním místem, které společnosti HELUZ umožňuje dosahovat vysoké kvality svých výrobků, rychleji inovovat a zavádět nové technologie a produkty. Výzkumné centrum společnosti HELUZ disponuje nejmodernějším vybavením, které pokrývá celý proces – od zkoušek vstupních materiálů přes výrobkové vlastnosti až po testování vlastností celých konstrukcí.

Klimatické komory v chemicko-technologické laboratoři simulují různé povětrnostní vlivy

V chemicko-technologické laboratoři se kontrolují používané suroviny pro výrobní směsi. Technologové zkoumají jejich vhodnost pro výrobu, jak je namíchat v optimálním poměru, a ověřují, jakými vlastnostmi bude produkt disponovat. Například dokážou stanovit optimální dobu odležení těsta, optimální režim sušení a pálení nebo ideální teplotu výpalu. V laboratoři se nacházejí pece, kde se vzorky vypalují na různé teploty v rozsahu od 700 do 1 100 °C. Hotové výrobky se poté testují z hlediska odolnosti vůči různým klimatickým podmínkám. K tomu slouží klimatické komory s teplotami od −30 do 100 °C, které jsou schopné simulovat různé povětrnostní vlivy.

Mechanické laboratoři dominuje tzv. lámací dráha

V mechanické laboratoři se ověřují vlastnosti hotových výrobků, zejména cihel a stropních vložek, a to za pomoci tzv. lámací dráhy. Mechanická laboratoř je rozdělena na zkoušky výrobků a konstrukcí. Na zkušebních lisech se zkouší pevnost v tlaku cihel či betonu nebo také pevnost v tahu za ohybu na stropních vložkách. Tyto stroje jsou vhodné i pro ověřování vlastností hotových výrobků, zejména cihel a stropních vložek, a to za pomoci tzv. lámací dráhy. Ta zaujme už svou mohutností. Lámací dráha je osazena pístem, který umí vyvinout tlakovou sílu až 2 700 kN, což odpovídá zátěži 270 tun. Je určena pro ověřování vlastností konstrukcí u vybrané kombinace cihel a malty. Lámací dráha je navržena pro různé modifikace uspořádání testů celých stěn nebo vodorovných konstrukcí, jakými jsou překlady nebo stropy.

Výrobky jsou takto vyvíjeny a testovány k jejich optimálnímu použití. Po ukončení vlastního vývoje jsou produkty odeslány k nezávislému ověření vlastností do externích akreditovaných laboratoří, kde je potom získání certifikátu mnohem jednodušší.

Video z laboratoří:

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

HELUZ cihlářský průmysl a.s.
logo HELUZ cihlářský průmysl a.s.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Zákazníkům nabízí kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.