logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

HELUZ vyrobí denně cihly pro čtyřicet až padesát domů

Rozhovor s novým obchodním a marketingovým ředitelem společnosti HELUZ Petrem Porubským

S lehkou nadsázkou lze říci, že z výrobních linek společnosti HELUZ denně sjede čtyřicet až padesát rodinných domů. Tolik cihelného materiálu vyprodukují tři závody české rodinné společnosti HELUZ v Dolním Bukovsku, Hevlíně a v Libochovicích. „Aktuálně v podstatě jako jediní objednávky na cihly přijímáme a cihly dodáváme, jedeme na plný výkon,“ říká Petr Porubský, nový obchodní a marketingový ředitel společnosti HELUZ cihlářský průmysl, která je součástí HELUZ GROUP.

Stavba je tak zásadní rozhodnutí, že je nutné plánovat s odpovědností a časovým předstihem


Zákazníkům doporučujete objednávat cihly s šesti až osmitýdenním předstihem, za jak dlouho je ve skutečnosti dodáváte?

Reálně je doba kratší, zhruba do měsíce od specifikace je schopen HELUZ přivézt cihly na stavbu. Tento stav hodláme nejen udržet, ale i zlepšovat, což je v dnešní době na trhu s cihlou takřka výjimečné. Osobně doporučuji plánovat stavbu s dostatečným předstihem, zvláště pak v rámci včasného zajištění stavebního materiálu. Nežijeme v době, která by umožňovala přijít a koupit si stavební materiál na nový dům z regálu či skladu stavebnin. Otázkou může být, zda je to správně nebo ne. Řekl bych, že je to někde mezi. Podle mě je stavba tak zásadní rozhodnutí, že je nutné plánovat a přistupovat k ní s velkou odpovědností a s časovým předstihem, nejdete si přeci koupit rohlíky.

Měl by podle vás investor v dnešní době začít stavět, nebo raději vyčkat, zejména s ohledem na rostoucí ceny materiálů či zvyšující se úroky hypoték?

Za mě doporučuji stavět, byť je doba náročnější, než tomu bylo před pár lety. Vrátíme-li se deset patnáct let zpět, byla úroková sazba na obdobné úrovni. Sám jsem si tehdy bral hypotéku s úrokem vyšším než pět procent, s tím jsem do toho šel a tohoto rozhodnutí nelituji. Obdobně bych se choval i dnes. V dohledné době nelze očekávat, že by došlo ke zlevnění materiálů. Vstupy výrobcům rostou a poptávka je vysoká, vyčkávat se aktuálně investorům nevyplatí. Obdobně je to i s cenou stavebních pozemků, je jich omezené množství a čím později jej koupím, tím bude jeho cena vyšší a výběr vhodné lokality bude užší.

Strategií a plánů je vzhledem k nestabilní a náročné době více

Stěžejní surovinu pro výrobu cihel – hlínu, máte vlastní, nejste tedy v tomto směru závislí. Jak moc výrobu cihel ovlivňuje cena energií a dalších vstupů?

Cena energií hraje zásadní roli v rámci nákladů na výrobu cihel, dále je to i cena nafty a benzínu. I naši hlínu, která není jediným vstupním materiálem pro samotnou výrobu, musíme do výrobního závodu dopravit. Rostou nám i mzdové náklady a to vše se promítá do samotné ceny cihly.

Sledujete jako obchodní ředitel denně vývoj ceny ropy a energií?

Určitě ano, čím lépe chcete plánovat, tím více vstupních informací potřebujete. Nedílnou součástí mé práce je proto sledovat různé indexy, ať už to je ropa, plyn, počet vydaných stavebních povolení, nezaměstnanost… Zajímá mě, jak se vyvíjí hypoteční trh, jak moc jsou banky schopny a ochotny pustit do trhu peníze a za jakou cenu. Sleduji, jak vysoké jsou úspory obyvatelstva, zda rostou, nebo klesají. To vše je zásadní pro plánování i z pohledu, zda máme plánovat plnou kapacitu výroby, nebo zda si můžeme udělat odstávku ve výrobě. V tuto chvíli jedeme na plný výkon.

A naplňuje vás vývoj indexů optimismem, či naopak?

Letošní rok vidím pozitivně. Samozřejmě se bude mluvit o tom, jak třeba výše poskytnutých hypotéčních úvěrů klesá, ale aby neklesala, když loni téměř jednou tak narostla. Vždy záleží, s čím vývoj porovnáváte. Pokud s rokem 2021, tak uvidíte pokles, ale pokud letošní rok srovnáte s předchozími roky, tak je to vlastně stabilní vývoj.

Můžete srovnat aktuální cenu cihel s loňským rokem?

Odhaduji nárůst v desítkách nikoliv ve stovkách procent. Aktuálně se cena vyvíjí dosti rychle, dříve jsme upravovali ceník dvakrát za rok, nyní nedokáži predikovat, kolikrát do roka a v jakém měřítku budeme muset ceny upravit. Záleží na samotném vývoji cen vstupů, které se rychle a znatelně mění.

Dá se vůbec v takové nestabilní době plánovat? Předpokládám, že plánů máte asi rovnou více…

Přesně tak, těch strategií je mnohem více vzhledem k náročnosti období. Vizionář nejsem, doba je turbulentní, nenaplánujete, že v rámci trhu vypadne jeden zásadní dodavatel energií nebo začne válka… Na plánování je to tedy náročné období a naším cílem je tento stres nepřenášet na investora.
Zdarma investorům zpracujeme na základě zaslané projektové dokumentace výkaz výměr. Společně s tímto výkazem na danou stavbu obdrží i unikátní slevový kód, na jehož základě získá od našich smluvních partnerů cenovou nabídku včetně předpokládaných termínů dodání. A pokud se pro naše materiály rozhodne, v rámci služby Můj HELUZ pak má detailní přehled o pohybu a plnění své zakázky, jak je zvyklý, když si objedná cokoli na e-shopu. Prodejem materiálu pro nás komunikace s klientem nekončí, ale začíná. Právě v rámci služby Můj HELUZ investor ví přesně, na koho se může obrátit, komu zavolat, když chce poradit přímo na stavbě nebo třeba pomoci se založením stavby. Získává i benefity v podobě bonusů na nákup dalších materiálů od našich partnerů, jako jsou okna, střešní tašky atd.
Můj HELUZ pomáhá s inovacemi v oblasti podpory zákazníků

Kdo má pro vás větší váhu, individuální investor, nebo developer?

Zákazník, pro nás každý zákazník má svou prioritu bez ohledu, co a kde staví. Převážně dodáváme materiály pro stavbu rodinných domů, takže jsme hodně zaměřeni na koncové investory. Podporu ale poskytujeme koncovému zákazníkovi i projektantovi a stavební firmě.

HELUZ v minulých letech představil spoustu nových produktů, ať už to byly cihly s nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi na trhu HELUZ FAMILY 2in1, akustické cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21, roletové a žaluziové překlady HELUZ FAMILY 3in1, tekutou předem připravenou maltu HELUZ SIDI. Chystáte další novinky?

Co se týče inovace produktových řad, s cihlami HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1 jsme předběhli dobu. Nečekali jsme, až nám legislativa řekne, takové tepelněizolační parametry musíte splnit, ale několik let předem jsem takové cihly vyrobili. Máme spoustu špičkových materiálů a především máme kompletní systém konstrukce. Nyní cítíme, že zákazník potřebuje pomoci jak s tím materiálem pracovat. Často se staví svépomocí a investor potřebuje poradit, jak začít stavět, proto mu chceme poskytnout maximální podporu, takže inovace se dějí v oblasti podpory. Snažíme se hodně podpořit zjednodušení výstavby jako takové, nejen v rámci provádění, ale i podpory. Víc se zaměřujeme na už zmíněnou aplikaci Můj HELUZ, ve které zákazník ve svém prostředí stavby najde návody, příručky, vidí, kdy je předpokládaný termín dodání jeho objednávky, kdo mu zakázku přiveze. Najde tam kontakt na konkrétního obchodního zástupce, který je za stavbu zodpovědný. Pro nás prodejem cihly proces nekončí, teprve začíná. Potřebujete si objednat službu založení stavby? Stačí objednat přes formulář na našem webu a kolegové s vámi termín i další detaily dořeší. To je průmysl 4.0, to je jsou naše současné inovace.

Jaký produkt ze sortimentu HELUZu je vám nejsympatičtější?

Mně je sympatický celý systém, protože mohu hrubou stavbu postavit v jednom systému od jednoho dodavatele. Zjednodušuje to významně práci, protože mám jeden komunikační kanál s jedním dodavatelem a neřeším každou věc s někým jiným. A stavbou z jednoho systému předcházím i technologickým chybám v důsledku kombinace různých materiálů.

Trendem současnosti je jednovrstvé zdění, tedy bez nutnosti stavbu zvenčí zateplovat. V čem vidíte největší benefity jednovrstvého zdění?

V několikanásobně vyšší rychlosti a v přesnosti stavby, v eliminaci chybovosti v rámci konstrukce, protože čím více pracovních kroků, tím větší šance chybovat. A následně je velkou výhodou stabilita jednovrstvé stavby a dlouhá životnost. Životnost samotného zateplovacího systému je podstatně kratší než životnost cihel – zateplovací systém je po určité době nutné sundat a instalovat nový. Lidé na výhody postupně přicházejí a dochází jim, že obvodové zdivo nevymění jako vodovodní baterii.
HELUZ je zdravá, stabilní společnost, která s pokorou myslí na budoucnost

Máte za sebou zhruba půl roku v nové pozici obchodního a marketingového ředitele společnosti HELUZ, tedy dostatečný čas na zorientování se. Plánujete nějaké změny?

Pro zorientování mi postačil poměrně krátký čas, protože jsem ve společnosti s krátkou pauzou již působil a samotné procesy znám, byl jsem součástí jejich nastavování. Navíc můj předchůdce Jirka Weis ve společnosti stále pracuje, pouze byl převelen na novou akvizici HELUZ IZOS a já mám i nadále možnost cokoliv konzultovat. Ptáte se, zda plánuji nějaké změny? Nápady mám, u některých již implementace probíhá, ale je to převážně o prohloubení již vybudovaných směrů. Nepociťuji, že by bylo něco nastaveno špatně, kde bych mohl říci, že je třeba se zaměřit jiným směrem.

Podobně jako váš předchůdce Jiří Weis jste ve společnosti HELUZ pracoval, pak jste na několik let odešel a vrátil jste se na pozici obchodního a marketingového ředitele. Je to náhoda, nebo společnost HELUZ vysílá takto své zaměstnance na zkušenou?

Ano, v tomto směru kopíruji Jirku Weise. Spíše než firemní strategie vysílat na zkušenou je to náhoda. Do společnosti HELUZ jsem nastupoval v roce 2014 na pozici key account manažera pro stavební firmy, následně jsem pracoval jako regionální manažer a na starosti jsem měl oblast Moravy, polský a maďarský trh. Z této pozice jsem firmu po necelých pěti letech opouštěl do úplně jiného oboru a teď jsem zpět. I když jsem před lety v podstatě přešel na jinou loď, tak srdcem jsem stejně zůstal v HELUZu, jinak bych se nevracel.

Váš návrat vypovídá o velmi dobrém nastavení pracovních a kolegiálních vztahů ve firmě, protože ne vždy se odchází v dobrém. Ale fakt, že se zaměstnanci do společnost HELUZ vracejí, svědčí o tom, že HR a mezilidské vztahy ve společnosti fungují…

V podstatě jste to řekla za mě. Logicky vzato, nevracel bych se někam, kde bych byl nespokojen. Atmosféra ve společnosti HELUZ je přátelská, vstřícná. Jsem zpátky tam, kde se cítím dobře, kde mě to baví, kde mám výborné kolegy. Vize a strategie, které se tady vytvářejí, mě baví a jsem rád, že jsem toho součástí.

Čím je HELUZ tak atraktivní zaměstnavatel?

To je zajímavá otázka. Motivace může být pro každého jiná, pro mě to je rodinná atmosféra. Byť je HELUZ GROUP obrovská skupina, tak si pořád udržuje rodinnou atmosféru, ty vazby a vztahy člověka hladí. Ano, vyskytnou se problémy, které se musejí řešit, ale cítíte ten zájem je řešit, najít cestu, přemýšlet. Pokud máte myšlenku, která dává smysl, tak se za tím cílem jde a dosáhne se ho, což je důležité. Určit si cíle, které jsou nedosažitelné, nebo se na nich nepracuje a jsou to jen plané řeči, to vás demotivuje, ale to se v HELUZu neděje. My si stanovíme smysluplné cíle, jdeme za nimi a plníme je. Dokážeme mnohem efektivněji reagovat na jakékoli změny, nápady, když se tým shodne, tohle je směr, kterým chceme jít, tak to dokážeme velice rychle provést, nejen rozhodnutím, ale i tou implementací, efektivita je ve společnosti velmi vysoká. Není to o tom, jaký mám telefon, auto, nebo mzdu. Je to o atmosféře, o vizi, o filozofii, o přístupu k práci, proto se u nás ve firmě lidi cítí tak, jak se cítí, a mají chuť se do společnosti vrátit. A v případě, že z nějakého důvodu se rozhodnou odejít, tak odcházejí v dobrém.

V jaké kondici oslaví HELUZ GROUP své letošní třicátiny?

Třicet let na trhu je krásné jubileum. Společnost je zdravá, v dobré kondici, rozvíjí se, získává nové akvizice a opírá se tak o více „nohou“, fluktuace zaměstnanců je velmi nízká a právem patří mezi jednu z nejstabilnějších společností na trhu.


HELUZ cihlářský průmysl a.s.
logo HELUZ cihlářský průmysl a.s.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Zákazníkům nabízí kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.