logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Zdění z cihel HELUZ - Část 5: Zdění obvodového zdiva – Stavba stěn

Jako první se ukládají cihly HELUZ do rohu stavby a do ostění stavebních otvorů. Podél napnuté šňůry, natažené mezi cihelnými bloky na koncích stěn. Cihly se ukládají těsně k sobě na sraz, posouváním per po drážkách. Pro zdění z broušených cihel HELUZ se používají systémové malty (SBC, SB, PU pěna, SIDI) a k tomu určené pomůcky.


Zdění z cihel HELUZ
Před samotným zděním je vhodné si palety s cihlami rozmístit na základovou desku tak, aby nepřekážely ve vyměření pravých úhlů – měření úhlopříček. Musí být uloženy min. 1,5 m od místa, kde se bude provádět lože ze zakládací malty. Zároveň palety nesmí bránit pohybu kolem budoucích zdí.
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ

Pro přípravu malty potřebujeme čistou nádobu, do které se naleje množství vody podle návodu na pytli s maltou. Během stálého míchání přidáváme suchou směs malty. Pomalým promícháním elektrickým míchadlem s dostatečným výkonem (doporučujeme používat profi míchadlo) až vznikne medovitá hmota.
Zdění z cihel HELUZ
Před nanášením malty a PU pěny se cihly očistí a při teplotě > 10 °C se vlhčí vodou.
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ

Jako první uložíme cihelné bloky do rohu stavby a do ostění stavebních otvorů.
Zdění z cihel HELUZ
Cihelné bloky na koncích stěny spojíme z vnější strany zdiva napnutou zednickou šňůrou. Podél napnuté šňůry ukládáme cihly do maltového lože nebo na PU pěnu, shora zasunutím per do drážek.
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ

Při vyzdívání se stále kontroluje správná poloha a napnutím zednické šňůry. Svislost zdiva se kontroluje průběžně pomocí vodováhy či olovnice. Poloha cihel ve zdivu se upravuje gumovou paličkou.
Zdění z cihel HELUZ
Cihly se ukládají těsně k sobě na sraz, posouváním per po drážkách.
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ

Při zdění se doporučuje cihly ukládat tak, že se přibližně jedna polovina délky stěny zdí od jednoho rohu a pak od druhého rohu směrem k sobě. Případný dořez cihly vznikne uprostřed steny. Mezeru o šířce 5–15 mm mezi přířezem a cihlou nebo ve spárách, kde není spoj P+D, vyplníme přednostně pomocí tepelněizolační zdicí malty HELUZ TREND. Při technologii zdění na PU pěnu pak dvěma housenkami. Širší spáry vyplňujeme vždy tepelněizolační maltou a přířezem cihly.
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ

V místě ostění dveří a oken se použijí doplňkové cihly, které zabezpečují vzájemnou převazbu cihel, zajišťují podmínky pro kotvení rámu dveří a oken, vodících lišt stínící techniky, eliminují tepelné mosty po vložení izolantu do kapes cihel.
Zdění z cihel HELUZ
V průběhu zdění je vhodné zabudovat systémové kotvy pro zavázání vnitřního zdiva a příček. Cihly se v místě uložení kotev lehce probrousí např. rašplí.
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ

Pokud výška budoucího zdiva není ve výškovém modulu 250 mm, je možné použít doplňkové cihly nízké nebo cihly upravit na požadovanou výšku řezem. Řezání lze provádět na stolních okružních pilách nebo ručními elektrickými pilami. Cihly můžeme řezat též ruční pilou. Na řezanou stranu cihel pak nelze nanášet tenkovrstvé malty, ale je nutné zdivo vyrovnat do roviny.
Zdění z cihel HELUZ
Zdivo po skončení práce přikryjeme před nepříznivými povětrnostními vlivy.

Použití doplňkových cihel HELUZ

Řešení vazby rohů a ostění

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.