logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Všichni zákazníci budou od července 2024 platit více za elektřinu

Foto © weerapat1003, Fotolia.com

Obchodníci sice více než kdy jindy měnili ceníky energií v souvislosti s novým cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, ale počet změn neregulovaných cen elektřiny byl minimální a omezil se jenom na ceny pro stávající zákazníky. O kolik se domácnostem zvýší platby za elektřinu a plyn z důvodu současných změn v energetice? Doporučené produkty a pohled na ceny měsíčních kontraktů na zimu mohou pomoci zákazníkům.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Obchodníci měnili ceníky energií ve velkém, ale jedinou změnou byla jiná cena u podpory činnosti Operátora trhu

Většina dodavatelů se rozhodla nevydávat nové ceníky v souvislosti s jinými regulovanými cenami, jen změnili ceny, ale datum platnosti obchodních cen zůstal stejný, jako v den prvního vydání ceníků. Ceníky, které měly i změněné datum vydání, se nově objevily v databázi Kalkulátoru cen energií TZB-info. Těch ale bylo méně. Ke změnám obchodních cen zatím nemají dodavatelé důvod, protože ceny na burze již delší dobu neklesají, spíše stagnují nebo mírně ale vytrvale rostou.

Když už někdo zlevnil, jednalo se o pravidelnou změnu měsíčních cen, kterou provádí třeba innogy nebo společnost ČEZ ESCO, jež dodává elektřinu a plyn pouze pro podnikovou sféru. A tyto změny byly pouze u produktů určených stálým zákazníkům, protože zde obchodní cena není tak vypjatá, což dovoluje dodavateli ještě mírně cenu snížit.

Většina nových ceníků byla na přelomu měsíce vydána za účelem pravidelné aktualizace cen produktu s fixní cenou na měsíc s tím, že ceny ve srovnání s červnovou cenou výrazně rostly jak u elektřiny, tak u plynu. Například u elektřiny ceny rostly více jak o 200 Kč/MWh bez DPH (dále jen bez DPH) až na ceny mezi 2 400 až 2 600 Kč/MWh u elektřiny a u plynu byl sice zaznamenán mírný růst, ale současná cena na červenec nebo na srpen je kolem 1 300 Kč/MWh. Někdo vydává ceníky pouze na bezprostředně následující měsíc, jiný i na další měsíc (nyní na srpen). Cenově v tom není výrazný rozdíl, záleží spíš na datu odečtu ceny na burze.

Rozhodně mezi novinky patří vydání nového produktu obchodníkem Pražská plynárenská s fixní cenou na měsíc, v uplynulém týdnu zveřejnil hned dva ceníky na červenec a na srpen. Produkt FIX na měsíc se týká pouze dodávek elektřiny, plyn touto formou není nabízen.

S platností od 1. 7. zveřejnili dva největší dodavatelé spotové produkty pro dodávku elektřiny, ČEZ nový ceník nazval SPOT a innogy DYNAMIC. Tímto velcí obchodníci plní povinnost nabízet produkt s dynamickou cenovou tvorbou pro zákazníky. Již dříve zveřejnila podobné produkty Pražská plynárenská a Centropol.

Tab. 1: Přehled změn některých ceníků za uplynulý týden (červeně – vyšší cena proti minulé verzi ceníku)
Tab. 1: Přehled změn některých ceníků za uplynulý týden (červeně – vyšší cena proti minulé verzi ceníku)

Co se zdraží

Energetický regulační úřad (ERÚ) aktuálně vydal změnová cenová rozhodnutí, která obsahují novou cenu za provoz nesíťové infrastruktury, jež zahrnuje i úhradu nákladů na činnost Elektroenergetického datového centra (EDC). Ve Sbírce zákonů byla zároveň zveřejněna důležitá novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou a Rada ERÚ již schválila také novou vyhlášku o vyúčtování.

Nově vydaná cenová rozhodnutí podle novely energetického zákona zahrnují cenu za provoz nesíťové infrastruktury, do které spadají jak již dříve hrazené nesíťové poplatky (financování operátora trhu a ERÚ), tak i nová cena za činnost EDC. Cena za činnost EDC byla stanovena na 5,10 korun měsíčně za každé odběrné místo.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předložilo zase návrh nařízení vlády, které mění stávající nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Současné nařízení stanovuje sazbu poplatku v elektroenergetice na 2,39 Kč za měsíc na každé odběrné místo a v plynárenství na 1,34 Kč/MWh za spotřebovaný plyn. MPO navrhuje zvýšit tyto sazby na 4,00 Kč za měsíc na každé odběrné místo v elektroenergetice a na 2,20 Kč/MWh v plynárenství.

Při navýšení sazby poplatku u elektřiny z 2,39 Kč na 4,00 Kč jde o navýšení 1,61 Kč za měsíc za každé odběrné místo, tedy ročně každé odběrné místo uhradí oproti současnému stavu o 19,32 Kč navíc bez ohledu na to, jaká je v daném odběrném místě spotřeba.

V oblasti plynárenství se jedná o navýšení z 1,34 Kč/MWh na 2,20 Kč/MWh spotřebovaného plynu, tedy o navýšení o 0,86 Kč/MWh. Dopad změny na jednotlivá odběrná místa zákazníků je přímo úměrný výši jejich ročního odběru.

Důvodem tohoto zvýšení je potřeba pokrýt rostoucí náklady na činnost ERÚ spojené s výrazně navýšenou agendou úřadu. Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na trhu pro sjednání

Níže doporučené nabídky obsahují nejvýhodnější spotovou nabídku s průměrnou dvanáctiměsíční cenou, pak také produkt s fixní cenou na měsíc, kde je doporučení na nejvýhodnější a časově nejvzdálenější měsíc (nyní srpen). Nejvíce zastoupeny jsou produkty s fixní cenou na dva roky či na rok. Produkty jsou v pořadí, jaké vychází při zadání uvedené spotřeby v Kalkulátoru. Ne všechny nabídky tabulka obsahuje, jsou to nabídky, které bych si vybral, kdybych se rozhodl změnit produkt.

Změna dodavatele je jednoduchá, stačí uzavřít smlouvu, nejlépe na stránkách dodavatele a nový dodavatel se o vše postará. Je třeba si pouze hlídat termíny. Někde můžete využít poptávek, které jsou na stránkách Kalkulátoru cen energií TZB-info, když jsou k dispozici. Když není tlačítko „Poptat u prodejce“ u nabídky, znamená to, že je výhodnější sjednat smlouvu přímo na stránkách dodavatele, protože při tomto sjednání dává dodavatel bohatý bonus (Pražská plynárenská). V současné době velké bonusy nabízí také třeba ČEZ nebo innogy, MND, Centropol, bohužel na tyto odstupňované bonusy není kalkulátor zatím připraven, a tak ve srovnání nejsou bonusy odečteny z ceny. Naopak EPET reaguje promptně na poptávky a je návštěvníky kalkulátoru četně oslovován a velmi dobře hodnocen.

Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek určených ke sjednání
Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek určených ke sjednání (zeleně – nová nabídky na trhu, * – fixní cena na měsíc, ** – cena s bonusem při sjednání online na stránkách dodavatele, *** – spotový produkt, **** – garance ceny se smlouvou na dobu neurčitou, se sankcí za dřívější ukončení smlouvy)

Ceny na burzách v ČR

Účelem zveřejňování cen na burzách u nás je poskytnutí přehledu o očekávaném vývoji cen na budoucí období. Tento přehled může být užitečný třeba pro zákazníky s fixním produktem na měsíc, kteří se mohou dozvědět, jak odborníci – spekulanti vidí ceny již v zimních měsících. Dalším příkladem mohou být ceny na Českomoravské komoditní burze, tam si člověk může představit, jak by dopadla nyní pořádaná aukce pro zájemce, jaké by zákazníci měli ceny. Je to z důvodu, že soutěžení cen na této burze je podobné aukcím a i dodavatelé jsou většinou stejní.

Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR se změnami za uplynulý týden
Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR se změnami za uplynulý týden
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.